Mine værktøjer
Oversigt

Abonnement på elektronisk udgave:

Tegn abonnement

Afmeld abonnement

Ret adresse

 

Abonnement på trykt udgave:

Tegn abonnement

Afmeld abonnement

Ret adresse

 

Abonnement på FiB

Tidsskriftet FiB udgives med støtte fra Energinet.dk samt Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP). Tidsskriftet, der er gratis, udkommer fire gange om året i en trykt og en elektronisk udgave, og derudover udkommer der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk.

I menuen til venstre kan du tilmelde dig såvel den elektroniske som trykte udgave af bladet. Her kan du også afmelde dit abonnement og foretage adresseændring.

Du er naturligvis velkommen til at abonnere på både den trykte- og elektroniske udgave.

Bemærk at den trykte udgave kun sendes til abonnenter, der er bosiddende i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside