Mine værktøjer
Oversigt

Abonnement på elektronisk udgave:

Tegn abonnement

Afmeld abonnement

Ret adresse

 

Abonnement på trykt udgave:

Tegn abonnement

Afmeld abonnement

Ret adresse

 

Tegn abonnement på den trykte udgave af FiB

Tidsskriftet FiB udgives med støtte fra Energinet.dk samt Energiteknolgisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Tidsskriftet, der er gratis, udkommer fire gange om året i en trykt og en elektronisk udgave, og derudover udkommer der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk.

Hvis du ønsker at tegne abonnement på  den trykte udgave af bladet skal du udfylde nedenstående formular og trykke på knappen "send". Bemærk at den trykte udgave kun sendes til abonnenter, der er bosiddende i Danmark.

Du er naturligvis velkommen til at abonnere på både den trykte- og elektroniske udgave. Abonnement på den elektroniske udgave tegnes her.

Hvis firmanavn opgivet ovenfor