Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

Forskere knækker koden til billig bioolie

Arkiveret under
Ny forskning på DTU's Institut for Kemiteknik baner vejen for billigere og mere bæredygtig fremstilling af benzin og diesel på basis af biomasse. Processen er baseret på pyrolyse under højt tryk samt tilsætning af brint i en katalytisk proces.

Nyhedsbrev_67-68_2017_01.pdf — PDF document, 129 kB (132833 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv

Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstoffer fra biomasse. Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende brændstof fra 2. generationsanlæg med 30-40 procent.

FiB_60-2017_09.pdf — PDF document, 226 kB (231501 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

På vej mod metanolsamfundet

Arkiveret under ,
Metanol har stort potentiale for at fremskynde den grønne omstilling og integrere strøm og biomasse. Det var budskabet fra en række nationale og internationale oplægsholdere på Danmarks første internationale metanolkonference i København.

FiB_60-2017_08.pdf — PDF document, 175 kB (179638 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs

Arkiveret under ,
Ny politisk aftale afsætter otte millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til foder og biogas. Derudover afsættes der midler til, at landmandens gylle hurtigere kan blive omsat til biogas.

FiB_60-2017_01.pdf — PDF document, 151 kB (155249 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norsk firma vil konvertere plastaffald til diesel

Arkiveret under
Norske Quantafuel har nu så gode erfaringer med at konvertere plastaffald til diesel, at man går i gang med at bygge et fuldskalaanlæg, der dagligt skal omdanne 30 tons plastaffald fra Oslo til diesel. Virksomheden har planer om at bygge to fabrikker i Danmark, ligesom man på sigt vil bruge teknologien til at konvertere bioaffald til diesel.

Nyhedsbrev_66-2017_01.pdf — PDF document, 73 kB (75255 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt håb for etablering af ethanolfabrik i Holstebro

Arkiveret under
Maabjerg Energy Centers planer om at opføre et 2G-bioethanolanlæg, der kan skabe 1.000 varige job i Vestjylland, er meget tæt på et gennembrud. Det skriver folkene bag det ambitiøse projekt i en pressemeddelelse.

Nyhedsbrev_65-2017_07.pdf — PDF document, 187 kB (192271 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet

Det er langt lettere at producere bioethanol ud fra det lille hvirvelløse dyr søpunge end fra halm og træ, vurderer svenske forskere. Søpunge lever i havet, hvor der kan høstes omkring 200 tons om året per hektar. Det er cirka 20 gange så meget biomasse, som der kan høstes på én hektar landbrugsjord.

FiB_59-2017_06.pdf — PDF document, 186 kB (190858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge sætter turbo på udvikling af 2G biobrændstoffer

Arkiveret under
Med en investering på 270 millioner norske kroner skal et nyt forskningscenter under Norges miljø- og biovidenskabelige universitet sætte skub i udviklingen af biobrændstoffer, som er fremstillet på basis af restprodukter.

Nyhedsbrev_64-2017_05.pdf — PDF document, 157 kB (161524 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ingen vil være hovedinvestor i ethanolfabrik

Arkiveret under
Der er mange sten, der skal ryddes af vejen, før de ambitiøse planer om at etablere en dansk fabrik til fremstilling af 2G.-bioethanol kan blive til noget. Det er sin sag at finde en investor, der vil skyde én milliard kroner i et vestjysk bioraffinaderi.

Nyhedsbrev_64-2017_03.pdf — PDF document, 82 kB (84398 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof

Arkiveret under ,
Det er ikke nødvendigt at bruge biomasse for at kunne fremstille et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel. CO2-indholdet i atmosfæren vil, sammen med brint fra vedvarende energianlæg, kunne konverteres til både flydende og gasformige brændsler.

FiB_58-2016_07.pdf — PDF document, 122 kB (125912 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Katalysator omdanner CO2 til ethanol

Arkiveret under
Ved hjælp af en nyudviklet katalysator kan kuldioxid og vindmøllestrøm omdannes direkte til ethanol. Til forskel fra brændselsceller er det ikke nødvendigt at bruge dyre ædelmetaller, og meget tyder på, at processen kan skaleres op til industriel skala.

Nyhedsbrev_62-2016_02.pdf — PDF document, 115 kB (118627 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Fattigmandsudgave” af grafen skal fjerne vand fra biobrændstof

Arkiveret under
En billig variant af supermaterialet grafen skal bruges til at fjerne vand fra biobrændstoffer, så kvaliteten kommer på højde med benzin og diesel. Det er målet for et nyt projekt, som Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet står bag.

Nyhedsbrev_61-2016_02.pdf — PDF document, 80 kB (81981 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioraffinaderi i Holstebro hænger i en tynd tråd

Arkiveret under
Den 6. oktober udsendte Maabjerg Energy Center en pressemeddelelse, hvori det hed, at planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi i Måbjerg ved Holstebro vil blive droppet. Parterne bag projektet havde på det tidspunkt opgivet at få finansieret det milliarddyre anlæg, men her i ellevte time presser et flertal i Folketinget på for at finde en alternativ løsning.

Nyhedsbrev_61-2016_01.pdf — PDF document, 161 kB (165168 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fabrikker til 2G bioethanol står stille det meste af tiden

Arkiveret under
Det er ikke kun italienerne, der har svært ved at få deres anlæg til fremstilling af 2G bioethanol i stabil drift. De brasilianske 2G- fabrikker er kun i drift i fem procent af tiden, viser en ny rapport over Brasiliens ethanolproduktion.

FiB_57-2016_11.pdf — PDF document, 115 kB (118669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt forskningscenter vil finde en genvej til grøn olie

Arkiveret under
Et nyt forskningscenter på DTU skal finde løsninger på, hvordan vi bedst konverterer energi fra sol og vind til kemikalier og brændstof til den tunge transport. Målet er, at vi på den måde kan omdanne solens energi 20 gange mere effektivt til brændstof, end vi kan med energiafgrøder.

FiB_57-2016_09.pdf — PDF document, 127 kB (130451 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny katalysator kan konvertere klimagas til brændbar gas

Arkiveret under
Forskere ved University of Illinois i Chicago har udviklet en katalysator, der kan konvertere kuldioxid til syntesegas. Gassen kan bruges direkte til energiproduktion eller videreforarbejdes til syntetisk benzin og diesel.

Nyhedsbrev_60-2016_01.pdf — PDF document, 112 kB (115579 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof

Arkiveret under
Det er en kæmpe udfordring, at få gjort transportsektoren CO2-neutral. Biobrændstoffer gør det ikke alene, men med den rette kombination af el og biomasse kan transportsektoren blive energieffektiv, klimavenlig og fri for fossile brændstoffer.

FiB_56-2016_01.pdf — PDF document, 230 kB (235907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint og CO2 bliver til diesel

Arkiveret under
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu vil en norsk iværksættervirksomhed bygge et fuldskalaanlæg i hjemlandet, hvor man har CO2 og billigt el til rådighed.

FiB_56-2016_06.pdf — PDF document, 215 kB (221043 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I luften med biobrændstof i tanken

Arkiveret under
I fremtidens VE-samfund kan flytrafikken i vid udstrækning blive afhængig af biobrændstoffer, men der er formentlig et stykke vej endnu, før de fossile brændstoffer bliver skiftet ud med nogle mere bæredygtige af slagsen. Flyselskaberne følger udviklingen tæt, og i Oslo har lufthavnen siden januar 2016 tilbudt selskaberne at fylde biobrændstoffer i tanken.

FiB_56-2016_05.pdf — PDF document, 126 kB (129448 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til halmethanol er fortsat under indkøring

Arkiveret under
Der er kun etableret ganske få mindre 2G bioethanolanlæg på globalt plan, og i Europa er der kun Crescentino-anlægget i Norditalien. Anlægget har været plaget af en lang række indkøringsproblemer og er langt fra nået op på fuld produktion.

FiB_56-2016_04.pdf — PDF document, 154 kB (158067 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside