Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - alfabetisk

EUDP støtter 55 nye projekter

Arkiveret under
EUDP har for nylig givet tilsagn om 153 millioner kroner i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. I alt er 30 projekter støttet. Herudover har EUDP støttet 25 projekter vedrørende internationalt samarbejde med i alt 30 millioner kroner.

Nyhedsbrev_70-2017_02.pdf — PDF document, 143 kB (146706 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP støtter biomasse, brint og brændselsceller med 67 millioner kroner

Arkiveret under
EUDP har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 millioner kroner til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Heraf går 41,5 millioner til biomasseprojekter, mens projekter om brint og brændselsceller har fået tildelt i alt 25,5 millioner kroner.

Nyhedsbrev_61-2016_06.pdf — PDF document, 106 kB (109089 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP-projekter skal satse på et globalt marked

Arkiveret under
EUDP vil satse på et bedre match mellem danske styrkepositioner og den globale efterspørgsel på energiteknologi. Det er ét af pejlemærkerne i en ny strategi, som det statslige energiforskningsprogram har offentliggjort for 2017-2019.

Nyhedsbrev_63-2017_01.pdf — PDF document, 73 kB (75336 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Flere penge til demonstrationsanlæg

Arkiveret under
Med vedtagelsen af den nye EUDP-lov får udviklingen af nye energiteknologier et markant løft, og det bliver betydelig lettere at få støtte til demonstrationsanlæg. Programmet, der får et årligt budget på op imod 400 millioner kroner, skal især være med til at fremme og udvikle erhvervspotentialet i de nye teknologier.

FiB nr. 21-2007_02 - DK.pdf — PDF document, 72 kB (74195 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Flere penge til energiforskningen

Arkiveret under
Regeringen vil med ændringerne til Finansloven for 2012 afsætte yderligere 439 millioner til forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

Nyhedsbrev_22-2011_06.pdf — PDF document, 85 kB (87730 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forlig om energiforskningen: EUDP halveres

Arkiveret under
Alle Folketingets partier står bag en aftale om fordeling af forskningsreserven for 2016 på 671 millioner kroner. EUDP står fortsat til at blive halveret, og bevillingen til Innovationsfonden bliver beskåret med 218 millioner kroner i forhold til regeringens forslag

Nyhedsbrev_54-2015_01.pdf — PDF document, 93 kB (95855 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Funding for new energy technology

Arkiveret under
The new EUDP program makes it possible to apply for grants for energy research projects several times a year. Whereas Wednesday, March 5th, was the deadline for second-generation bioethanol technologies, the deadlines for all other technologies will be April 11th and September 19th 2008.

FiB nr. 23-2008_10 - UK.pdf — PDF document, 65 kB (66698 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Få overblik over dansk energiforskning

En række af de danske energiforskningsprogrammer har valgt at relancere internetportalen energiforskning.dk. Dermed er det blevet langt lettere at få et overblik over, hvad den milliard, som hvert år bliver brugt på energiforskning, går til.

Nyhedsbrev_25-2012_04.pdf — PDF document, 42 kB (43432 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Haves: 31 milliarder kroner

Arkiveret under
Forsknings- og Innovationsstyrelsen stiller skarpt på de aktuelle muligheder for at søge EU-støtte til miljø- og energiprojekter. Det sker på to temamøder den 10. og 13. december i henholdsvis København og Århus.

FiB nr. 22-2007_07 - DK.pdf — PDF document, 45 kB (46491 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her kan du søge om tilskud

Arkiveret under
På energiforskning.dk og teknologiudvikling.dk kan du få et hurtigt overblik over de forskellige støtteordninger til udvikling af ny energiteknologi. Inden for energi, miljø og klima findes der ikke mindre end 30 forskellige ordninger.

Nyhedsbrev_35-2013_04B.pdf — PDF document, 67 kB (69527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Historical lift for energy research

Arkiveret under
At the beginning of November, the negotiations about the globalisation funds fell into place. This means that DKK 750 million will be allocated for energy research and development in 2009.

FiB nr. 26-2008_10 - UK.pdf — PDF document, 53 kB (54826 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Historisk løft til energiforskning

Arkiveret under
I starten af november faldt forhandlingerne om globaliseringsmidlerne på plads. Det betyder, at der i 2009 vil være afsat 750 millioner kroner til energiforskning og -udvikling.

FiB nr. 26-2008_10 - DK.pdf — PDF document, 63 kB (65047 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Husk ansøgningsfrist til EUDP og ForskEL den 10. september

Arkiveret under
EUDP og ForskEl-programmet har begge ansøgningsfrist den 10. september klokken 12. EUDP har ved dette udbud en særlig pulje til 2G bioethanol, og ForskEL har indført et nyt vurderingskriterium, hvor man lægger vægt på, at der deltager private virksomheder eller andre slutbrugere i projektet.

Nyhedsbrev_51-52_2015_10.pdf — PDF document, 63 kB (64735 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

INBIOM fortsætter frem til 2018

Arkiveret under
Med en ny fireårig bevilling på 14 millioner kroner fra Rådet for Teknologi og Innovation kan Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) fortsætte sit arbejde med at fremme og udvikle den biobaserede økonomi.

Nyhedsbrev_39-2014_4B.pdf — PDF document, 67 kB (68613 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Innovationsfonden investerer 50 millioner kroner i fremtidens landbrug

Arkiveret under
Nye dyrkningsteknikker skal gøre det muligt at øge produktionen af biomasse samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

Nyhedsbrev_45-2014_04.pdf — PDF document, 147 kB (150973 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Massiv støtte fra EUDP til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
Godt 60 procent af bevillingerne fra EUDP er gået til bioenergi, brint og brændselsceller siden programmet blev oprettet i 2008. Det har blandt andet ført til verdens første fabrik til produktion af 2. generations bioethanol og til en markant reduktion af prisen på brændselsceller.

Nyhedsbrev_18-2011_04.pdf — PDF document, 27 kB (28003 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Massiv støtte fra EUDP til brint og brændselsceller

Knap halvdelen af den seneste EUDP-pulje på 200 millioner kroner går til brint og brændselsceller. 19 millioner går til bioenergi, herunder et projekt der skal undersøge muligheder for at bruge bioethanol i dieselmotorer.

Nyhedsbrev_19-2011_04.pdf — PDF document, 34 kB (34891 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Millionbevilling til forskning i bioolie

Millionbevilling fra Det Obelske Familiefond og EUDP skal bane vejen for et stort demonstrationsanlæg, der kan producere knap 50.000 liter bioolie om året. Teknikken er baseret på en såkaldt superkritisk proces, hvor biomassen udsættes for høje tryk og temperaturer.

FiB_41-2012_11.pdf — PDF document, 93 kB (95618 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Millioner til energi, miljø og klima

Arkiveret under
Den 10. maj er der ansøgningsfrist til Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø. Inden for energi, miljø og klima er der en samlet pulje på 278 millioner kroner.

Nyhedsbrev_17-2011_03.pdf — PDF document, 17 kB (18329 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

More money for demonstration plants

Arkiveret under
By passing the new law of EUDP, the development of new energy technologies are given a notable boost, making it markedly easier to obtain financial support for the construction of demonstration plants. With an annual budget of around DKK 400 million, this programme is particularly aimed at enhancing and developing the business potential of such new technologies.

FiB nr. 21-2007_02 - UK.pdf — PDF document, 71 kB (73441 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside