Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - alfabetisk

MUDP bliver til Program for Grøn Teknologi

Arkiveret under
Det tidligere Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) hedder i dag Program for Grøn Teknologi. Næste ansøgningsfrist er den 30. august, hvor der er afsat 45 millioner kroner til nye og mere effektive miljøløsninger.

Nyhedsbrev_35-2013_04A.pdf — PDF document, 67 kB (69525 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

New application round for he Danish National Advanced Technology Foundation and EUDP

Arkiveret under
The 27th of January is the deadline for applications for aid for advanced technological projects and platforms. The deadline for EUDP is the 25th of February 2009.

FiB nr. 26-2008_08 - UK.pdf — PDF document, 34 kB (35717 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

New grant scheme can give the gasification technology a lift

Arkiveret under ,
Over the next four years, DKK 100 million will be allocated for demonstration of minor renewable energy technologies. As something new, the scheme can be used for operating grants, which will make it easier to get the running-in of new demonstration plants financed.

FiB nr. 24-2008_06 - UK.pdf — PDF document, 35 kB (36328 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny ansøgningsrunde til Højteknologifonden og EUDP

Arkiveret under
Den 27. januar er der ansøgningsfrist om støtte til højteknologiske projekter og platforme, og den 25. februar 2009 er der ansøgningsfrist til EUDP.

FiB nr. 26-2008_08 - DK.pdf — PDF document, 31 kB (32351 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny innovationsfond får 1,5 milliarder kroner om året

Arkiveret under
Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden samt Rådet for Teknologi og Innovation bliver fremover samlet i en ny stor innovationsfond med et årligt budget på 1,5 milliarder kroner.

Nyhedsbrev_37-2013_05.pdf — PDF document, 78 kB (80707 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny støttemulighed til biomassebranchen

Arkiveret under
Tilbuddet henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der producerer teknologier til produktion, høst, lagring, separation og opgradering af plantemateriale, så det kan bruges som råstof til højværdiprodukter herunder biobrændstoffer.

Nyhedsbrev_40-2014_08.pdf — PDF document, 144 kB (148276 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny tilskudsordning kan give forgasningteknologien et løft

Arkiveret under ,
Over de næste fire år bliver der afsat 100 millioner kroner til demonstration af mindre VE-teknologier. Som noget nyt kan ordningen bruges til driftstilskud, og dermed bliver det lettere at få finansieret indkøringen af nye demonstrationsanlæg.

FiB nr. 24-2008_06 - DK.pdf — PDF document, 35 kB (36831 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter i 2011

Arkiveret under
Med offentliggørelsen af de seneste tilsagn fra EUDP's anden runde i 2010 står det nu klart, hvilke nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller, der starter op i 2011.

Nyhedsbrev_15-2011_04.pdf — PDF document, 24 kB (25155 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter om brint til metan

Arkiveret under , ,
Med energiforliget fra marts 2012 er der for alvor kommet fokus på, hvordan der kan skabes balance i et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på sol og vind. Det har blandt andet ført til en række nye projekter, hvor vind-el skal bruges til opgradering af biogas.

FiB_42-2012_02.pdf — PDF document, 79 kB (81136 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter under Det Frie Forskningsråd

Arkiveret under
Det Frie Forskningsråd har for nylig valgt at støtte 33 projekter inden for teknologi og produktion. Ud af en samlet bevilling på 163 millioner kroner går godt 20 millioner kroner til fem projekter inden for biomasse, brint og brændselsceller.

FiB_52-2015_17.pdf — PDF document, 51 kB (52639 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter under Det Frie Forskningsråd

Arkiveret under
Det Frie Forskningsråd har bevilget 14 millioner kroner til fire projekter inden for brændselsceller og fremstilling af flydende biobrændstoffer.

FiB_48-2014_13.pdf — PDF document, 47 kB (48557 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Over en milliard til energiforskning i 2011

Arkiveret under
Regeringen afsætter 1,1 milliard kroner til energiforskning i 2011. Igennem de seneste år er bevillingerne til området fordoblet, og det høje niveau bliver nu fastholdt.

Nyhedsbrev_13-2010_07.pdf — PDF document, 30 kB (30826 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Positiv evaluering af den energiforskning som regeringen nu vil skære ned på

Arkiveret under
En samlet støtte til energiforskningen på 292 millioner kroner har medført en omsætningsfremgang på 727 millioner og 382 nye jobs. Alligevel vælger regeringen at skære drastisk ned på forskningen.

Nyhedsbrev_53-2015_01.pdf — PDF document, 84 kB (86823 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Regeringen skærer ned på forskningen

Arkiveret under
Regeringens genopretningspakke rammer nu forskningen. Videnskabsministeriet skal spare allerede i år, og det går blandt andet ud over Højteknologifonden.

Nyhedsbrev_11-2010_06.pdf — PDF document, 21 kB (21858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til ny energiteknologi

Arkiveret under
Med det nye EUDP-program bliver det muligt at søge om støtte til energiforskningsprojekter flere gange om året. Onsdag den 5. marts var der ansøgningsfrist for teknologier til 2. generations bioethanol og for de øvrige teknologier vil der være ansøgningsfrist den 11. april og den 19. september 2008.

FiB nr. 23-2008_10 - DK.pdf — PDF document, 74 kB (76177 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til nye projekter

Arkiveret under
I marts er der ansøgningsfrist til første runde af EUDP-programmet, ligesom der er mulighed for at søge om støtte til transportprojekter fra EU's TEN-T-program.

Nyhedsbrev_39-2014_4A.pdf — PDF document, 67 kB (68609 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Særpulje fra EUDP til brintteknologier

Arkiveret under ,
EUDP udbyder 10 millioner kroner til brintteknologier og 20 millioner kroner til bygningsintegrerede solceller.

Nyhedsbrev_34-2013_08B.pdf — PDF document, 102 kB (105373 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til energiforskning i 2012

Arkiveret under
I første kvartal 2012 er der nye udbud fra både EUDP, Green Labs DK, Højteknologifonden og Fornyelsesfonden.

FiB_38-2011_10.pdf — PDF document, 103 kB (106093 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til forskning i bæredygtig produktion af biomasse

Arkiveret under
Befolkningstilvækst og klimaforandringer skaber behov for øget produktion af fødevarer og biobaserede produkter. 21 europæiske lande er nu gået sammen og indkalder forslag til forskningsprojekter, der kan fremme en bæredygtig intensivering af landbrugsproduktionen.

Nyhedsbrev_47-2015_01A.pdf — PDF document, 86 kB (88351 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til internationale bioenergiprojekter

Arkiveret under
Den 27. marts 2013 er der ansøgningsfrist til programmet BESTF – Bioenergy Sustaining the Future. Der udbydes et samlet tilskudsbeløb på 45 millioner euro til tværnationale projekter, hvor der kan skabes synergier mellem virksomheder og aktører i flere lande.

FiB_42-2012_10.pdf — PDF document, 32 kB (33479 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside