Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - kronologisk

55 procent flere har søgt EUDP om støtte

Arkiveret under
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har modtaget ansøgninger om 897 millioner kroner fordelt på 88 energiprojekter. Det er en stigning på 55 procent i forhold til sidste ansøgningsrunde.

Nyhedsbrev_92-2020_03.pdf — PDF document, 95 kB (98018 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP sætter skub i udviklingen af grøn brint og metanol

EUDP har i sidste uddelingsrunde for 2019 valgt at støtte 53 nye projekter med i alt 291 millioner kroner. 53 millioner kroner går til biomasse og 44 millioner til brint og brændselsceller. Blandt de større projekter er et 2 MW elektrolyseanlæg med tilhørende brintlager ved Ørstedværket, og et anlæg der skal konvertere biogas til metanol.

Nyhedsbrev_89-2020_03.pdf — PDF document, 177 kB (181893 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk brintproduktion får et kæmpe løft

Arkiveret under ,
Med 128 millioner kroner i støtte fra den såkaldte energilagringspulje får dansk brintproduktion et kæmpe løft. De mange tilskudskroner går til to projekter i henholdsvis Fredericia og Skive. I Fredericia skal brinten primært anvendes på Shell Raffinaderiet, mens man i Skive vil levere både brint og metanol til transportsektoren.

Nyhedsbrev_89-2020_02.pdf — PDF document, 188 kB (193345 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP stiller med 250 millioner kroner til energiprojekter i et nyt udbud

Arkiveret under
EUDP indkalder ansøgninger om støtte til forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Der er i denne runde op til 250 millioner kroner til rådighed. Ansøgningsfristen er fredag den 6. september 2019 kl. 15.00.

Nyhedsbrev_84-2019_04.pdf — PDF document, 82 kB (84375 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP giver fuld valuta for pengene

Arkiveret under
En dugfrisk evaluering af EUDP viser, at støtten fra det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram bidrager til en forventet øget omsætning på i gennemsnit fem kroner per tilskudskrone. Det er en markant forbedring i forhold til den seneste evaluering fra 2015.

Nyhedsbrev_84-2019_02.pdf — PDF document, 174 kB (179000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels

Arkiveret under ,
Tre nye projekter inden for elektrofuels har hver fået omkring 16 millioner kroner i støtte fra EUDP til at bringe teknologien et skridt nærmere kommercialisering. Projekterne skal demonstrere, hvordan man konverterer grøn strøm til henholdsvis metangas, ammoniak og metanol.

Nyhedsbrev_78-2019_02.pdf — PDF document, 141 kB (144490 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP har 180 millioner kroner klar til ny innovativ energiteknologi

Arkiveret under
EUDP har i år allerede uddelt 191 millioner kroner til nye innovative projekter inden for energiteknologi. Næste ansøgningsfrist er den 7. september klokken 15.00, hvor der er en pulje på i alt 180 millioner kroner til rådighed.

Nyhedsbrev_75-2018_01.pdf — PDF document, 54 kB (55512 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark taber terræn inden for energiteknologi

Arkiveret under
Det har haft konsekvenser, at politikerne halverede bevillingerne til energiforskning fra 2010 til 2016. Den videnskabelige gennemslagskraft er faldet i de senere år, og eksporten står i stampe, viser en analyse foretaget af DAMVAD Analytics for DTU.

Nyhedsbrev_74-2018_03.pdf — PDF document, 42 kB (43359 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny aftale om 130 millioner til energilagring

Arkiveret under
Den 2. februar indgik regeringen, S, DF, RV og SF en aftale om at lempe elvarmeafgiften og afsætte en pulje på 130 millioner kroner til projekter inden for energilagring.

Nyhedsbrev_72-2018_03.pdf — PDF document, 81 kB (83582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

MUDP åbner for ansøgninger for 2018

Arkiveret under
Der er nu åbent for ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP. Ansøgningsfristerne er den 3. april og 7. maj.

Nyhedsbrev_72-2018_02.pdf — PDF document, 123 kB (126756 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP har åbnet for første ansøgningsrunde i år

Arkiveret under
Frem til 2. marts er der åbent for ansøgninger til EUDP-puljen, som støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Energiministeren håber på masser af ansøgninger, for den statslige støtte skaber jobs og genererer masser af private penge til nye, innovative selskaber.

Nyhedsbrev_72-2018_01.pdf — PDF document, 92 kB (94367 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg

Arkiveret under ,
EUDP-sekretariatet flyttede den 1. maj fra København til Esbjerg. Flytningen har medført udskiftninger i medarbejderstaben, men nu er sekretariatet på plads og godt rustet til at tage hånd om nye projekter og følge op på de eksisterende.

FiB_62-2017_01.pdf — PDF document, 119 kB (122257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP støtter 55 nye projekter

Arkiveret under
EUDP har for nylig givet tilsagn om 153 millioner kroner i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. I alt er 30 projekter støttet. Herudover har EUDP støttet 25 projekter vedrørende internationalt samarbejde med i alt 30 millioner kroner.

Nyhedsbrev_70-2017_02.pdf — PDF document, 143 kB (146706 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

400 millioner til EUDP i 2018

Arkiveret under
EUDP får 200 millioner kroner fra forskningsreserven og kommer dermed op på 400 millioner kroner i 2018. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til 2017.

Nyhedsbrev_70-2017_01.pdf — PDF document, 116 kB (118839 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Begrænsede midler til energiforskning i 2017

Arkiveret under
Med lukningen af ForskEL-programmet og en samlet bevilling til EUDP på 173 millioner kroner, er det småt med midler til nye energiforskningsprojekter i 2017. EUDP får kun en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. marts klokken 12.

Nyhedsbrev_63-2017_02.pdf — PDF document, 83 kB (85112 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP-projekter skal satse på et globalt marked

Arkiveret under
EUDP vil satse på et bedre match mellem danske styrkepositioner og den globale efterspørgsel på energiteknologi. Det er ét af pejlemærkerne i en ny strategi, som det statslige energiforskningsprogram har offentliggjort for 2017-2019.

Nyhedsbrev_63-2017_01.pdf — PDF document, 73 kB (75336 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bevillingerne til energiforskning langt fra målet

Arkiveret under
Med afskaffelse af PSO-afgiften er det fortsat usikkert, hvad der kommer til at ske med ForskEL- programmet i det nye år. Samtidig peger alt på, at EUDP-programmet kun får 193 millioner kroner til rådighed i 2017, hvilket er langt fra de 580 millioner kroner om året, som regeringen har forpligtiget sig til fra 2020.

Nyhedsbrev_62-2016_05.pdf — PDF document, 106 kB (108669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP støtter biomasse, brint og brændselsceller med 67 millioner kroner

Arkiveret under
EUDP har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 millioner kroner til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Heraf går 41,5 millioner til biomasseprojekter, mens projekter om brint og brændselsceller har fået tildelt i alt 25,5 millioner kroner.

Nyhedsbrev_61-2016_06.pdf — PDF document, 106 kB (109089 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP styrkes med ny global forskningspulje

Arkiveret under
Danmark har under Klimatopmødet forpligtiget sig til at bruge markant flere penge på energiforskning. Det sker kun få uger efter, at regeringen har skåret ned på forskningen, herunder halveret bevillingen til EUDP.

FiB_54-2015_01.pdf — PDF document, 162 kB (166293 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forlig om energiforskningen: EUDP halveres

Arkiveret under
Alle Folketingets partier står bag en aftale om fordeling af forskningsreserven for 2016 på 671 millioner kroner. EUDP står fortsat til at blive halveret, og bevillingen til Innovationsfonden bliver beskåret med 218 millioner kroner i forhold til regeringens forslag

Nyhedsbrev_54-2015_01.pdf — PDF document, 93 kB (95855 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside