Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Termisk forgasning i et presset marked

Arkiveret under
Termisk forgasning er en vigtig brik i fremtidens fossilfrie energisystem, men trods mere end 25 års forskning og udvikling har Danmark kun to anlæg i stabil drift. Måske burde vi rette blikket mod Tyskland, hvor man har formået at få 800 anlæg i drift på relativt få år.

FiB_61-2017_07.pdf — PDF document, 213 kB (218436 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy ruster sig til fremtiden

Arkiveret under ,
Med nye investorer og støtte fra Vækstfonden skifter Dall Energy strategi fra kun at være rådgiver til også at være entreprenør. Fremover kan firmaet således tilbyde at levere miljøvenlige forgasserovne direkte til kunderne inklusive de nødvendige garantier.

Nyhedsbrev_67-68_2017_08.pdf — PDF document, 99 kB (101592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø

Arkiveret under ,
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev behandlet i en termisk proces som pyrolyse, forgasning eller forbrænding, kunne vi få grøn energi, miljørigtig gødning og samtidig reducere mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer markant.

FiB_60-2017_07.pdf — PDF document, 189 kB (194013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk

Arkiveret under ,
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er baseret på Dall Energys prisbelønnede biomasseovn, der bliver koblet til et ORC-anlæg, hvor man bruger olie til at drive en elgenerator.

FiB_60-2017_06.pdf — PDF document, 97 kB (99977 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

78 millioner til svensk forgasningscenter

Arkiveret under
Det svenske center for termisk forgasning (SFC) har for nylig fået tildelt 78 millioner kroner i støtte fra den svenske energistyrelse. Pengene skal bruges til forskning i tre forgasningsteknologier frem mod 2021.

Nyhedsbrev_65-2017_06.pdf — PDF document, 161 kB (165772 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk forgasning får hård konkurrence fra biogas og naturgas

Arkiveret under
Ny rapport fra EA Energianalyse levner ikke meget plads til termisk forgasning i energisystemet. Der skal ske markante prisstigninger på naturgas og CO2-kvoter, før det bliver samfundsøkonomisk attraktivt at producere gas ud fra træ. Regnestykket ser noget bedre ud, når der produceres gas ud fra affald, og når gassen bruges til fremstilling af flydende brændstof.

FiB_59-2017_02.pdf — PDF document, 143 kB (146600 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk forgasning: Nyt fra IEA Bioenergy Task 33

Arkiveret under
Den 24. maj afholdt IEA Bioenergy Task 33 sit første arbejdsmøde i det nye treårige forløb 2016- 2018. Mødet handlede især om igangværende projekter samt rapporter fra deltagerlandene.

Nyhedsbrev_59-2016_07.pdf — PDF document, 86 kB (88589 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioforgasning kan øge jordens frugtbarhed

Arkiveret under ,
Termisk forgasning af biomasse kan ikke blot give os grøn energi. Restproduktet fra forgasningen er velegnet til jordforbedring og kan øge udbyttet af biomasse. Det gælder ikke mindst for vinterhvede, viser forsøg på AU Askov Forsøgsstation.

Nyhedsbrev_59-2016_04.pdf — PDF document, 143 kB (146582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg lukker

Arkiveret under ,
Biobrændstofanlægget i Piteå i Nordsverige, hvor man som et af de få steder i verden fremstiller det miljøvenlige dieselbrændstof DME på basis af biomasse, bliver nu lukket. Teknikken fungerer fint, men med de aktuelle rammevilkår er der ikke muligt at få økonomien til at hænge sammen.

Nyhedsbrev_58-2016_02.pdf — PDF document, 98 kB (101319 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg truet af lukning

Arkiveret under ,
I Piteå i Nordsverige har man udviklet en teknik, så man kan producere biobrændstoffet DME ud fra restprodukter fra papirindustrien, men nu er anlægget truet af lukning.

FiB_54-2015_10.pdf — PDF document, 137 kB (140742 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

25 år med forgasning – hvor langt er vi nået?

Arkiveret under
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på sig. På trods af 25 års forskning og udvikling bliver der ikke bygget nye anlæg. Alligevel er der grund til at fortsætte arbejdet. Vi kan nemlig ikke undvære termisk forgasning i fremtidens bæredygtige energisystem.

FiB_54-2015_09.pdf — PDF document, 272 kB (279226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svenske GoBiGas kæmper fortsat med at levere syntetisk naturgas til nettet

Arkiveret under , ,
Trods flere års forsinkelser er det endnu ikke lykkedes at få Gøteborgs prestigefyldte forgasningsanlæg GoBiGas i stabil drift. I første halvdel af 2015 har det kun leveret gas til naturgasnettet i 143 timer.

Nyhedsbrev_51-52_2015_09.pdf — PDF document, 85 kB (87791 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tager til USA for at se på dansk biomasseovn

Arkiveret under ,
Flere danske fjernvarmeværker er i dag langt inde i forhandlingerne om at købe en multibrændselsovn – udviklet med støtte fra EUDP. Herhjemme er der opført to anlæg med offentlig støtte, men potentielle kunder må alligevel en tur til USA for at se ovnen i drift.

FiB_52-2015_07.pdf — PDF document, 209 kB (214699 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas

Arkiveret under ,
Sønderborg Fjernvarme har taget en såkaldt multibrændselsovn i brug, der er en kombination af et forgasningsanlæg og en traditionel ovn. Derved kan man bruge billige brændsler som blandt andet haveaffald samtidig med, at miljøbelastningen reduceres. På sigt vil man måske kunne bruge gassen i en motor, så der kan produceres både el og varme.

FiB_52-2015_06.pdf — PDF document, 277 kB (284105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Polygeneration – hvad er nu det for noget?

Arkiveret under , ,
Fremtidens energianlæg skal ikke kun producere el og varme. De skal også producere brændstof, og så skal de kunne omsætte el til brændstof, når der er billig vindmøllestrøm på markedet. Det kaldes polygeneration.

FiB_52-2015_05.pdf — PDF document, 66 kB (67943 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt

Arkiveret under
Hvis kraftværkerne dropper at bruge træpiller til fordel for termisk forgasning af halm, kan de undgå de kritiske røster om træpillernes CO2-neutralitet. Halmforgasning er nemlig ikke blot CO2-neutralt – det kan under de rette omstændigheder være CO2-negativt!

FiB_51-2015_01.pdf — PDF document, 426 kB (436417 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas

Arkiveret under
Efter måneders forsinkelser er folkene bag BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød så småt begyndt at starte anlægget op.

FiB_51-2015_03.pdf — PDF document, 222 kB (228226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Skive Fjernvarme: Nu begynder det at ligne en succes

Arkiveret under
Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte er stolt af, at det er lykkedes at opnå en markant forbedret drift og økonomi på det forbrugerejede selskabs forgasningsanlæg, som blev taget i brug i 2009.

FiB_51-2015_02.pdf — PDF document, 173 kB (177280 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GoBiGas er nu koblet på gasnettet

Arkiveret under
Sveriges største forgasningsanlæg, GoBiGas, der producerer biogas på basis af restprodukter fra skoven, er nu i fuld drift og har siden den 15. december leveret gas ud på nettet.

Nyhedsbrev_47-2015_01B.pdf — PDF document, 86 kB (88360 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og brint skal booste produktionen af grønt biobrændstof

Arkiveret under ,
Innovationsfonden støtter to nye projekter inden for termisk forgasning med i alt 34 millioner kroner. Begge projekter skal fremme anvendelsen af grønt brændstof i transportsektoren. I det ene projekt skal produktionen boostes med brint, mens man i det andet projekt vil fokusere på bedre gaskvalitet, og en efterfølgende fermentering af syntesegassen ved hjælp af mikroorganismer.

FiB_50-2014_04.pdf — PDF document, 108 kB (111470 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside