Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - kronologisk

Danmarks InnovationsFond er nu en realitet

Arkiveret under
Den 1. april blev Danmarks Innovationsfond stiftet efter et halvt års forarbejde. Fonden samler programmer fra Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd samt dele af Rådet for Teknologi og Innovation.

Nyhedsbrev_41-2014_02B.pdf — PDF document, 187 kB (192226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny støttemulighed til biomassebranchen

Arkiveret under
Tilbuddet henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der producerer teknologier til produktion, høst, lagring, separation og opgradering af plantemateriale, så det kan bruges som råstof til højværdiprodukter herunder biobrændstoffer.

Nyhedsbrev_40-2014_08.pdf — PDF document, 144 kB (148276 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

INBIOM fortsætter frem til 2018

Arkiveret under
Med en ny fireårig bevilling på 14 millioner kroner fra Rådet for Teknologi og Innovation kan Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) fortsætte sit arbejde med at fremme og udvikle den biobaserede økonomi.

Nyhedsbrev_39-2014_4B.pdf — PDF document, 67 kB (68613 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til nye projekter

Arkiveret under
I marts er der ansøgningsfrist til første runde af EUDP-programmet, ligesom der er mulighed for at søge om støtte til transportprojekter fra EU's TEN-T-program.

Nyhedsbrev_39-2014_4A.pdf — PDF document, 67 kB (68609 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

269 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd har i 2013 bevilget knap 269 millioner kroner til nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Det er nogenlunde det samme som i 2012, men fordelingen mellem de enkelte områder er ændret markant i forhold til 2012.

Nyhedsbrev_39-2014_03.pdf — PDF document, 59 kB (60836 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny innovationsfond får 1,5 milliarder kroner om året

Arkiveret under
Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden samt Rådet for Teknologi og Innovation bliver fremover samlet i en ny stor innovationsfond med et årligt budget på 1,5 milliarder kroner.

Nyhedsbrev_37-2013_05.pdf — PDF document, 78 kB (80707 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her kan du søge om tilskud

Arkiveret under
På energiforskning.dk og teknologiudvikling.dk kan du få et hurtigt overblik over de forskellige støtteordninger til udvikling af ny energiteknologi. Inden for energi, miljø og klima findes der ikke mindre end 30 forskellige ordninger.

Nyhedsbrev_35-2013_04B.pdf — PDF document, 67 kB (69527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

MUDP bliver til Program for Grøn Teknologi

Arkiveret under
Det tidligere Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) hedder i dag Program for Grøn Teknologi. Næste ansøgningsfrist er den 30. august, hvor der er afsat 45 millioner kroner til nye og mere effektive miljøløsninger.

Nyhedsbrev_35-2013_04A.pdf — PDF document, 67 kB (69525 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EU uddeler 525 milliarder kroner til forskning og innovation

Arkiveret under
En af verdens største forskningssatsninger bliver nu en realitet. Formandskabet for EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020. Der er markante danske fingeraftryk i aftalen.

Nyhedsbrev_35-2013_03A.pdf — PDF document, 79 kB (81312 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP investerer 225 millioner kroner i ny energiteknologi

Arkiveret under
EUDP’s bestyrelse har valgt at støtte 33 nye energiteknologiske projekter med tilsammen 225 millioner kroner i den første af to ansøgningsrunder i 2013. De største støttebeløb er givet til bioenergi.

Nyhedsbrev_35-2013_02.pdf — PDF document, 119 kB (122553 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Særpulje fra EUDP til brintteknologier

Arkiveret under ,
EUDP udbyder 10 millioner kroner til brintteknologier og 20 millioner kroner til bygningsintegrerede solceller.

Nyhedsbrev_34-2013_08B.pdf — PDF document, 102 kB (105373 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

300 virksomheder får tilskud til innovation

Arkiveret under ,
Den nye regering ønsker flere succesfulde vækstvirksomheder inden for miljø- og velfærdsområdet. Derfor lancerer Erhvervs- og Vækstministeriet nu et nyt tilbud til 300 virksomheder rettet mod fornyelse og innovation.

Nyhedsbrev_22-2011_06A.pdf — PDF document, 85 kB (87730 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EU skærer ned på bureaukratiet

Arkiveret under
EU's støtteprogrammer til forskning og innovation bliver nu samlet i ét program, og samtidig bliver der skåret voldsomt ned på bureaukratiet. Fremover skal der skæres 100 dage af den tid, der går, fra en deltager har ansøgt om tilskud, og indtil pengene udbetales.

FiB_38-2011_10A.pdf — PDF document, 103 kB (106093 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EnergiForsk 2013

Kom og hør hvordan du søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye energiteknologier og grønne løsninger. Det foregår torsdag den 20. juni 2013 i Ingeniørhuset

Nyhedsbrev_33-2013_07.pdf — PDF document, 74 kB (76670 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk forskning fastholder topplacering

Arkiveret under ,
Kvaliteten af dansk forskning ligger i den internationale top. Danske forskere klarer sig rigtigt godt inden for flere områder af EU's 7. rammeprogram.

Nyhedsbrev_31-2013_04.pdf — PDF document, 318 kB (326640 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

260 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd har tilsammen bevilget 260 millioner kroner til nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Brint og brændselsceller er den absolutte topscorer med et samlet støttebeløb på 190 millioner kroner.

FiB_42-2012_13.pdf — PDF document, 90 kB (92351 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til internationale bioenergiprojekter

Arkiveret under
Den 27. marts 2013 er der ansøgningsfrist til programmet BESTF – Bioenergy Sustaining the Future. Der udbydes et samlet tilskudsbeløb på 45 millioner euro til tværnationale projekter, hvor der kan skabes synergier mellem virksomheder og aktører i flere lande.

FiB_42-2012_10.pdf — PDF document, 32 kB (33479 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter om brint til metan

Arkiveret under , ,
Med energiforliget fra marts 2012 er der for alvor kommet fokus på, hvordan der kan skabes balance i et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på sol og vind. Det har blandt andet ført til en række nye projekter, hvor vind-el skal bruges til opgradering af biogas.

FiB_42-2012_02.pdf — PDF document, 79 kB (81136 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Millionbevilling til forskning i bioolie

Millionbevilling fra Det Obelske Familiefond og EUDP skal bane vejen for et stort demonstrationsanlæg, der kan producere knap 50.000 liter bioolie om året. Teknikken er baseret på en såkaldt superkritisk proces, hvor biomassen udsættes for høje tryk og temperaturer.

FiB_41-2012_11.pdf — PDF document, 93 kB (95618 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk energiforskning er i top

Arkiveret under ,
Med et stærkt fundament for grøn energiforskning kan Danmark skabe vækst og beskæftigelse på et stadig voksende marked for grønne energiteknologiske løsninger. Ny kortlægning viser, at Danmark er med helt fremme internationalt på det her område.

FiB_40-2012_12.pdf — PDF document, 52 kB (53715 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside