Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - kronologisk

EnergiForsk2012 og Info2012 - Innovationskapacitet og grøn omstilling

Kom og hør hvordan du søger om støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger. Mød andre potentielle ansøgere, skab netværk og besøg energiforskningsprogrammernes infostande. Den årlige energiforskningskonference og informationsdag fokuserer på grøn omstilling og innovationskapacitet. Er innovationsviljen og -kompetencen i virksomheder og forskningsinstitutioner stor nok til at omstille energisektoren og skabe nye eksporteventyr? Henrik Dam, fra DG Research & Innovation i Europakommissionen, fortæller om visionerne for det kommende Horizon2020-program og samspillet med dansk energiforskning.

Nyhedsbrev_26-2012_05.pdf — PDF document, 36 kB (37580 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Få overblik over dansk energiforskning

En række af de danske energiforskningsprogrammer har valgt at relancere internetportalen energiforskning.dk. Dermed er det blevet langt lettere at få et overblik over, hvad den milliard, som hvert år bliver brugt på energiforskning, går til.

Nyhedsbrev_25-2012_04.pdf — PDF document, 42 kB (43432 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Verdens største forskningsprogram et skridt nærmere

Arkiveret under
EU's forskningsministre og to EUkommissærer har i to dage været samlet i København for at forhandle om verdens største forskningsprogram, Horizon 2020, der formentlig får et budget på omkring 600 milliarder kroner.

Nyhedsbrev_24-2012_04.pdf — PDF document, 61 kB (63196 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

341 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
Umiddelbart før årsskiftet blev der bevilget 258 millioner kroner til nye bioenergiprojekter, herunder en enkelt bevilling til KU-Life på ikke mindre end 56 millioner kroner. Brint og brændselsceller måtte i denne omgang “nøjes” med 83 millioner til nye forskningsprojekter.

Nyhedsbrev_23-2012_01.pdf — PDF document, 64 kB (66434 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til energiforskning i 2012

Arkiveret under
I første kvartal 2012 er der nye udbud fra både EUDP, Green Labs DK, Højteknologifonden og Fornyelsesfonden.

FiB_38-2011_10.pdf — PDF document, 103 kB (106093 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Flere penge til energiforskningen

Arkiveret under
Regeringen vil med ændringerne til Finansloven for 2012 afsætte yderligere 439 millioner til forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

Nyhedsbrev_22-2011_06.pdf — PDF document, 85 kB (87730 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

18 millioner til bioenergi fra Fornyelsesfonden

Arkiveret under
Fornyelsesfonden har for nylig uddelt 69 millioner kroner til en række nye projekter, heraf 18 millioner kroner til fire projekter om bioenergi. Projektstøtten er en del af de i alt 760 millioner, som Fornyelsesfonden uddeler i perioden 2010 – 2012.

Nyhedsbrev_22-2011_04.pdf — PDF document, 196 kB (201147 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP skaber forretning inden for ny energiteknologi

Arkiveret under ,
Blandt deltagerne i EUDP-støttede projekter forventer over 70 procent at bringe ny energiteknologi på markedet. Og for hvert tredje af de afsluttede projekterer er det allerede lykkedes. Det fremgår af en evaluering, som Oxford Research har udarbejdet.

Nyhedsbrev_21-2011_06.pdf — PDF document, 114 kB (117221 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP fik ansøgninger for 1,3 milliarder i 2011

Arkiveret under
Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram har fået ansøgninger om 1,3 milliarder kroner i støtte i 2011 – heraf en halv milliard i anden runde, hvor der var deadline den 7. september.

FiB_37-2011_13.pdf — PDF document, 22 kB (22735 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Massiv støtte fra EUDP til brint og brændselsceller

Knap halvdelen af den seneste EUDP-pulje på 200 millioner kroner går til brint og brændselsceller. 19 millioner går til bioenergi, herunder et projekt der skal undersøge muligheder for at bruge bioethanol i dieselmotorer.

Nyhedsbrev_19-2011_04.pdf — PDF document, 34 kB (34891 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark når EU-mål om penge til forskning

Arkiveret under
I 2009 investerede Danmark 3,09 procent af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling, og dermed blev vi det tredje EU-land, som lever op til Barcelona-målsætningen. De to andre lande er Sverige og Finland, der fra starten har opfyldt Barcelona-målsætningen fra 2002.

Nyhedsbrev_18-2011_05.pdf — PDF document, 27 kB (27655 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Massiv støtte fra EUDP til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
Godt 60 procent af bevillingerne fra EUDP er gået til bioenergi, brint og brændselsceller siden programmet blev oprettet i 2008. Det har blandt andet ført til verdens første fabrik til produktion af 2. generations bioethanol og til en markant reduktion af prisen på brændselsceller.

Nyhedsbrev_18-2011_04.pdf — PDF document, 27 kB (28003 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Millioner til energi, miljø og klima

Arkiveret under
Den 10. maj er der ansøgningsfrist til Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø. Inden for energi, miljø og klima er der en samlet pulje på 278 millioner kroner.

Nyhedsbrev_17-2011_03.pdf — PDF document, 17 kB (18329 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter i 2011

Arkiveret under
Med offentliggørelsen af de seneste tilsagn fra EUDP's anden runde i 2010 står det nu klart, hvilke nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller, der starter op i 2011.

Nyhedsbrev_15-2011_04.pdf — PDF document, 24 kB (25155 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

400 millioner kroner til EUDP-projekter i 2011

Arkiveret under
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP,kan i 2011 støtte projekter for mere end 400 millioner kroner. Ansøgningsfristerne er den 4. marts og den 7. september.

Nyhedsbrev_15-2011_03.pdf — PDF document, 47 kB (49041 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

72 millioner kroner til bioenergi og brændselsceller

Arkiveret under
Energinet.dk har nu besluttet, hvilke projekter, der til næste år kan få støtte fra forskningsprogrammerne ForskEL, ForskVE og ForskNG. Knap halvdelen af den samlede bevilling på 158 millioner kroner går til bioenergi og brændselsceller.

Nyhedsbrev_14-2010_04.pdf — PDF document, 37 kB (38349 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Over en milliard til energiforskning i 2011

Arkiveret under
Regeringen afsætter 1,1 milliard kroner til energiforskning i 2011. Igennem de seneste år er bevillingerne til området fordoblet, og det høje niveau bliver nu fastholdt.

Nyhedsbrev_13-2010_07.pdf — PDF document, 30 kB (30826 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Regeringen skærer ned på forskningen

Arkiveret under
Regeringens genopretningspakke rammer nu forskningen. Videnskabsministeriet skal spare allerede i år, og det går blandt andet ud over Højteknologifonden.

Nyhedsbrev_11-2010_06.pdf — PDF document, 21 kB (21858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

180 millioner til biomasse og brændselsceller

Arkiveret under
Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller. De to områder har hver især fået knap 90 millioner kroner ud af en samlet pulje på 286 millioner.

Nyhedsbrev_11-2010_01.pdf — PDF document, 67 kB (68814 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk energiforskning henter betydelige midler fra EU

Arkiveret under
Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har stor succes med at finansiere energiprojekter gennem EU’s forskningsbudget.

Nyhedsbrev_05-2009_04.pdf — PDF document, 38 kB (39001 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside