Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - kronologisk

EUDP støtter 55 nye projekter

Arkiveret under
EUDP har for nylig givet tilsagn om 153 millioner kroner i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. I alt er 30 projekter støttet. Herudover har EUDP støttet 25 projekter vedrørende internationalt samarbejde med i alt 30 millioner kroner.

Nyhedsbrev_70-2017_02.pdf — PDF document, 143 kB (146706 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

400 millioner til EUDP i 2018

Arkiveret under
EUDP får 200 millioner kroner fra forskningsreserven og kommer dermed op på 400 millioner kroner i 2018. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til 2017.

Nyhedsbrev_70-2017_01.pdf — PDF document, 116 kB (118839 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Begrænsede midler til energiforskning i 2017

Arkiveret under
Med lukningen af ForskEL-programmet og en samlet bevilling til EUDP på 173 millioner kroner, er det småt med midler til nye energiforskningsprojekter i 2017. EUDP får kun en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. marts klokken 12.

Nyhedsbrev_63-2017_02.pdf — PDF document, 83 kB (85112 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP-projekter skal satse på et globalt marked

Arkiveret under
EUDP vil satse på et bedre match mellem danske styrkepositioner og den globale efterspørgsel på energiteknologi. Det er ét af pejlemærkerne i en ny strategi, som det statslige energiforskningsprogram har offentliggjort for 2017-2019.

Nyhedsbrev_63-2017_01.pdf — PDF document, 73 kB (75336 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bevillingerne til energiforskning langt fra målet

Arkiveret under
Med afskaffelse af PSO-afgiften er det fortsat usikkert, hvad der kommer til at ske med ForskEL- programmet i det nye år. Samtidig peger alt på, at EUDP-programmet kun får 193 millioner kroner til rådighed i 2017, hvilket er langt fra de 580 millioner kroner om året, som regeringen har forpligtiget sig til fra 2020.

Nyhedsbrev_62-2016_05.pdf — PDF document, 106 kB (108669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP støtter biomasse, brint og brændselsceller med 67 millioner kroner

Arkiveret under
EUDP har givet tilsagn til 50 nye projekter, der samlet modtager 210 millioner kroner til udvikling af nye energiteknologiske løsninger. Heraf går 41,5 millioner til biomasseprojekter, mens projekter om brint og brændselsceller har fået tildelt i alt 25,5 millioner kroner.

Nyhedsbrev_61-2016_06.pdf — PDF document, 106 kB (109089 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP styrkes med ny global forskningspulje

Arkiveret under
Danmark har under Klimatopmødet forpligtiget sig til at bruge markant flere penge på energiforskning. Det sker kun få uger efter, at regeringen har skåret ned på forskningen, herunder halveret bevillingen til EUDP.

FiB_54-2015_01.pdf — PDF document, 162 kB (166293 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forlig om energiforskningen: EUDP halveres

Arkiveret under
Alle Folketingets partier står bag en aftale om fordeling af forskningsreserven for 2016 på 671 millioner kroner. EUDP står fortsat til at blive halveret, og bevillingen til Innovationsfonden bliver beskåret med 218 millioner kroner i forhold til regeringens forslag

Nyhedsbrev_54-2015_01.pdf — PDF document, 93 kB (95855 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Positiv evaluering af den energiforskning som regeringen nu vil skære ned på

Arkiveret under
En samlet støtte til energiforskningen på 292 millioner kroner har medført en omsætningsfremgang på 727 millioner og 382 nye jobs. Alligevel vælger regeringen at skære drastisk ned på forskningen.

Nyhedsbrev_53-2015_01.pdf — PDF document, 84 kB (86823 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Husk ansøgningsfrist til EUDP og ForskEL den 10. september

Arkiveret under
EUDP og ForskEl-programmet har begge ansøgningsfrist den 10. september klokken 12. EUDP har ved dette udbud en særlig pulje til 2G bioethanol, og ForskEL har indført et nyt vurderingskriterium, hvor man lægger vægt på, at der deltager private virksomheder eller andre slutbrugere i projektet.

Nyhedsbrev_51-52_2015_10.pdf — PDF document, 63 kB (64735 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter under Det Frie Forskningsråd

Arkiveret under
Det Frie Forskningsråd har for nylig valgt at støtte 33 projekter inden for teknologi og produktion. Ud af en samlet bevilling på 163 millioner kroner går godt 20 millioner kroner til fem projekter inden for biomasse, brint og brændselsceller.

FiB_52-2015_17.pdf — PDF document, 51 kB (52639 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

1200 nye elbiler på danske veje

Biler, der kører på el og brint, får nu ekstra medvind. I december uddelte Energistyrelsen cirka 31 millioner kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af elbiler og støtter et landsdækkende netværk af brinttankstationer – som det første land i verden.

Nyhedsbrev_47-2015_05.pdf — PDF document, 108 kB (111070 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tilskud til forskning i bæredygtig produktion af biomasse

Arkiveret under
Befolkningstilvækst og klimaforandringer skaber behov for øget produktion af fødevarer og biobaserede produkter. 21 europæiske lande er nu gået sammen og indkalder forslag til forskningsprojekter, der kan fremme en bæredygtig intensivering af landbrugsproduktionen.

Nyhedsbrev_47-2015_01A.pdf — PDF document, 86 kB (88351 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark er blandt de lande, der investerer mest i forskning og udvikling

Arkiveret under
Danmark er blandt de OECD-lande, der investerer mest i forskning og udvikling, og dansk forskning klarer sig rigtigt godt internationalt. Danske forskere er blandt de mest produktive, og deres publikationer er blandt de mest citerede.

Nyhedsbrev_46-2014_05.pdf — PDF document, 45 kB (46221 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Innovationsfonden investerer 50 millioner kroner i fremtidens landbrug

Arkiveret under
Nye dyrkningsteknikker skal gøre det muligt at øge produktionen af biomasse samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

Nyhedsbrev_45-2014_04.pdf — PDF document, 147 kB (150973 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

50 millioner kroner til nye EUDP projekter

Arkiveret under
EUDP har i årets første ansøgningsrunde bevilget knap 50 millioner kroner til projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Pengene er nogenlunde ligeligt fordelt mellem bioenergi og brint/brændselsceller.

Nyhedsbrev_44-2014_04.pdf — PDF document, 81 kB (83790 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP skaber job og eksport

Arkiveret under ,
Der bliver skabt 2,5 direkte og indirekte jobs for hver million kroner, som EUDP giver i støtte. Og hele syv ud af ti af disse virksomheder forventer væsentlig eksport som følge af støtten. Det viser en ny effektvurdering af 51 EUDP-projekter.

Nyhedsbrev_43-2014_04.pdf — PDF document, 60 kB (62127 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye projekter under Det Frie Forskningsråd

Arkiveret under
Det Frie Forskningsråd har bevilget 14 millioner kroner til fire projekter inden for brændselsceller og fremstilling af flydende biobrændstoffer.

FiB_48-2014_13.pdf — PDF document, 47 kB (48557 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danske virksomheder får mest ud af forskningskronerne

Arkiveret under
Danske virksomheder opnår en større gevinst af investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande, viser ny analyse.

FiB_48-2014_12.pdf — PDF document, 78 kB (80537 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

En milliard kroner til energiforskning – 68 milliarder kroner i eksport

Arkiveret under
977 millioner kroner. Så mange penge investerede de danske energiforskningsprogrammer i forskning og udvikling af dansk energiteknologi i 2013.

FiB_48-2014_11.pdf — PDF document, 120 kB (123285 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside