Mine værktøjer

Biobrændstoffer - alfabetisk

Biodiesel fra fedtsugninger

Arkiveret under
Den norske virksomhed Venøy & Co vil producere biodiesel på basis af menneskefedt fra en amerikansk sygehuskoncern.

FiB nr. 17-2006_08 - DK.pdf — PDF document, 54 kB (55696 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel from liposuctions

Arkiveret under
The Norwegian company Venøy & Co wants to produce biodiesel using human fat from an American hospital group.

FiB nr. 17-2006_08 - UK.pdf — PDF document, 46 kB (48019 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel kan øge risikoen for kræft

Arkiveret under
Norske forskere advarer nu om at bruge biodiesel som erstatning for fossile brændsler. De ultrafine partikler fra udstødningen kan trænge ind i kroppen og øge risikoen for kræft samt give skader på arveanlæggene.

Nyhedsbrev_14-2010_06.pdf — PDF document, 57 kB (59266 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel kan øge risikoen for kræft

Arkiveret under
Norske forskere advarer nu om at bruge biodiesel som erstatning for fossile brændsler. De ultrafine partikler fra udstødningen kan trænge ind i kroppen og øge risikoen for kræft samt give skader på arveanlæggene.

FiB nr. 34-2010_08 - DK.pdf — PDF document, 55 kB (56569 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel protects our health – but strains the environment

Arkiveret under
Australian researchers make it clear that car exhaust gasses from a car running on biodiesel contain far less harmful components than those from a car using normal diesel. On the contrary, biodiesel carries just a few, if any, environmental advantages; German researchers are now pointing out that very often, biodiesel emits more greenhouse gasses than traditional diesel.

FiB nr. 22-2007_09 - UK.pdf — PDF document, 53 kB (54406 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel skader ikke mere end almindelig diesel

Arkiveret under
Udstødningen fra biler med op til syv procent biodiesel i tanken er formentlig ikke mere skadelig end røgen fra ren diesel. Det konkluderer norske fagfolk fra Folkesundhedsinstituttet og Klima- og Forureningsdirektoratet efter at forskere for nyligt advarede om at blande biodiesel i tanken.

Nyhedsbrev_15-2011_06.pdf — PDF document, 33 kB (34284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel skåner helbredet – men belaster miljøet

Arkiveret under
Australske forskere slår nu fast, at der er langt færre skadelige stoffer i udstødningen fra en bil, der kører på biodiesel end i en bil, der kører på almindelig diesel. Til gengæld er der ikke mange miljøfordele ved biodiesel hvis nogen overhovedet. Tyske forskere peger således på, at biodiesel i flere tilfælde udsender flere drivhusgasser end traditionel dieselolie.

FiB nr. 22-2007_09 - DK.pdf — PDF document, 59 kB (60528 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioethanol fra halm er en dyr løsning

Arkiveret under
Bioethanol produceret af halm er en dyr og energikrævende løsning, og det er usikkert, om brændstoffet vil være kommercielt tilgængeligt i 2020, hvor ti procent af transportsektorens brændstof skal være “grønt”.

FiB nr. 30-2009_06 - DK.pdf — PDF document, 72 kB (74231 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver

Arkiveret under
Haldor Topsøe og Teknologisk Institut er på vej med et system, der vil gøre det muligt at bruge bioethanol i eksisterende dieselmotorer. Derved kan man køre cirka 40 procent længere på den samme mængde brændstof, energiforbruget til fremstilling af bioethanol kan sænkes med næsten en fjerdedel, og udslippet af skadelige stoffer kan reduceres markant.

FiB_37-2011_07.pdf — PDF document, 60 kB (62173 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioethanolfabrik er kommet et skridt videre

Arkiveret under
EUDP har nu givet endeligt tilsagn om at støtte Maabjerg Energy Concept med knap ti millioner kroner. Samtidig er konsortiet bag projektet gået på jagt efter en totalrådgiver, som kan stå for opførelse af bioethanolfabrikken og en hovedrådgiver, der skal hjælpe med at realisere hele konceptet.

FiB_39-2012_04.pdf — PDF document, 44 kB (45063 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biofuel research speeds up

Arkiveret under
Financial support of research into liquid biofuels is now on the rise. The Danish Globalisation Foundation will be spending DKK 200 million within the next four years for this purpose, and recently the Danish National Advanced Technology Foundation, the Strategic Research Council and Energinet.dk decided to grant close to DKK 90 million to this area.

FiB nr. 17-2006_01 - UK.pdf — PDF document, 129 kB (133018 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biofuels battling a headwind

Arkiveret under
The criticism of biofuels is increasing. NGOs from most of the world fear that the green oil will undermine food security, and here in Denmark, new calculations show that biofuels provide very little environmental benefit for the money. You deceive the population by presenting this as a solution, says a wellknown scientist within environmental accounts.

FiB nr. 19-2007_04 - UK.pdf — PDF document, 81 kB (83007 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

BioGasol bygger nyt demonstrationsanlæg i Taastrup

Arkiveret under
Den danske biotekvirksomhed BioGasol går nu i gang med at etablere et demonstrationsanlæg til 2G bioethanol i Høje Taastrup. Det sker, efter at selskabet med ny kapital i ryggen har udsigt til at få udbetalt en millionbevilling fra EUDP.

FiB_42-2012_08.pdf — PDF document, 122 kB (125096 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasol fik hele hele EUDP's pulje til biobrændstoffer

Arkiveret under
Efter måneders debat løb Biogasol med hele puljen på 85 millioner kroner fra EUDP til udvikling af 2. generations biobrændstoffer. Sidste år var det Inbicon, der fik pengene, og det gik heller ikke stille for sig, men det var intet at regne i sammenligning med den debat, der gik forud for EUDPbestyrelsens afgørelse midt i februar.

FiB nr. 27-2009_02 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (59509 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioraffinaderi i Holstebro hænger i en tynd tråd

Arkiveret under
Den 6. oktober udsendte Maabjerg Energy Center en pressemeddelelse, hvori det hed, at planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi i Måbjerg ved Holstebro vil blive droppet. Parterne bag projektet havde på det tidspunkt opgivet at få finansieret det milliarddyre anlæg, men her i ellevte time presser et flertal i Folketinget på for at finde en alternativ løsning.

Nyhedsbrev_61-2016_01.pdf — PDF document, 161 kB (165168 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biprodukter fra bioenergi kan bruges som foder

Arkiveret under ,
Malkekøer kan udnytte biprodukter fra den stigende produktion af bioenergi. Det viser en rapport fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug, der har indsamlet viden og erfaring om biprodukternes anvendelse i foderrationen til malkekøer.

Nyhedsbrev_41-2014_04.pdf — PDF document, 139 kB (143186 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint og CO2 bliver til diesel

Arkiveret under
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu vil en norsk iværksættervirksomhed bygge et fuldskalaanlæg i hjemlandet, hvor man har CO2 og billigt el til rådighed.

FiB_56-2016_06.pdf — PDF document, 215 kB (221043 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

British Airways og Solena Fuels vil bygge fabrik til produktion af biobrændstoffer til fly

Arkiveret under
I 2017 forventer British Airways og amerikanske Solena Fuels at kunne indvie en fabrik, der kan producere 120.000 biobrændstof om året, heraf 50.000 tons bio- jetfuel. Nordmændene vil ligeledes producere biobrændstof til fly, men forventer først at kunne starte en produktion op i 2020.

Nyhedsbrev_42-2014_04.pdf — PDF document, 132 kB (135623 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Byg halmpresseren om til en oliepresser

Arkiveret under
En gruppe forskere på DTU er i fuld gang med at designe et mobilt anlæg, der kan producere olie direkte fra marken. Olien kan bruges som brændsel på kraftværker eller omdannes til diesel, og koksfraktionen vil være velegnet til kulstoflagring og forbedring af jordens frugtbarhed.

FiB nr. 24-2008_02 - DK.pdf — PDF document, 99 kB (101961 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Byggestart for ethanolfabrik

Arkiveret under
Den 5. september var der officiel byggestart for DONGs ethanolfabrik i Kalundborg. Fabrikken, der skal stå klar til Klimatopmødet i København, bliver et af verdens første anlæg, der kan producere brændstof på basis af halm og andre restprodukter fra landbruget.

FiB nr. 25-2008_07 - DK.pdf — PDF document, 54 kB (55981 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside