Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

Svenske Liquid Wind vil bygge seks anlæg til fremstilling af grøn metanol

Arkiveret under ,
Den svenske virksomhed Liquid Wind har sikret sig én milliard svenske kroner til et anlæg, der skal producere 45.000 tons grøn metanol om året. Målet er at få opført seks metanolanlæg inden 2030.

Nyhedsbrev_93-2020_02.pdf — PDF document, 110 kB (112709 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Panda-pølser og dræbersnegle kan være nøglen til grønt brændstof

Arkiveret under
Et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet vil gøre brug af millioner af års evolution for at udvikle bæredygtigt biobrændstof. Løsningen ligger blandt andet i fordøjelsessystemet på pandaer.

Nyhedsbrev_92-2020_06.pdf — PDF document, 122 kB (125272 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svenske Södra indvier kommercielt anlæg til fremstilling af biometanol

Arkiveret under
Svenske Södra, der er storleverandør af papir og træprodukter, har bygget, hvad de selv betegner som verdens første kommercielle biometanolanlæg. De første leverancer går til Emmelev på Fyn, der skal bruge metanolen til fremstilling af biodiesel.

Nyhedsbrev_91-2020_05.pdf — PDF document, 129 kB (132939 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Landmand: Bioraffinering kan blive en grøn revolution for dansk landbrug

Arkiveret under ,
Kristian Lundgaard-Karlshøj tror på, at grøn bioraffinering vil bane vejen for en ny og bæredygtig udvikling i dansk landbrug. Han er med i GUDP-projektet Tailor- Grass, som nu etablerer et bioraffinaderi på hans ejendom.

Nyhedsbrev_90-2020_03.pdf — PDF document, 153 kB (157650 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svamp skal omdanne CO2 til brændstof

Arkiveret under
Aarhus Universitet har modtaget en millionbevilling fra Carlsbergfondet til at udvikle et helt nyt materiale, der ved hjælp af elektrokatalyse kan omdanne CO2 til brændstof og byggesten til den kemiske industri.

Nyhedsbrev_88-2019_03.pdf — PDF document, 93 kB (95519 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mærsk peger på tre bæredygtige brændstoffer til afløsning for tung fuelolie

Arkiveret under ,
Mærsk vil have et CO2-neutralt skib i drift i 2030 og være helt CO2-neutral i 2050. Rederiet peger på tre brændstoffer, der kan træde i stedet for tung fuelolie. Det er alkohol, biometan og ammoniak.

Nyhedsbrev_87-2019_01.pdf — PDF document, 143 kB (146665 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kan Mærsk blive CO2-neutral med DME?

Arkiveret under
Den maritime branche arbejder på højtryk for at finde grønne alternativer til den fossile olie – ikke mindst til de store containerskibe, som kræver enorme mængder brændstof, og hvor batterier og brændselsceller ikke er noget reelt alternativ. Kan det diesellignende brændstof DME være en del af løsningen?

Nyhedsbrev_85-2019_05.pdf — PDF document, 142 kB (145489 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet får EU-midler til at videreudvikle HTL-teknologien

Arkiveret under
Aarhus Universitet har fået EU- midler til at videreudvikle HTL- teknologien, hvor vådt affald under høje tryk og temperaturer omdannes til råolie. I processen nedbrydes alle miljøfremmede stoffer, så vigtige næringsstoffer som fosfor kan genbruges.

Nyhedsbrev_85-2019_02.pdf — PDF document, 105 kB (108334 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark største græs-bioraffinaderi indviet

Arkiveret under ,
Tirsdag den 25. juni blev Danmarks største anlæg til bioraffinering af græs indviet ved Aarhus Universitet i Foulum. Det nye anlæg kan forarbejde op mod 20 tons frisk biomasse i timen – primært til proteiner, men der er også en restfraktion, som kan bruges til energiformål.

Nyhedsbrev_84-2019_05.pdf — PDF document, 191 kB (196592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioolieprojekt søger nye investorer

Arkiveret under
Organic Fuel Technology søger nye investorer, der kan færdigudvikle eller være med til at udvikle et større anlæg baseret på firmaets "mikrobølgeteknologi". Den oprindelige ide med at udvinde bioolie af halm, gyllepiller eller træpiller har vist sig at være mindre rentabelt end dækrester, andre gummirester fra industrien eller gummiholdigt affald.

Nyhedsbrev_83-2019_04.pdf — PDF document, 127 kB (130146 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metanol kan blive en genvej til en grøn transportsektor

Arkiveret under
Metanol produceret ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2 kan blive en genvej til en grøn transportsektor. Metanol kan bruges i eksisterende dieselmotorer og på sigt kan vi skifte forbrændingsmotorerne ud med metanoldrevne brændselsceller.

Nyhedsbrev_82-2019_03.pdf — PDF document, 103 kB (106427 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm

Arkiveret under ,
Energiselskabet Stockholm Exergi installerer nu et testanlæg til opsamling af CO2 fra et biomassefyret kraftvarmeværk i det centrale Stockholm. Anlægget er det første skridt i retning af at skabe et såkaldt CO2-dræn i Stockholm.

Nyhedsbrev_82-2019_04.pdf — PDF document, 90 kB (92918 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Omvendt fotosyntese gør det lettere at producere biobrændstof

Arkiveret under
Opdagelsen af omvendt fotosyntese kan gøre det markant lettere at nedbryde cellulose. Det kan få stor betydning ved fremstilling af biobrændstoffer, og forskere på Københavns Universitet arbejder nu på at udnytte opdagelsen i praksis.

Nyhedsbrev_81-2019_04.pdf — PDF document, 149 kB (152618 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge har verdens største produktion af bioethanol baseret på træ

Arkiveret under
Norske Borregaard tredobler nu produktionen af bioethanol baseret på træ. Med et nyt anlæg kommer produktionen op på 20 millioner liter om året, og derved kan Borregaard levere lidt over en fjerdedel af det samlede forbrug af bioethanol i Norge.

Nyhedsbrev_80-2019_06.pdf — PDF document, 198 kB (203619 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I 2020 skal indenrigsluftfarten være CO2-neutral

Arkiveret under
Brancheforeningen Dansk Luftfart lancerer et nyt fælles klimaudspil, der skal sikre, at dansk luftfart bliver CO2-neutral i 2050. Allerede fra 2020 skal al indenrigstrafik være CO2-neutral, og inden 2030 skal klimabelastningen fra luftfarten være reduceret med 30 procent.

Nyhedsbrev_80-2019_01.pdf — PDF document, 94 kB (97201 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Plastaffald skal blive til grøn olie i Skive

Arkiveret under
Mandag den 21. januar blev der afholdt rejsegilde i Skive for Europas første fabrik, der kan konvertere plastaffald til grøn olie og syntetiske produkter. Anlægget vil kunne modtage 60 tons plastaffald om dagen, men allerede nu er der planer om at tredoble kapaciteten.

Nyhedsbrev_79-2019_04.pdf — PDF document, 167 kB (171597 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol vinder frem

Arkiveret under
Der er et kæmpe marked for grøn metanol, og det kan blive en af de mest effektive metoder til at reducere klimabelastningen fra den tunge transport. I Nederlandene bliver omkring halvdelen af biogasproduktionen i dag konverteret til metanol, og man planlægger at bygge en fabrik, der kan konvertere 350.000 tons affald om året til metanol.

Nyhedsbrev_79-2019_02.pdf — PDF document, 245 kB (251385 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer

Arkiveret under ,
Brint er ikke kun et miljøvenligt brændstof til brændselsceller. Brint kan også bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer og på den måde være med til at flytte overskydende elproduktion fra sol og vind til andre sektorer. Det er på mange måder smartere end at lagre strømmen i batterier.

FiB_66-2018_02.pdf — PDF document, 109 kB (112617 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer

Arkiveret under ,
Brint er ikke kun et miljøvenligt brændstof til brændselsceller. Brint kan også bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer og på den måde være med til at flytte overskydende elproduktion fra sol og vind til andre sektorer. Det er på mange måder smartere end at lagre strømmen i batterier.

FiB_66-2018_02.pdf — PDF document, 109 kB (112617 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn strøm og mikroorganismer skal konvertere CO2 til brændstof

Arkiveret under
Der forskes på livet løs i forskellige teknologier til fremstilling af bæredygtigt brændstof. Et af de nyeste projekter går ud på at konvertere grøn strøm og CO2 til myresyre, som efterfølgende omdannes til brændstof ved hjælp af mikroorganismer.

Nyhedsbrev_77-2018_02.pdf — PDF document, 74 kB (76035 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside