Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Nordmændene indvier verdens største anlæg til flydende biogas

Arkiveret under
Sidst på året forventer norske Biokraft at kunne indvie verdens største anlæg til produktion af flydende biogas. Gassen vil på årsbasis kunne erstatte 25 millioner liter diesel og skal primært bruges i den tunge del af transportsektoren.

FiB_61-2017_05.pdf — PDF document, 109 kB (111754 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kendt DTU-forsker modtager Grundfosprisen for forskning i bioenergi

Arkiveret under ,
Professor Irini Angelidaki, der især er kendt i biogaskredse, modtager årets prestigefyldte Grundfospris på baggrund af hendes mangeårige forskning i at anvende mikroorganismer til energi og andre produkter.

Nyhedsbrev_69-2017_05.pdf — PDF document, 81 kB (83761 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

ComBigaS får fodfæste i Kina

Arkiveret under
Det kinesiske selskab Greatop har købt halvdelen af den danske biogasvirksomhed ComBigaS, der derved får adgang til et kæmpe marked – ikke blot i Kina, men i hele Asien.

Nyhedsbrev_69-2017_01.pdf — PDF document, 90 kB (92789 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Effektiv omrøring sætter skub i gasproduktionen

Arkiveret under
Højere tørstofindhold i biomassen er en af de mest effektive metoder til at få sat skub i produktionen af biogas. Mange er imidlertid bekymrede for, om det kan give problemer med tilstopninger og flydelag, men med det rette udstyr kan tørstofindholdet i et biogasanlæg øges markant.

FiB_61-2017_06.pdf — PDF document, 131 kB (134157 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Stort erhvervspotentiale i flydende biogas

Arkiveret under
Danmark kan blive et foregangsland inden for flydende biometan til den tunge del af transportsektoren. Vi har et vidtforgrenet naturgasnet, der kan fungere som lager, vi har en betydelig viden og erfaring med biogasanlæg, og vi er godt på vej med ny teknologi til produktion af flydende biometan i mindre skala.

FiB_61-2017_04.pdf — PDF document, 215 kB (220534 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg kan være med til at skabe balance i elnettet

Arkiveret under
Energiproduktionen fra biogasanlæg kan boostes med en uges varsel ved tilsætning af ensilerede roetoppe og halm. På den måde kan biogasanlæggene være med til at skabe balance i elnettet.

FiB_61-2017_01.pdf — PDF document, 118 kB (121213 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas

Arkiveret under
Kombinationen af brint og biogas er genial, når det drejer sig om at skabe balance i elsystemet og producere brændstof til den tunge del af transportsektoren. Og det er ikke specielt indviklet. Den biologiske proces i et biogasanlæg klarer det meste, hvis den får de rette betingelser.

FiB_61-2017_03.pdf — PDF document, 109 kB (111860 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu kan madaffald blive til biogas og gødning

Arkiveret under
I 1990'erne fik flere kommuner en gevaldig øretæve, da de forsøgte at få gas ud af borgernes madaffald, men i dag fungerer det, og inden for en overskuelig årrække vil formentlig alle landets kommuner sende affald til bioforgasning.

FiB_61-2017_02.pdf — PDF document, 436 kB (446808 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu må de store biogasanlæg behandle madaffald

Arkiveret under
Ny viden fra Miljø- og Fødevareministeriet gør det muligt for Mejeriforeningen og Arlas landmænd at bruge afgasset madaffald som gødning på markerne. Dermed er der åbnet op for, at 3-400.000 tons kildesorteret husholdningsaffald kan gøre nytte i landets biogasanlæg – til glæde for miljøet og landbruget.

Nyhedsbrev_67-68_2017_07.pdf — PDF document, 168 kB (172169 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Milliarddyr energipark i Skive tæt på realisering

Arkiveret under ,
Skive Kommune er tæt på at kunne realisere planerne om en milliarddyr energipark, der skal levere grøn el, varme og gas til lokalområdet. Grundstammen i parken bliver en vindmøllepark, et solcelleanlæg samt et stort biogasanlæg, hvor gassen opgraderes til naturgas ved hjælp af brint.

Nyhedsbrev_67-68_2017_02.pdf — PDF document, 137 kB (140955 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Pænt gasudbytte fra halm og efterafgrøder

Arkiveret under ,
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud. Ved ensilering af biomassen vil ressourcen kunne bruges hele året og dertil kommer, at ensilering ser ud til at øge gaspotentialet.

FiB_60-2017_05.pdf — PDF document, 296 kB (303104 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme

Arkiveret under ,
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint og kuldioxid. Gaskvaliteten er endnu ikke på højde med naturgas, men inden for de nærmeste måneder forventer folkene bag anlægget, at gassen kan sende ud i naturgasnettet.

FiB_60-2017_04.pdf — PDF document, 161 kB (165061 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm booster gasproduktion fra gylle

Arkiveret under
Halm i biogasanlæg giver ikke blot et højt gasudbytte. Det kan også være med til at øge gasudbyttet fra gylle, viser den seneste forskning fra Aarhus Universitet. Det højeste udbytte fås, hvis halmen gennemgår en kemisk forbehandling og afgasses i termofile biogasanlæg.

FiB_60-2017_03.pdf — PDF document, 70 kB (71822 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hele Danmarks forbrug af naturgas kan erstattes med biogas

Arkiveret under
I løbet af de seneste tre år er produktionen af biogas øget lige så meget som i de foregående 30, og inden for en overskuelig fremtid kan vi erstatte hele Danmarks naturgasforbrug med biogas. Ny viden om de biologiske processer og forbehandling af biomassen skal være med til at booste produktionen af den grønne gas.

FiB_60-2017_02.pdf — PDF document, 341 kB (350031 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs

Arkiveret under ,
Ny politisk aftale afsætter otte millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til foder og biogas. Derudover afsættes der midler til, at landmandens gylle hurtigere kan blive omsat til biogas.

FiB_60-2017_01.pdf — PDF document, 151 kB (155249 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas fra Novo Nordisk og Novozymes

Arkiveret under
DONG Energy og Bigadan er i gang med at opføre et stort biogasanlæg, der skal genanvende restprodukterne fra Novozymes’ og Novo Nordisk’s produktion i Kalundborg. Anlægget vil kunne producere otte millioner kubikmeter naturgas om året, svarende til naturgasforbruget hos cirka 5.000 husstande.

Nyhedsbrev_65-2017_04.pdf — PDF document, 121 kB (124754 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasbranchen konsoliderer sig

Arkiveret under
Den 28. marts 2017 blev Foreningen Biogasbranchen stiftet ved en sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Nyhedsbrev_65-2017_03.pdf — PDF document, 145 kB (149379 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt netværk for biogasanlæg skudt i gang

Arkiveret under
Den 22. marts blev Dansk Biogasnetværk stiftet ved et velbesøgt møde hos AU-Foulum. Ikke mindre end 85 deltagere var mødt op for at høre om det nye netværk, der skal have fokus på erfaringsudveksling og udvikling af nye innovative løsninger til biogasanlæg.

Nyhedsbrev_65-2017_02.pdf — PDF document, 106 kB (109395 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg

Arkiveret under ,
Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg. Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.

FiB_59-2017_07.pdf — PDF document, 228 kB (233951 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan

Arkiveret under ,
Metangas, fremstillet ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2-indholdet i biogas, kan konkurrere med traditionel opgradering af biogas, hvis “vindmøllemetan” får samme rammevilkår som biogas. Det viser et nyt EUDP-projekt baseret på teknologi fra Haldor Topsøe.

FiB_59-2017_01.pdf — PDF document, 299 kB (306732 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside