Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Biogas and natural gas for transport

Arkiveret under
Natural gas and biogas are obvious possibilities as fuel for the transport sector. The Swedes have already figured this out, and they expect biogas to cover one and a half percent of the energy needs of the transport sector in 2010.

FiB nr. 18-2006_08 - UK.pdf — PDF document, 51 kB (53186 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og naturgas til transport

Arkiveret under
Naturgas og biogas er et oplagt brændsel til transportsektoren. Det har svenskerne allerede fundet ud af, og de forventer at biogas vil dække halvanden procent af transportsektorens energibehov i 2010.

FiB nr. 18-2006_08 - DK.pdf — PDF document, 59 kB (61298 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas plants: 20 percent more electricity with two reactors

Arkiveret under
With pre-treatment of biomass at around 70 °C, it is possible to increase the production of electricity from biogas plants by approx. 20 percent while achieving much better hygienization of the biomass. On the other hand, the heat surplus from the plant is minimal during the winter months, which makes the system particularly suitable in areas where there are not good possibilities of selling the heat production.

FiB nr. 18-2006_04 - UK.pdf — PDF document, 63 kB (65024 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg: 20 procent mere el med to reaktorer

Arkiveret under
Med en forbehandling af biomasse på omkring 70 °C er det muligt at øge elproduktionen fra biogasanlæg med cirka 20 procent, samtidig med at man opnår en langt bedre hygiejnisering af biomassen. Varmeoverskuddet fra anlægget er til gengæld minimalt i vinterhalvåret, så systemet er især velegnet i områder, hvor der er ringe mulighed for at afsætte varmeproduktionen.

FiB nr. 18-2006_04 - DK.pdf — PDF document, 67 kB (69097 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nitrogen conversion in biogas plants

Arkiveret under
When organic industrial waste turns out to be in short supply, more and more biogas plants will start adding energy crop, separated liquid manure etc. In this way, the manurial value of the degasified biomasses is increased but at the same time, the risk of inhibiting or even completely destroying the biological process rises as well.

FiB nr. 17-2006_07 - UK.pdf — PDF document, 76 kB (78609 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kvælstofomsætning i biogasanlæg

Arkiveret under
I takt med at der bliver mangel på organisk industriaffald vil flere og flere biogasanlæg begynde at tilføre for eksempel energiafgrøder eller separeret gylle. Dermed stiger gødningsværdien af den afgassede biomasse, men samtidig stiger risikoen for, at den biologisk proces bliver hæmmet eller i værste fald helt ødelagt.

FiB nr. 17-2006_07 - DK.pdf — PDF document, 75 kB (76975 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

No energy crops - no biogas plants

Arkiveret under ,
Today, energy crops are more than environmentally friendly fuels. They are also a prerequisite for establishing a future-orientated and sustainable biogas plant. From an economic point of view, energy maize and green or whole crop are most interesting, but from an environmental point of view it is better to cultivate grass.

FiB nr. 16-2006_03 - UK.pdf — PDF document, 75 kB (77036 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg

Arkiveret under ,
I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. Det er også en forudsætning for at kunne etablere et fremtidssikret og bæredygtigt biogasanlæg. Ud fra et økonomisk synspunkt er energimajs og grøneller helsæd mest interessant, men miljømæssig set vil det være bedre at dyrke græs.

FiB nr. 16-2006_03 - DK.pdf — PDF document, 78 kB (79891 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

How much do biogas plants smell?

Arkiveret under
Lately, the opposition against getting a large common biogas plant as a neighbour has been considerable. The primary concerns of the neighbours are odour nuisances from the plants, increased traffic and reduced house prices, but it does not have to be that way. That is the conclusion of a new report prepared by PlanEnergy.

FiB nr. 16-2006_02 - UK.pdf — PDF document, 76 kB (78812 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget lugter et biogasanlæg?

Arkiveret under
I de senere år har der været en betydelig modstand mod at blive nabo til et stort biogasfællesanlæg. Naboernes frygt går især på lugtgener fra anlægget, øget trafikbelastning og faldende huspriser, men sådan behøver det ikke at være. Det viser en ny rapport, som PlanEnergi har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

FiB nr. 16-2006_02 - DK.pdf — PDF document, 72 kB (73811 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside