Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Danmark er bagud med gas men foran med brint

Arkiveret under ,
Danmark har verdens første landsdækkende net af brinttankstationer, men når det handler om tankstationer til metangas, er vi langt bagud i forhold til vores nabolande.

Nyhedsbrev_64-2017_02.pdf — PDF document, 98 kB (100974 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er billigere og mere klimavenlig end flydende biobrændstoffer

Arkiveret under
Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer et nyt projekt, der også viser, at på sigt vil efterspørgslen efter biomasse overstige de ressourcer, der er bæredygtige.

Nyhedsbrev_64-2017_01.pdf — PDF document, 175 kB (179297 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Skal halmen i biogasanlæg?

Arkiveret under
Ja, selvfølgelig skal den det, vurderer mange forskere, der beskæftiger sig med bioenergi. Samfundsøkonomisk er det bedre at bruge halm i et biogasanlæg end på en ethanolfabrik, et fjernvarmeværk eller et kraftvarmeværk, men for biogasanlæggene er det ikke specielt attraktivt: Det er besværligt, og så er det faktisk lige så dyrt som at bruge majs.

FiB_58-2016_09.pdf — PDF document, 93 kB (95551 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dybstrøelse – også til ældre biogasanlæg

Arkiveret under
Det er ikke kun nye, moderne biogasanlæg, der kan booste gasproduktionen ved at tilføre dybstrøelse. Alle biogasanlæg kan i princippet være med, viser erfaringerne fra Ribe Biogas.

FiB_58-2016_12.pdf — PDF document, 111 kB (113669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metanudslip truer ikke biogassens klimaregnskab

Arkiveret under
Metanudslip fra biogasanlæg skal naturligvis begrænses mest muligt, men der er ikke noget, som tyder på, biogasanlæggenes klimaregnskab er truet. Udslippene er typisk på nogle få procent, og først ved godt 14 procent går klimaregnskabet i nul.

Nyhedsbrev_62-2016_06.pdf — PDF document, 111 kB (113683 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet og Apple vil forske i lagring af grøn strøm

Arkiveret under , ,
Forskningssamarbejdet mellem Apple og Aarhus Universitet skal bidrage til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi til Apples nye datacenter. Forskningen vil komme hele biogasområdet til gavn.

Nyhedsbrev_61-2016_09.pdf — PDF document, 115 kB (118051 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GAS – også i fremtiden

Arkiveret under ,
Forskningsprojektet FutureGas skal i de kommende fire år være med til at sikre en bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for klimaet. DTU Management Engineering og 17 partnere fra både industri, universiteter og offentlige institutioner er med i projektet.

FiB_57-2016_10.pdf — PDF document, 136 kB (139661 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas

Arkiveret under
En lille encellet mikroorganisme, der lever af kuldioxid og brint, kan blive en billig og effektiv metode til opgradering af biogas. Teknikken, der er støttet af Energinet.dk, bliver nu testet i større skala hos Biofos, der renser spildevand for 15 kommuner i Storkøbenhavn.

FiB_57-2016_05.pdf — PDF document, 288 kB (295299 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Værdien af biogas er andet end kroner og ører

Arkiveret under
Biogasanlæg er mere end blot CO2-neutral energi, miljø og jobskabelse. Det er ofte de bløde værdier, der driver ildsjælene, giver lokal opbakning samt goodwill og anerkendelse.

FiB_57-2016_04.pdf — PDF document, 243 kB (248926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

København dropper DONGs affaldsraffinaderi

Arkiveret under ,
Københavnerne skal fremover selv sortere deres affald, så den organiske del kan bruges til biogas. Kommunen tror ikke længere på, at DONGs REnescience-teknologi er fremtidens løsning til behandling af husholdningsaffald.

FiB_57-2016_03.pdf — PDF document, 136 kB (139307 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bedre metoder til måling af metanudslip efterlyses

Arkiveret under
I praksis er det overordentlig vanskeligt at registrere de forskellige kilder til udledning af drivhusgasser fra landbruget, og det gør det svært at demonstrere effekten ved en ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring.

FiB_57-2016_02.pdf — PDF document, 150 kB (153801 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Frivillig ordning skal hindre metantab fra biogasanlæg

Arkiveret under
Biogasanlæg kan give anledning til udslip af metangas, men det er usikkert hvor store mængder, der reelt slipper ud i atmosfæren. Biogasbranchen etablerer nu en frivillig ordning, der skal klarlægge problemets omfang og reducere tabet af metangas.

FiB_57-2016_01.pdf — PDF document, 272 kB (278614 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Stor stigning i antallet af opgraderingsanlæg til biogas

Arkiveret under
Antallet af biogasanlæg, der vælger at opgradere gassen til naturgaskvalitet, er steget markant i de senere år. Flere teknologier er i spil, men det er ikke muligt at pege på én bestemt vinderteknologi, viser en ny rapport fra svenske Energiforsk.

Nyhedsbrev_60-2016_08.pdf — PDF document, 121 kB (124672 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Rejsehold tester tonsvis af malaysisk affald

Arkiveret under ,
En mobil udgave af et REnescience- anlæg har været på arbejde i Malaysia for at teste, om landet kan være et nyt eksportmarked for DONGs affaldsraffinaderi.

Nyhedsbrev_60-2016_05.pdf — PDF document, 85 kB (87099 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Græs kan blive fremtidens energiafgrøde

Arkiveret under ,
Hvis landmændene i Sydsverige skifter korn ud med græs, vil de kunne mere end fordoble landets produktion af biogas og reducere udslippet af drivhusgasser med 200.000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Nyhedsbrev_60-2016_03.pdf — PDF document, 149 kB (153527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Naturgræs kan opvarme 100.000 husstande

Arkiveret under ,
Naturstyrelsen tager nu en ny, danskproduceret maskine i brug, der høster græs fra enge og ådale, så det kan bruges til produktion af biogas. Potentielt vil det kunne levere varme til samtlige husstande i Odense Kommune.

Nyhedsbrev_60-2016_02.pdf — PDF document, 118 kB (121658 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Novozymes skal levere enzymer til verdens første affaldsraffinaderi

Arkiveret under ,
Novozymes skal levere enzymer til DONG Energy’s REnescience-anlæg i England. Anlægget skal årligt sortere husholdningsaffald fra 110.000 engelske hjem.

Nyhedsbrev_59-2016_08.pdf — PDF document, 163 kB (167150 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Store ambitioner om grøn gas i Skive

Arkiveret under
Investeringer for op mod en milliard kroner i vedvarende energi. Så store er ambitionerne bag etableringen af den nye erhvervspark, GreenLab Skive.

Nyhedsbrev_59-2016_05.pdf — PDF document, 80 kB (82657 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hidtil ukendt bakterieart fundet i biogasreaktorer

Arkiveret under
En helt ny og hidtil ukendt bakterieart viser sig at være blandt de hyppigst forekommende bakterier i danske biogasanlæg. Opdagelsen kan være med til at sikre en mere stabil drift af biogasanlæggene, og på den måde være med til optimere gasproduktionen.

FiB_56-2016_09.pdf — PDF document, 433 kB (443955 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mobilt REnescience-anlæg til Asien

Arkiveret under ,
DONG Energy indgår aftale med malaysiske Cenviro og sender et mobilt REnescience-anlæg til Malaysia. Senere skal anlægget sendes videre rundt i Asien for at teste, hvor der er et muligheder for eksport.

Nyhedsbrev_58-2016_08.pdf — PDF document, 89 kB (91907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside