Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Daka leverer nu madaffald til Horsens Bioenergi

Arkiveret under ,
Daka ReFood indviede den 2. maj et topmoderne anlæg i Horsens, der kan forbehandle madaffald, så det efterfølgende kan omdannes til gas på Horsens Bioenergis biogasanlæg.

Nyhedsbrev_58-2016_06.pdf — PDF document, 110 kB (112907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge får Nordeuropas største biogasanlæg til flydende gas

Arkiveret under
Norske Biokraft opfører Nordeuropas største anlæg til fremstilling af flydende biogas. Fuldt udbygget vil anlægget producere flydende metangas, svarende til 25 millioner liter diesel om året.

FiB_55-2016_11.pdf — PDF document, 122 kB (125675 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt pilotanlæg konverterer CO2 til metangas

Arkiveret under , ,
Bilproducenten Audi arbejder på flere fronter for at kunne levere grønt brændstof til fremtidens bilejere. For nylig har Audis partner Viessmann Group indviet et nyt pilotanlæg i Allandorf i Tyskland, der ved hjælp af bakterier kan konvertere CO2 til metangas.

FiB_55-2016_06.pdf — PDF document, 96 kB (99186 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi når ikke biogasmålet i 2020

Arkiveret under
Det er ikke realistisk, at vi kan nå målet i Grøn Vækst om, at halvdelen af landbrugets husdyrgødning skal afgasses i biogasanlæg i 2020. Et mere realistisk bud er 35 procent af den samlede mængde husdyrgødning.

FiB_55-2016_05.pdf — PDF document, 98 kB (100857 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sådan kan produktionen af biogas optimeres

Arkiveret under
Det er gode muligheder at optimere produktionen af biogas. Længere opholdstid i reaktorerne, mindre metantab fra fortanke, tilførsel af dybstrøelse, og bedre gyllekvalitet kan være en gevinst for både klimaet og biogasanlæggenes økonomi.

FiB_55-2016_04.pdf — PDF document, 273 kB (279858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæggene skal have “sund morgenmad”

Arkiveret under
Halm er én af de ressourcer, der for alvor kan sætte skub i produktionen af biogas, og der forskes løbende i forskellige teknikker, der kan gøre halmen mere “spiselig” for biogasbakterierne. Sidste skud på stammen er en “briketpresse”, der ikke laver briketter men “sund morgenmad”

FiB_55-2016_03.pdf — PDF document, 136 kB (139724 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billig og effektiv opgradering af biogas

Arkiveret under
Et tilskud på en halv million kroner fra ForskEL-programmet blev startskuddet til en succesrig forretning for firmaet Ammongas, der leverer opgraderingsanlæg til biogas. På få år er omsætningen tredoblet, og alt tyder på, at 2016 bliver endnu et rekordår for Ammongas.

FiB_55-2016_02.pdf — PDF document, 247 kB (253544 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmbiogas kan gøre energisystemet bæredygtigt

Arkiveret under ,
Biomasse er en begrænset ressource, der skal bruges med omtanke, og når det drejer sig om halm, kommer man ikke uden om biogas. Med halm i biogasanlæg bliver det lettere at recirkulere næringsstoffer, lettere at indpasse store mængder vind i energisystemet, lettere at udnytte landbrugets gylle til energiformål og lettere at udnytte spildvarme til fjernvarme.

FiB_55-2016_01.pdf — PDF document, 341 kB (349994 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

El og brint kan udkonkurrere benzin og diesel

Arkiveret under , ,
Nye beregninger fra Energistyrelsen viser, at fossilfri teknologier på sigt vil kunne udkonkurrere benzin og diesel. Biogas skiller sig fortsat ud fra de andre biobrændstoffer ved ligefrem at have negative CO2-emissioner.

Nyhedsbrev_56-2016_07.pdf — PDF document, 84 kB (86926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Første REnescience-anlæg i fuld skala

Arkiveret under ,
DONG Energy investerer nu 600 millioner kroner i verdens første fuldskalaanlæg, der skal behandle husholdningsaffald ved hjælp af REnescience-teknologien. Dermed ser det endelig ud til, at de mange millioner kroner, der er investeret i teknologien bærer frugt.

Nyhedsbrev_56-2016_01.pdf — PDF document, 83 kB (85976 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Op ad bakke for REnescience-teknologien

Arkiveret under ,
Københavns Kommune bakker fortsat op om REnescience-teknologien. Det sker på trods af tekniske problemer på et demonstrationsanlæg, og at behandlingsprisen vil blive 80-150 procent højere end forudsat.

Nyhedsbrev_55-2016_06.pdf — PDF document, 138 kB (141424 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Naturgas er ikke meget bedre end diesel

Arkiveret under ,
En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at det ikke har den store betydning for hverken klimaet eller miljøet at skifte dieseldrevne busser og lastbiler ud med køretøjer, der har naturgas i tanken.

FiB_54-2015_13.pdf — PDF document, 107 kB (110396 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mere biogas og flere fødevarer

Arkiveret under
Ved at integrere fremstillingen af svampesubstrat med et biogasanlæg kan man få langt mere værdi ud af biomassen, end hvis produktionen foregår hver for sig. Svampenes evne til at nedbryde cellulose og hemicellulose giver en effektiv udnyttelse af energipotentialet i biomassen.

FiB_54-2015_08.pdf — PDF document, 139 kB (142443 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Region Midtjylland vil have biogas ind i transportsektoren

Arkiveret under
En bred kreds af aktører i Region Midtjylland vil have seksdoblet produktionen af biogas i regionen og have gassen ind i den kollektive trafik. Det kræver blot ti ny tankstationer at omstille næsten hele den kommunale transport i regionen til biogas.

FiB_54-2015_07.pdf — PDF document, 123 kB (126898 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg til tang indviet i Solrød

Arkiveret under
Et banebrydende bidrag til fornyelse af bæredygtig energi og et eksempel som hele Europa kan bruge og lære af, var nogle af ordene, da Solrød Biogas officielt blev indviet den 16. november.

FiB_54-2015_06.pdf — PDF document, 139 kB (142771 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Opgraderingsanlæg i miniformat

Arkiveret under
Svenske forskere går nu i gang med at teste to nye, meget enkle metoder til opgradering af biogas. Målet er at få udviklet en teknologi, der er så billig, at den kan bruges til gårdanlæg.

FiB_54-2015_05.pdf — PDF document, 156 kB (159935 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med brint i tanken bliver biogas til naturgas

Arkiveret under
Der er mange bud på, hvordan biogas kan omdannes til naturgas, men hvis målet er mest mulig metangas, kommer man ikke uden om brint. Med brint kan CO2-indholdet i biogas konverteres til metangas, og noget tyder på, at man blot kan tilsætte brint til reaktoren – så klarer bakterierne resten.

FiB_54-2015_04.pdf — PDF document, 170 kB (174238 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Lad biogasanlæggene komme til biomassen

Arkiveret under
Biogasanlæggene skal være der, hvor biomassen er. Man skal ikke fragte biomasse rundt på vejene, men sende gassen hen til forbrugerne. Det er filosofien bag et vestjysk biogasprojekt, der langt om længe ser ud til at blive realiseret, men i en anden form end oprindelig tænkt.

FiB_54-2015_03.pdf — PDF document, 140 kB (143948 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu bliver det lettere at bruge afgasset biomasse som gødning

Arkiveret under
Restprodukter og biomasseaffald bliver nu nemmere at få ud på markerne som gødning takket være en ny metode, som kan forudsige, hvordan biomassen vil påvirke gødningskvaliteten og i sidste ende afgrøderne og miljøet.

Nyhedsbrev_54-2015_03.pdf — PDF document, 112 kB (115273 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Combigas har fået gang i eksporten

Arkiveret under
Det vestjyske firma Combigas, der for få år siden fik EUDP- støtte til at udvikle et nyt biogaskoncept har for alvor fået gang i eksporten. I dag kan firmaet skrive både Tyskland, Frankrig, England, Irland og Sydafrika på listen over lande, der har anlæg fra Combigas.

Nyhedsbrev_54-2015_02.pdf — PDF document, 103 kB (105602 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside