Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

Konvertering og forædling af grøn strøm kan blive et nyt dansk industrieventyr

Arkiveret under , ,
Analyser peger på, at Nordsøens vindkraftressourcer på sigt kan dække op mod halvdelen af Europas elforbrug. Det stiller store krav til teknologier, der kan konvertere og forædle grøn strøm til forskellige højværdiprodukter, og på det område står Danmark stærkt.

FiB_65-2018_05.pdf — PDF document, 265 kB (271526 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive

Arkiveret under ,
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering af et pilotanlæg i GreenLab Skive.

FiB_65-2018_07.pdf — PDF document, 188 kB (193516 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DTU Roadrunners vandt to priser ved det europæiske race for økobiler i London

Arkiveret under ,
De studerende ved DTU har endnu engang vist, at de er helt i front, når det handler om at få en bil til at køre langt på literen. Gennem årene har holdet sat flere verdensrekorder, og i år kunne de studerende tage hjem med ikke mindre end to priser: den mest brændstoføkonomiske bybil og den bedste førerløse bil.

Nyhedsbrev_75-2018_06.pdf — PDF document, 129 kB (133016 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere knækker koden til at lave flybrændstof af træaffald

Arkiveret under
Forskere fra Aalborg Universitet er sammen med Steeper Energy kommet et vigtigt skridt videre i bestræbelserne på at omdanne biomasse og olie til transportbrændstof. Nu har de bygget et miniraffinaderi, hvor “råolien” fra universitetets HTL-anlæg kan raffi-neres til et bæredygtigt transportbrændstof, der er fuldt kompatibelt med fossile brænd-stoffer.

FiB_64-2018_11.pdf — PDF document, 104 kB (106600 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ethanolbiler kan også køre på metanol

Arkiveret under
De såkaldte E85-biler, der kan køre på en blanding af 85 procent ethanol og 15 procent benzin, kan fint skifte ethanoldelen ud med biometanol. Det viser test, som Luleå tekniska universitet i Sverige står bag.

Nyhedsbrev_74-2018_05.pdf — PDF document, 152 kB (155808 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny fabrik i Skive skal konvertere gammel plast til grøn diesel

Arkiveret under
Torsdag den 19. april satte Quantafuel gang i byggeriet af deres første fuldskalaanlæg i GreenLab Skive. Anlægget skal på årsbasis producere 15 millioner liter brændstof på basis af plastaffald.

Nyhedsbrev_74-2018_04.pdf — PDF document, 101 kB (103988 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioethanolprojekt i Måbjerg lever videre

Arkiveret under
Maabjerg Energy Center er fortsat i dialog med mulige kommercielle partnere og investorer. Lige nu ser man på en konsortiemodel og på mulige teknologier.

Nyhedsbrev_73-2018_03.pdf — PDF document, 80 kB (82765 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

To nye fabrikker i Danmark skal omdanne 320.000 tons halm om året til fyringsolie

Arkiveret under
Et dansk udviklingsselskab vil allerede i år bygge den første af to fabrikker, som skal omdanne halm til fyringsolie. Om tre år skal de to fabrikker være i drift, og de vil tilsammen kunne aftage 320.000 tons halm om året eller mere end den planlagte bioethanolfabrik i Maabjerg.

Nyhedsbrev_71-2018_01.pdf — PDF document, 141 kB (144997 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GUDP støtter to nye græsraffinaderier

Arkiveret under ,
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter to nye bioraffinaderier, der skal konvertere græs til foder, fødevarer og energi.

FiB_62-2017_12.pdf — PDF document, 133 kB (137124 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere knækker koden til billig bioolie

Arkiveret under
Ny forskning på DTU's Institut for Kemiteknik baner vejen for billigere og mere bæredygtig fremstilling af benzin og diesel på basis af biomasse. Processen er baseret på pyrolyse under højt tryk samt tilsætning af brint i en katalytisk proces.

Nyhedsbrev_67-68_2017_01.pdf — PDF document, 129 kB (132833 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Produktionen af biobrændstoffer kan blive langt mere effektiv

Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstoffer fra biomasse. Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende brændstof fra 2. generationsanlæg med 30-40 procent.

FiB_60-2017_09.pdf — PDF document, 226 kB (231501 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

På vej mod metanolsamfundet

Arkiveret under ,
Metanol har stort potentiale for at fremskynde den grønne omstilling og integrere strøm og biomasse. Det var budskabet fra en række nationale og internationale oplægsholdere på Danmarks første internationale metanolkonference i København.

FiB_60-2017_08.pdf — PDF document, 175 kB (179638 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs

Arkiveret under ,
Ny politisk aftale afsætter otte millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til foder og biogas. Derudover afsættes der midler til, at landmandens gylle hurtigere kan blive omsat til biogas.

FiB_60-2017_01.pdf — PDF document, 151 kB (155249 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norsk firma vil konvertere plastaffald til diesel

Arkiveret under
Norske Quantafuel har nu så gode erfaringer med at konvertere plastaffald til diesel, at man går i gang med at bygge et fuldskalaanlæg, der dagligt skal omdanne 30 tons plastaffald fra Oslo til diesel. Virksomheden har planer om at bygge to fabrikker i Danmark, ligesom man på sigt vil bruge teknologien til at konvertere bioaffald til diesel.

Nyhedsbrev_66-2017_01.pdf — PDF document, 73 kB (75255 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt håb for etablering af ethanolfabrik i Holstebro

Arkiveret under
Maabjerg Energy Centers planer om at opføre et 2G-bioethanolanlæg, der kan skabe 1.000 varige job i Vestjylland, er meget tæt på et gennembrud. Det skriver folkene bag det ambitiøse projekt i en pressemeddelelse.

Nyhedsbrev_65-2017_07.pdf — PDF document, 187 kB (192271 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet

Det er langt lettere at producere bioethanol ud fra det lille hvirvelløse dyr søpunge end fra halm og træ, vurderer svenske forskere. Søpunge lever i havet, hvor der kan høstes omkring 200 tons om året per hektar. Det er cirka 20 gange så meget biomasse, som der kan høstes på én hektar landbrugsjord.

FiB_59-2017_06.pdf — PDF document, 186 kB (190858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge sætter turbo på udvikling af 2G biobrændstoffer

Arkiveret under
Med en investering på 270 millioner norske kroner skal et nyt forskningscenter under Norges miljø- og biovidenskabelige universitet sætte skub i udviklingen af biobrændstoffer, som er fremstillet på basis af restprodukter.

Nyhedsbrev_64-2017_05.pdf — PDF document, 157 kB (161524 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ingen vil være hovedinvestor i ethanolfabrik

Arkiveret under
Der er mange sten, der skal ryddes af vejen, før de ambitiøse planer om at etablere en dansk fabrik til fremstilling af 2G.-bioethanol kan blive til noget. Det er sin sag at finde en investor, der vil skyde én milliard kroner i et vestjysk bioraffinaderi.

Nyhedsbrev_64-2017_03.pdf — PDF document, 82 kB (84398 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof

Arkiveret under ,
Det er ikke nødvendigt at bruge biomasse for at kunne fremstille et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel. CO2-indholdet i atmosfæren vil, sammen med brint fra vedvarende energianlæg, kunne konverteres til både flydende og gasformige brændsler.

FiB_58-2016_07.pdf — PDF document, 122 kB (125912 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Katalysator omdanner CO2 til ethanol

Arkiveret under
Ved hjælp af en nyudviklet katalysator kan kuldioxid og vindmøllestrøm omdannes direkte til ethanol. Til forskel fra brændselsceller er det ikke nødvendigt at bruge dyre ædelmetaller, og meget tyder på, at processen kan skaleres op til industriel skala.

Nyhedsbrev_62-2016_02.pdf — PDF document, 115 kB (118627 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside