Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

Fremtidens superfleksible kraftværk

Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.

FiB nr. 19-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 134 kB (137964 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Let the cars run on grass

Arkiveret under
American studies show that grass can improve the environmental accounts for biofuels significantly. If you use natural grass species, you get five times as much energy back as you use on growing the crops and producing the fuel, while you only get one and a half time as much energy back if the production of bioethanol is based on maize.

FiB nr. 18-2006_02 - UK.pdf — PDF document, 74 kB (76493 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Lad bilerne køre på græs

Arkiveret under
Græs kan forbedre miljøregnskabet for biobrændstoffer markant, viser amerikanske forsøg. Bruger man naturlige græsarter får man fem gange så meget energi tilbage, som der bliver brugt til dyrning af afgrøderne og fremstilling af brændstoffet, mens man kun får halvanden gange så meget energi tilbage, hvis produktionen af bioethanol er baseret på majs.

FiB nr. 18-2006_02 - DK.pdf — PDF document, 79 kB (81828 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Scientists are haggling over biofuels

Arkiveret under
Scientists are haggling loudly about the sense of using biomass instead of petrol and diesel, and politicians cannot really figure out which leg to stand on either. One day, biofuels hold great perspectives - the next day, the green oil is down for the count again.

FiB nr. 18-2006_01 - UK.pdf — PDF document, 122 kB (125838 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere strides om biobrændstoffer

Arkiveret under
Forskerne strides højlydt om det fornuftige i at bruge biomasse i stedet for benzin og diesel, og politikerne kan heller ikke rigtigt finde deres ben at stå på. Den ene dag er der store perspektiver i biobrændstoffer – den næste dag er den grønne olie igen sendt til tælling.

FiB nr. 18-2006_01 - DK.pdf — PDF document, 121 kB (124381 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel from liposuctions

Arkiveret under
The Norwegian company Venøy & Co wants to produce biodiesel using human fat from an American hospital group.

FiB nr. 17-2006_08 - UK.pdf — PDF document, 46 kB (48019 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biodiesel fra fedtsugninger

Arkiveret under
Den norske virksomhed Venøy & Co vil producere biodiesel på basis af menneskefedt fra en amerikansk sygehuskoncern.

FiB nr. 17-2006_08 - DK.pdf — PDF document, 54 kB (55696 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

How far can we drive on a hectare?

Arkiveret under
This question related to energy crop does not have just one single answer. Crop rich in lignocelluloses, such as willow, which is converted into methanol or synthetic diesel, take us the furthest.

FiB nr. 17-2006_06 - UK.pdf — PDF document, 53 kB (54719 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor langt kan vi køre på en hektar?

Arkiveret under
Der er stor forskel på, hvor langt vi kan køre på en hektar med energiafgrøder. Afgrøder med et stort indhold af lignocellulose, som eksempelvis pil, der omsættes til metanol eller syntetisk diesel, giver den længste transportafstand.

FiB nr. 17-2006_06 - DK.pdf — PDF document, 52 kB (54223 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DKK 12 million for a new bio-refinery

Arkiveret under
Backed by DKK 12 million from the Strategic Research Council, a group of researchers and companies have been given the opportunity to set up a so-called biorefinery.

FiB nr. 17-2006_02 - UK.pdf — PDF document, 62 kB (64119 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

12 millioner kroner til et nyt bioraffinaderi

Arkiveret under
Med en bevilling på godt 12 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd får en gruppe forskere og virksomheder nu lejlighed til at se på helt nye muligheder for at etablere et såkaldt bioraffinaderi.

FiB nr. 17-2006_02 - DK.pdf — PDF document, 61 kB (63136 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biofuel research speeds up

Arkiveret under
Financial support of research into liquid biofuels is now on the rise. The Danish Globalisation Foundation will be spending DKK 200 million within the next four years for this purpose, and recently the Danish National Advanced Technology Foundation, the Strategic Research Council and Energinet.dk decided to grant close to DKK 90 million to this area.

FiB nr. 17-2006_01 - UK.pdf — PDF document, 129 kB (133018 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Turbo på forskning i biobrændsler

Arkiveret under
Nu bliver der for alvor åbnet op for pengekasserne til forskning i flydende biobrændsler. Fra Globaliseringspuljen er der afsat 200 millioner kroner over de næste fire år, og for nylig har højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Energinet.dk bevilget knap 90 millioner kroner til området.

FiB nr. 17-2006_01 - DK.pdf — PDF document, 126 kB (129737 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

New technology for the production of bio-oil

Arkiveret under
A small Danish high-tech company has developed a technique, which can convert organic matter as for instance sewage to bio-oil in no time.

FiB nr. 16-2006_04 - UK.pdf — PDF document, 43 kB (44415 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny teknologi til produktion af bio-olie

Arkiveret under
En lille dansk højteknologisk virksomhed har udviklet en teknik, som på et øjeblik kan omdanne organisk materiale som for eksempel spildevandsslam til bio-olie.

FiB nr. 16-2006_04 - DK.pdf — PDF document, 53 kB (54612 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danish bioethanol plant inaugurated

Arkiveret under
By means of the latest technology, the price of Danish bioethanol can become lower than that of petrol and fully competitive compared to Brazilian ethanol. This is the opinion of the researchers behind a new pilot plant for bioethanol production, which was inaugurated at the Technical University of Denmark in September.

FiB nr. 16-2006_01 - UK.pdf — PDF document, 117 kB (120039 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk bioethanolanlæg indviet

Arkiveret under
Ved at udnytte den nyeste teknologi kan prisen på bioethanol komme ned under prisen på benzin og være fuldt ud konkurrencedygtig med ethanol fra Brasilien. Det mener forskerne bag et nyt pilot-anlæg til fremstilling af bioethanol, som midt i september blev indviet på Danmarks Tekniske Universitet.

FiB nr. 16-2006_01 - DK.pdf — PDF document, 123 kB (126661 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside