Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

“Fattigmandsudgave” af grafen skal fjerne vand fra biobrændstof

Arkiveret under
En billig variant af supermaterialet grafen skal bruges til at fjerne vand fra biobrændstoffer, så kvaliteten kommer på højde med benzin og diesel. Det er målet for et nyt projekt, som Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet står bag.

Nyhedsbrev_61-2016_02.pdf — PDF document, 80 kB (81981 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioraffinaderi i Holstebro hænger i en tynd tråd

Arkiveret under
Den 6. oktober udsendte Maabjerg Energy Center en pressemeddelelse, hvori det hed, at planerne om at bygge Danmarks første bioraffinaderi i Måbjerg ved Holstebro vil blive droppet. Parterne bag projektet havde på det tidspunkt opgivet at få finansieret det milliarddyre anlæg, men her i ellevte time presser et flertal i Folketinget på for at finde en alternativ løsning.

Nyhedsbrev_61-2016_01.pdf — PDF document, 161 kB (165168 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fabrikker til 2G bioethanol står stille det meste af tiden

Arkiveret under
Det er ikke kun italienerne, der har svært ved at få deres anlæg til fremstilling af 2G bioethanol i stabil drift. De brasilianske 2G- fabrikker er kun i drift i fem procent af tiden, viser en ny rapport over Brasiliens ethanolproduktion.

FiB_57-2016_11.pdf — PDF document, 115 kB (118669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt forskningscenter vil finde en genvej til grøn olie

Arkiveret under
Et nyt forskningscenter på DTU skal finde løsninger på, hvordan vi bedst konverterer energi fra sol og vind til kemikalier og brændstof til den tunge transport. Målet er, at vi på den måde kan omdanne solens energi 20 gange mere effektivt til brændstof, end vi kan med energiafgrøder.

FiB_57-2016_09.pdf — PDF document, 127 kB (130451 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny katalysator kan konvertere klimagas til brændbar gas

Arkiveret under
Forskere ved University of Illinois i Chicago har udviklet en katalysator, der kan konvertere kuldioxid til syntesegas. Gassen kan bruges direkte til energiproduktion eller videreforarbejdes til syntetisk benzin og diesel.

Nyhedsbrev_60-2016_01.pdf — PDF document, 112 kB (115579 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof

Arkiveret under
Det er en kæmpe udfordring, at få gjort transportsektoren CO2-neutral. Biobrændstoffer gør det ikke alene, men med den rette kombination af el og biomasse kan transportsektoren blive energieffektiv, klimavenlig og fri for fossile brændstoffer.

FiB_56-2016_01.pdf — PDF document, 230 kB (235907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint og CO2 bliver til diesel

Arkiveret under
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu vil en norsk iværksættervirksomhed bygge et fuldskalaanlæg i hjemlandet, hvor man har CO2 og billigt el til rådighed.

FiB_56-2016_06.pdf — PDF document, 215 kB (221043 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I luften med biobrændstof i tanken

Arkiveret under
I fremtidens VE-samfund kan flytrafikken i vid udstrækning blive afhængig af biobrændstoffer, men der er formentlig et stykke vej endnu, før de fossile brændstoffer bliver skiftet ud med nogle mere bæredygtige af slagsen. Flyselskaberne følger udviklingen tæt, og i Oslo har lufthavnen siden januar 2016 tilbudt selskaberne at fylde biobrændstoffer i tanken.

FiB_56-2016_05.pdf — PDF document, 126 kB (129448 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til halmethanol er fortsat under indkøring

Arkiveret under
Der er kun etableret ganske få mindre 2G bioethanolanlæg på globalt plan, og i Europa er der kun Crescentino-anlægget i Norditalien. Anlægget har været plaget af en lang række indkøringsproblemer og er langt fra nået op på fuld produktion.

FiB_56-2016_04.pdf — PDF document, 154 kB (158067 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til halmethanol et skridt nærmere målet

Arkiveret under
Folketinget vil stille krav om, at 0,9 procent af energiforbruget til transport skal dækkes med avancerede biobrændstoffer. Det kan være bioethanol fremstillet på basis af halm, og dermed er planerne om at etablere en dansk produktion af halmethanol rykket nærmere. En anden mulighed er at dække behovet for avancerede biobrændstoffer med biogas.

FiB_56-2016_02.pdf — PDF document, 270 kB (276946 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg lukker

Arkiveret under ,
Biobrændstofanlægget i Piteå i Nordsverige, hvor man som et af de få steder i verden fremstiller det miljøvenlige dieselbrændstof DME på basis af biomasse, bliver nu lukket. Teknikken fungerer fint, men med de aktuelle rammevilkår er der ikke muligt at få økonomien til at hænge sammen.

Nyhedsbrev_58-2016_02.pdf — PDF document, 98 kB (101319 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norsk firma omdanner plast til biobrændstof

Arkiveret under
Norsk Quantafuel har patenteret en proces, hvor man med høj effektivt kan producere biobrændstoffer på basis af affald – selv i forholdsvis små anlæg.

Nyhedsbrev_57-2016_04.pdf — PDF document, 175 kB (179949 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sollys kan lave kemikalier og energi

Arkiveret under
Som de første i verden har forskere fra Københavns Universitet opdaget en proces i naturen, som de beskriver som omvendt fotosyntese. Opdagelsen betyder, at vi ved hjælp af solen kan lave biobrændsler og biokemikalier til brug i for eksempel plastic hurtigere, ved lavere temperaturer og mere energieffektivt end det er tilfældet i dag.

Nyhedsbrev_57-2016_01.pdf — PDF document, 182 kB (187009 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

El og brint kan udkonkurrere benzin og diesel

Arkiveret under , ,
Nye beregninger fra Energistyrelsen viser, at fossilfri teknologier på sigt vil kunne udkonkurrere benzin og diesel. Biogas skiller sig fortsat ud fra de andre biobrændstoffer ved ligefrem at have negative CO2-emissioner.

Nyhedsbrev_56-2016_07.pdf — PDF document, 84 kB (86926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mobilt anlæg hiver olie ud af bioaffald

Arkiveret under
Et amerikansk forskerhold ved Agricultural Research Service i Pennsylvania har udviklet et mobilt anlæg, der kan producere råolie på basis af bioaffald.

Nyhedsbrev_55-2016_04.pdf — PDF document, 86 kB (88908 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Afgørelsens time for dansk produktion af halmbaseret bioethanol

Arkiveret under
Inden udgangen af marts vil regeringen beslutte, om den vil indstille til Folketinget, at Danmark skal stille skærpede krav til hvor meget halmbaseret bioethanol, der skal blandes i benzin.

Nyhedsbrev_55-2016_03.pdf — PDF document, 159 kB (163341 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Naturgas er ikke meget bedre end diesel

Arkiveret under ,
En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at det ikke har den store betydning for hverken klimaet eller miljøet at skifte dieseldrevne busser og lastbiler ud med køretøjer, der har naturgas i tanken.

FiB_54-2015_13.pdf — PDF document, 107 kB (110396 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg truet af lukning

Arkiveret under ,
I Piteå i Nordsverige har man udviklet en teknik, så man kan producere biobrændstoffet DME ud fra restprodukter fra papirindustrien, men nu er anlægget truet af lukning.

FiB_54-2015_10.pdf — PDF document, 137 kB (140742 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny standard for bæredygtig bioenergi

En ny ISO-standard skal være med til at fremme anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer på bekostning af den biomasse, som kan være en belastning for miljøet.

Nyhedsbrev_54-2015_06.pdf — PDF document, 104 kB (107300 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Preem fordobler produktionen af biobrændstoffer

Arkiveret under
Med en investering på 355 millioner svenske kroner kan Sveriges største olieselskab Preem fordoble produktionen af grøn olie på raffinaderiet i Gøteborg.

Nyhedsbrev_53-2015_05.pdf — PDF document, 117 kB (120583 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside