Mine værktøjer

Biogas - alfabetisk

Biogas kan dække ti procent af Danmarks energiforbrug

Arkiveret under
Haldor Topsøe er i færd med at videreudvikle deres brændselsceller, så de også kan bruges til opgradering af biogas. På den måde kan biogassens indhold af kuldioxid tælle med i energiregnskabet, og dermed vil den grønne gas på sigt kunne dække ti procent af Danmarks energiforbrug.

FiB_37-2011_04.pdf — PDF document, 60 kB (62030 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas kan godkendes som 2G biobrændstof

Arkiveret under
Ny rapport fra Energistyrelsens Biogas Taskforce giver biogasproducenter og energiselskaber praktiske råd til, hvordan de dokumenterer, at biogassen er bæredygtig. Dermed kan biogas bidrage til at opfylde kravet om iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel.

Nyhedsbrev_49-2015_04.pdf — PDF document, 84 kB (87020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og andet godt i søsalat

Arkiveret under ,
Søsalat indeholder ikke noget stort gaspotentiale, men til gengæld er der en række værdifulde stoffer i algerne, som vil kunne udnyttes af fødevare- og medicinalindustrien. Økonomisk set vil det således være mest oplagt at kombinere energiproduktionen med en produktion af højværdiprodukter.

FiB nr. 30-2009_05 - DK.pdf — PDF document, 97 kB (99412 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og brint kan binde energisystemet sammen

Arkiveret under ,
Biogas og brint skal ses i en større sammenhæng, for det er gassens evne til at binde energisystemet sammen, der er den mest interessante. Med biogas kan vi bevare jordens kulstofpulje, og gassen gør det muligt at integrere store mængder vindmøllestrøm i energisystemet.

FiB_49-2014_01.pdf — PDF document, 166 kB (170587 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og diesel er et perfekt makkerpar

Arkiveret under
Traditionelle dieselbiler kan køre på biogas, hvis blot fem procent af brændstoffet består af diesel. Virkningsgraden er 30-40 procent højere end for en traditionel gasmotor, og dermed bliver biogas et reelt altenativ til diesel inden for den tunge trafik.

FiB_39-2012_06.pdf — PDF document, 73 kB (75449 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og naturgas til transport

Arkiveret under
Naturgas og biogas er et oplagt brændsel til transportsektoren. Det har svenskerne allerede fundet ud af, og de forventer at biogas vil dække halvanden procent af transportsektorens energibehov i 2010.

FiB nr. 18-2006_08 - DK.pdf — PDF document, 59 kB (61298 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas ought to be a top priority

Arkiveret under
When it comes to reduction of CO2 and substitution of fossil fuels, biogas ought to be a top priority compared to other types of bioenergy. This is the conclusion reached by two researchers from the Danish University of Technology, who have drawn up a life cycle analysis for the company Xergi A/S, a supplier of energy and environment-related plants.

FiB nr. 21-2007_07 - UK.pdf — PDF document, 47 kB (49119 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas plants: 20 percent more electricity with two reactors

Arkiveret under
With pre-treatment of biomass at around 70 °C, it is possible to increase the production of electricity from biogas plants by approx. 20 percent while achieving much better hygienization of the biomass. On the other hand, the heat surplus from the plant is minimal during the winter months, which makes the system particularly suitable in areas where there are not good possibilities of selling the heat production.

FiB nr. 18-2006_04 - UK.pdf — PDF document, 63 kB (65024 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas research on new track

Arkiveret under
Series operation of reactors, online measurements of substances in the biogas reactor, new pre-treatment methods and use of “eco-friendly” crops can open up for a larger biogas yield, estimate scientists at University of Aarhus.

FiB nr. 25-2008_02 - UK.pdf — PDF document, 81 kB (83598 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas til både el og varme

Arkiveret under
Danmark er godt med, når det handler om at sikre en effektiv udnyttelse af biogasproduktionen, men på europæisk plan kan der opnås betydelige forbedringer ved også at fokusere på varmeproduktionen. Det viser det europæiske projekt BiogasHeat, som Teknologisk Institut har været en del af.

FiB_52-2015_13.pdf — PDF document, 131 kB (134928 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg kan være med til at skabe balance i elnettet

Arkiveret under
Energiproduktionen fra biogasanlæg kan boostes med en uges varsel ved tilsætning af ensilerede roetoppe og halm. På den måde kan biogasanlæggene være med til at skabe balance i elnettet.

FiB_61-2017_01.pdf — PDF document, 118 kB (121213 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg til tang indviet i Solrød

Arkiveret under
Et banebrydende bidrag til fornyelse af bæredygtig energi og et eksempel som hele Europa kan bruge og lære af, var nogle af ordene, da Solrød Biogas officielt blev indviet den 16. november.

FiB_54-2015_06.pdf — PDF document, 139 kB (142771 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg: 20 procent mere el med to reaktorer

Arkiveret under
Med en forbehandling af biomasse på omkring 70 °C er det muligt at øge elproduktionen fra biogasanlæg med cirka 20 procent, samtidig med at man opnår en langt bedre hygiejnisering af biomassen. Varmeoverskuddet fra anlægget er til gengæld minimalt i vinterhalvåret, så systemet er især velegnet i områder, hvor der er ringe mulighed for at afsætte varmeproduktionen.

FiB nr. 18-2006_04 - DK.pdf — PDF document, 67 kB (69097 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæggene har brug for “fast føde”

Arkiveret under
Trods bedre rammebetingelser er det fortsat vanskeligt få etableret nye biogasanlæg. Ny teknologi, der gør det lettere at håndtere fast biomasse som halm og dybstrøelse, kan være en del af løsningen.

FiB_43-2013_01.pdf — PDF document, 139 kB (142554 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæggene kan vænne sig til halm

Arkiveret under
Det er velkendt, at dybstøelse og halm kan booste gasproduktionen på et biogasanlæg, og meget tyder på, at bakterierne med tiden bliver bedre til at omsætte den tungtomsættelige biomasse. Håndtering giver dog stadig en del udfordringer, men det kan måske løses ved at lade landmanden blande den faste biomasse op med gylle.

FiB_53-2015_06.pdf — PDF document, 135 kB (138260 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæggene skal have “sund morgenmad”

Arkiveret under
Halm er én af de ressourcer, der for alvor kan sætte skub i produktionen af biogas, og der forskes løbende i forskellige teknikker, der kan gøre halmen mere “spiselig” for biogasbakterierne. Sidste skud på stammen er en “briketpresse”, der ikke laver briketter men “sund morgenmad”

FiB_55-2016_03.pdf — PDF document, 136 kB (139724 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasbranchen konsoliderer sig

Arkiveret under
Den 28. marts 2017 blev Foreningen Biogasbranchen stiftet ved en sammenlægning af Brancheforeningen for Biogas og Foreningen for Danske Biogasanlæg.

Nyhedsbrev_65-2017_03.pdf — PDF document, 145 kB (149379 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasbranchen løber næppe tør for gylle

Arkiveret under
Men det er ikke nok med gylle, hvis der skal være økonomi i anlæggene, og organisk affald er ved at være en mangelvare. Dybstrøelse, halm, husholdningsaffald og græs fra naturarealer kan imidlertid være interessante afløsere for industriaffald, viser en ny rapport, som AgroTech har udarbejdet for Energistyrelsen.

FiB_44-2013_07.pdf — PDF document, 216 kB (221227 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasforskningen på nyt spor

Arkiveret under
Seriedrift af reaktorer, online målinger af stoffer i biogasreaktoren, nye forbehandlingsmetoder og anvendelse af ”miljørigtige” afgrøder kan åbne op for et større biogasudbytte, vurderer forskere på Aarhus Universitet.

FiB nr. 25-2008_02 - DK.pdf — PDF document, 79 kB (81851 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasforsøg i stor skala

Arkiveret under
Nyt forsøgsanlæg hos Forskningscenter Foulum skal give forskerne bedre mulighed for at optimere gasudbyttet fra blandt andet husdyrgødning og energiafgrøder. I dag udnytter vi kun cirka halvdelen af gaspotentialet i biomassen, så der er store perspektiver i at forbedre nye og eksisterende biogasanlæg.

FiB nr. 22-2007_06 - DK.pdf — PDF document, 81 kB (83871 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside