Mine værktøjer

Biogas - alfabetisk

Udgifterne til opgradering af biogas kan halveres

Arkiveret under
Med et nyudviklet separationsanlæg fra Ammongas er prisen på opgradering af biogas til naturgaskvalitet reduceret fra en krone til kun 50 øre/m3 metan. Dermed er det for alvor blevet interessant for biogasanlæggene at levere gas til naturgasnettet.

FiB_37-2011_03.pdf — PDF document, 56 kB (57673 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi har brug for decentrale brændstoffabrikker

Arkiveret under ,
Kombinationen af brint og biogas kan blive fundamentet for hundredevis af decentrale brændstoffabrikker rundt om i landet. Det kan gøre transportsektoren klimavenlig og skabe balance i et energisystem med store mængder el fra sol og vind.

FiB_53-2015_09.pdf — PDF document, 155 kB (159624 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi har brug for en økologisk biogasbevægelse

Arkiveret under
Økologisk landbrug står overfor store udfordringer med at efterkomme den stigende efterspørgsel på økologiske varer og blive uafhængig af gødning fra det konventionelle landbrug. Ved at dyrke grøngødning og forgasse afgrøden i biogasanlæg kan disse udfordringer imødegås.

FiB nr. 19-2007_09 - DK.pdf — PDF document, 25 kB (25926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi når ikke biogasmålet i 2020

Arkiveret under
Det er ikke realistisk, at vi kan nå målet i Grøn Vækst om, at halvdelen af landbrugets husdyrgødning skal afgasses i biogasanlæg i 2020. Et mere realistisk bud er 35 procent af den samlede mængde husdyrgødning.

FiB_55-2016_05.pdf — PDF document, 98 kB (100857 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Volvo vil bruge flydende biogas

Arkiveret under
Svensk affaldsselskab og Volvo samarbejder om at etablere et anlæg i Skåne, der kan levere flydende biogas til transportsektoren. Energitætheden er tre gas større end for den komprimere biogas, som sælges på over 100 tankstationer i Sverige.

FiB nr. 30-2009_02 - DK.pdf — PDF document, 51 kB (53203 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vælg de rigtige afgrøder til biogasanlægget

Arkiveret under ,
Med den rette kombination af forskellige dyrkningssystemer kan landmændene året rundt levere energiafgrøder med et højt gaspotentiale til biogasanlæggene.

FiB nr. 26-2008_06 - DK.pdf — PDF document, 78 kB (80540 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Værdien af biogas er andet end kroner og ører

Arkiveret under
Biogasanlæg er mere end blot CO2-neutral energi, miljø og jobskabelse. Det er ofte de bløde værdier, der driver ildsjælene, giver lokal opbakning samt goodwill og anerkendelse.

FiB_57-2016_04.pdf — PDF document, 243 kB (248926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

We need an organic biogas movement

Arkiveret under
Organic farming is facing difficult challenges with regard to meeting the rising demand for organic products and becoming independent of fertilizer from conventional farming. These challenges can be addressed by growing green manure and gasifying the crops in biogas facilities.

FiB nr. 19-2007_09 - UK.pdf — PDF document, 23 kB (24235 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Snehvide” og de syv små affaldskamre

Arkiveret under ,
Med et nyt forsøgsanlæg kaldet “Snehvide” hos DONG Energy Innovationscenter har folkene bag REnescience-teknologien fået mulighed for sætte turbo på udviklingen af miljøvenlig affaldsbehandling.

FiB_37-2011_10.pdf — PDF document, 43 kB (44117 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan

Arkiveret under ,
Metangas, fremstillet ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2-indholdet i biogas, kan konkurrere med traditionel opgradering af biogas, hvis “vindmøllemetan” får samme rammevilkår som biogas. Det viser et nyt EUDP-projekt baseret på teknologi fra Haldor Topsøe.

FiB_59-2017_01.pdf — PDF document, 299 kB (306732 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside