Mine værktøjer

Biogas - alfabetisk

Biogasproduktionen kan tredobles på få år

Arkiveret under
Til næste år vil biogasproduktionen være fordoblet i forhold til 2013, og meget tyder på, at produktionen vil tredobles inden for få år. Hvis CO2-indholdet i biogas omdannes til metangas ved hjælp af brint, vil det danske gasforbrug i 2035 kunne dækkes med grøn gas.

FiB_53-2015_04.pdf — PDF document, 170 kB (175000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan give biogassen et løft

Arkiveret under ,
Ved at kombinere brint og biogas kan biogassen opgraderes til naturgaskvalitet. Det giver mulighed for at udnytte det samlede potentiale i husdyrgødning, udnytte den overskydende produktion af vindkraft og erstatte op til 50 procent af naturgasforbruget med biogas.

FiB nr. 32-2010_01 - DK.pdf — PDF document, 28 kB (29266 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brændselsceller kan opgradere biogas

Arkiveret under ,
Normalt producerer en brændselscelle strøm, men hvis man vender processen om, kan cellen bruges til opgradering af biogas. På den måde får man en effektiv udnyttelse af biomassen, og man får mulighed for at lagre overskydende vindkraft.

FiB nr. 33-2010_02 - DK.pdf — PDF document, 32 kB (32980 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brødrene Madsen har styr på gassen

Arkiveret under
Tre brødre med efternavnet Madsen supplerer deres svineproduktion med salg af biogas. Og det går rigtigt godt. En billig opgraderingsteknologi har gjort det muligt at sende hele gasproduktionen ud på naturgasnettet, så energien til anlægget kommer fra en varmepumpe og et halmfyr. Halm er der nemlig masser af i lokalområdet, og det er billigt!

FiB_51-2015_04.pdf — PDF document, 185 kB (189680 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Busserne i Oslo skal køre på flydende biogas

Arkiveret under
Oslo Kommune og teknologivirksomheden Cambi modtog for nylig det norske forskningsråds innovationspris for 2012. Prisen blev givet, fordi kommunen og Cambi er i færd med at etablere et biogasanlæg, der skal omdanne mad- og industriaffald til flydende biogas.

Nyhedsbrev_29-2012_04.pdf — PDF document, 48 kB (49669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bybusserne i Oslo skal køre på flydende biogas

Arkiveret under
Norge vil ligesom Sverige have flydende biogas ind i transportsektoren. 51 ledbusser i Oslo står klar til at bruge flydende biogas, produceret på basis af organisk husholdningsaffald fra hovedstadens indbyggere.

Nyhedsbrev_40-2014_04.pdf — PDF document, 118 kB (121602 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Centralised biogas facilities of the future

Arkiveret under
An analysis of new biogas concepts shows that the gas yield per cubic metre biomass can be doubled in comparison with a traditional biogas facility that only treats liquid manure. However, it is most profitable for farmers to treat the liquid manure themselves, and if they choose to be part of a centralised biogas facility anyway, the traditional solutions will still be the most profitable.

FiB nr. 19-2007_10 - UK.pdf — PDF document, 74 kB (76416 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Choose the right crops for the biogas plant

Arkiveret under ,
With the right combination of various growing systems, farmers can supply energy crops with a high gas potential for the biogas plants all year round.

FiB nr. 26-2008_06 - UK.pdf — PDF document, 76 kB (78366 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

ComBigaS får fodfæste i Kina

Arkiveret under
Det kinesiske selskab Greatop har købt halvdelen af den danske biogasvirksomhed ComBigaS, der derved får adgang til et kæmpe marked – ikke blot i Kina, men i hele Asien.

Nyhedsbrev_69-2017_01.pdf — PDF document, 90 kB (92789 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Combigas har fået gang i eksporten

Arkiveret under
Det vestjyske firma Combigas, der for få år siden fik EUDP- støtte til at udvikle et nyt biogaskoncept har for alvor fået gang i eksporten. I dag kan firmaet skrive både Tyskland, Frankrig, England, Irland og Sydafrika på listen over lande, der har anlæg fra Combigas.

Nyhedsbrev_54-2015_02.pdf — PDF document, 103 kB (105602 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Daka leverer nu madaffald til Horsens Bioenergi

Arkiveret under ,
Daka ReFood indviede den 2. maj et topmoderne anlæg i Horsens, der kan forbehandle madaffald, så det efterfølgende kan omdannes til gas på Horsens Bioenergis biogasanlæg.

Nyhedsbrev_58-2016_06.pdf — PDF document, 110 kB (112907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark er bagud med gas men foran med brint

Arkiveret under ,
Danmark har verdens første landsdækkende net af brinttankstationer, men når det handler om tankstationer til metangas, er vi langt bagud i forhold til vores nabolande.

Nyhedsbrev_64-2017_02.pdf — PDF document, 98 kB (100974 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark skal have sit første bioraffinaderi til græs

Arkiveret under ,
Ny politisk aftale afsætter otte millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til foder og biogas. Derudover afsættes der midler til, at landmandens gylle hurtigere kan blive omsat til biogas.

FiB_60-2017_01.pdf — PDF document, 151 kB (155249 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Decentrale net til gylle og biogas

Arkiveret under
Der kan være mange fordele ved decentrale ledningsnet til såvel gylle som biogas. Og uanset om man går ind for særskilte biogasnet eller opgradering af biogassen til naturgaskvalitet, vil der i en vis udstrækning være behov for lokale gasnet, der kan føre biogassen ind til de store byer.

FiB_43-2013_03.pdf — PDF document, 100 kB (103064 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den energiuafhængige gård

Arkiveret under ,
Ny traktor med biometan i tanken skal være med til at fremme den energiuafhængige gård. Producenten New Holland lover 25-40 procent besparelse i forhold til dieseltraktorer.

Nyhedsbrev_50-2015_03.pdf — PDF document, 72 kB (73833 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Drys bagepulver i biogassen

Arkiveret under
Thorsø Biogasanlæg vil nu teste, om bagepulver i et traditionelt scrubberanlæg kan rense biogassen for CO2 og svovlbrinte. Lykkes det, vil biogas kunne opgraderes til naturgaskvalitet for 50 øre/kubikmeter biogas.

FiB nr. 33-2010_06 - DK.pdf — PDF document, 55 kB (57279 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene kan opnå en væsentlig forbedring af økonomien ved at investere i udstyr til håndtering af dybstrøelse. Dertil kommer en række miljømæssige og landbrugsmæssige fordele, idet afgasset dybstrøelse er lettere at håndtere og medfører en bedre udnyttelse af næringsstofferne.

FiB_45-2013_04.pdf — PDF document, 225 kB (230448 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dybstrøelse – også til ældre biogasanlæg

Arkiveret under
Det er ikke kun nye, moderne biogasanlæg, der kan booste gasproduktionen ved at tilføre dybstrøelse. Alle biogasanlæg kan i princippet være med, viser erfaringerne fra Ribe Biogas.

FiB_58-2016_12.pdf — PDF document, 111 kB (113669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Effektiv omrøring sætter skub i gasproduktionen

Arkiveret under
Højere tørstofindhold i biomassen er en af de mest effektive metoder til at få sat skub i produktionen af biogas. Mange er imidlertid bekymrede for, om det kan give problemer med tilstopninger og flydelag, men med det rette udstyr kan tørstofindholdet i et biogasanlæg øges markant.

FiB_61-2017_06.pdf — PDF document, 131 kB (134157 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

El og brint kan udkonkurrere benzin og diesel

Arkiveret under , ,
Nye beregninger fra Energistyrelsen viser, at fossilfri teknologier på sigt vil kunne udkonkurrere benzin og diesel. Biogas skiller sig fortsat ud fra de andre biobrændstoffer ved ligefrem at have negative CO2-emissioner.

Nyhedsbrev_56-2016_07.pdf — PDF document, 84 kB (86926 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside