Mine værktøjer

Biogas - alfabetisk

El-, gas- og brintbiler hjælpes på vej

Arkiveret under , ,
Nye partnerskaber skal sikre, at der kommer flere el-, gas- og brintbiler på gaden. Partierne bag energiforliget vil bruge 70 millioner kroner på at forbedre forholdene for de miljøvenlige køretøjer.

Nyhedsbrev_32-2013_02.pdf — PDF document, 155 kB (158905 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elefantgræs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene er på konstant jagt efter nye typer biomasse som supplement til gylle. Elefantgræs er en mulig kandidat, men gasudbyttet er begrænset og bør optimeres. Det kan blandt andet ske ved tidlig høst i efterårsmånederne og ved at forbehandle afgrøden, inden den tilføres biogasanlægget.

FiB_43-2013_05.pdf — PDF document, 178 kB (183098 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energiafgrøder i biogasanlæg øger udvaskningen af kvælstof

Arkiveret under
Anvendelse af energiafgrøder til produktion af biogas er problematisk af flere årsager: Energiafgrøder konkurrerer med produktionen af fødevarer, og udvaskningen af kvælstof fra afgasset biomasse øges, hvis biogasanlægget har fået tilført energiafgrøder.

Nyhedsbrev_53-2015_08.pdf — PDF document, 94 kB (96859 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energiafgrøder – det rene gas?

Arkiveret under ,
Umiddelbart ser der ikke ud til at være økonomi i at bruge energiafgrøder i biogasanlæg, men billedet kan hurtigt vende, hvis erfaringerne fra Tyskland og de nyeste forskningsresultater på DTU bliver inddraget.

FiB_37-2011_06.pdf — PDF document, 77 kB (79629 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energiudbyttet fra køkkenaffald kan fordobles

Arkiveret under ,
“Solum ser ud til at have knækket koden, hvad angår biogas og køkkenaffald”, skrev tidligere klima- og energiminister Lykke Friis på sin facebook profil efter hun havde besøgt virksomhedens kombinerede biogas- og komposteringsanlæg ved Holbæk. Næste anlæg er under etablering i Indonesien, og det kan åbne op for et nyt eksporteventyr.

FiB_37-2011_05.pdf — PDF document, 67 kB (69219 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasproduktion baseret på enggræs er af flere årsager en rigtigt god idé, og under de rette omstændigheder kan det også være en god forretning. Det viser det netop afsluttede BioM-projekt, som Agrotech har været projektleder for.

FiB_42-2012_06.pdf — PDF document, 131 kB (134840 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg

Arkiveret under ,
Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg. Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.

FiB_59-2017_07.pdf — PDF document, 228 kB (233951 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enkel og billig opgradering af biogas

Arkiveret under
En svensk opfinder vil nu markedsføre et enkelt og billigt opgraderingsanlæg, der kan hæve metanindholdet i biogas fra 65 til 97 procent. Dermed kan selv små gårdbiogasanlæg levere gas ud på naturgasnettet og videre til de mange svenske biler, der kører på metangas.

Nyhedsbrev_15-2011_07.pdf — PDF document, 35 kB (36757 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Farm biogasses featuring new manure separation technique

Arkiveret under
Not only will future farm biogas plants produce gas, they will also have the ability to separate manure and convert the solid fraction for energy production purposes. This is the idea behind a new concept for farm biogas plants, which the company Gosmer Biogas will fully develop based on a grant.

FiB nr. 23-2008_04 - UK.pdf — PDF document, 66 kB (67806 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fem procent mere gas med to reaktorer

Arkiveret under
Danske biogasfællesanlæg kan forvente en stigning i gasproduktionen på fem procent ved at koble to reaktorer i serie. Samtidig reduceres risikoen for spredning af sygdomme, ligesom udslippet af drivhusgasser falder markant.

FiB nr. 34-2010_06 - DK.pdf — PDF document, 45 kB (46510 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Flydende kvælstof fra biogasanlæg

Arkiveret under
Den 73-årige opfinder Karsten Poulsen, der står bag firmaet GreenAqua Solutions, har udviklet en enkel og effektiv metode til at udvinde kvælstof fra biogasanlæg hos rensningsanlæg og i landbruget.

Nyhedsbrev_48-2015_06.pdf — PDF document, 121 kB (124890 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forbehandling af biomasse: Ikke én vinderteknologi

Arkiveret under ,
AgroTechs seminar om forbehandling af biomasse viste, at der er mange gode bud på, hvordan biogasanlæggene kan booste gasproduktionen med forskellige restprodukter. Alene halm kan tredoble gasproduktionen fra biogasanlæg, der hidtil kun har brugt gylle.

FiB_44-2013_04.pdf — PDF document, 192 kB (197543 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere har opdaget nye mikroorganismer i biogasanlæg

Arkiveret under
På baggrund af DNA-spor har forskere fra Aalborg Universitet opdaget en række nye mikoorganismer i biogasanlæg. I samarbejde med australske forskere og med støtte fra Villum Fonden vil forskerne nu undersøge organismerne nærmere.

Nyhedsbrev_33-2013_06.pdf — PDF document, 63 kB (65084 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskningsstrategi for biogas

Arkiveret under
Ny forskningsstrategi for biogas sætter fokus på anlæg, der udelukkende bruger husdyrgødning. Fremover skal der blandt andet forskes i forbehandling af biomasse, optimering af den biologiske proces og bedre indpasning af gassen i det fremtidige energisystem.

FiB nr. 28-2009_04 - DK.pdf — PDF document, 87 kB (89953 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forvarmet slam sætter skub i gasproduktionen

Arkiveret under
Forskere ved Sveriges Tekniske Forskningsinstitut har gennemført en række studier, der viser, at biogasproduktionen fra spildevandsslam kan øges med næsten en fjerdedel, hvis slammet forvarmes ved 100 °C. Studierne er dog behæftet med en vis usikkerhed, da det har været vanskeligt at skaffe ensartet slam til de mange forsøg.

Nyhedsbrev_28-2012_01.pdf — PDF document, 44 kB (45380 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra affald til benzin, el og varme

Udviklingen af fremtidens superfleksible kraftværk skrider planmæssigt fremad. En af de helt store udfordringer ved at fraseparere det organiske materiale i husholdningsaffald er overvundet. Næste fase bliver omdannelse af biomassen til gas, så anlægget kan producere benzin, el og varme.

FiB nr. 28-2009_03 - DK.pdf — PDF document, 120 kB (123794 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra majs til græs

Arkiveret under ,
På Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum er det lykkedes at skifte de udskældte energimajs ud med græs fra naturarealer. Det har kunnet lade sig gøre uden at belaste økonomien, til gavn for miljøet og økologisk planteavl.

FiB_49-2014_02.pdf — PDF document, 290 kB (297820 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra vindmøllestrøm til grøn gas

Arkiveret under ,
På Renseanlæg Avedøre skal brint, fremstillet af vindmøllestrøm, bruges til opgradering af biogas, så gassen kan sendes ud i naturgasnettet. Projektet med et samlet budget på omkring 100 millioner kroner har fået massiv støtte fra både EUDP- og ForskEL-programmet.

Nyhedsbrev_40-2014_01.pdf — PDF document, 96 kB (98592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens biogasfællesanlæg

Arkiveret under
En analyse af nye biogaskoncepter viser, at gasudbyttet per kubikmeter biomasse kan fordobles i forhold til et traditionel biogasanlæg, der kun behandler gylle. For landmændene kan det dog bedst betale sig at behandle gyllen selv, og vælger de alligevel at gå med i et biogasfællesanlæg, er det fortsat de mere traditionelle løsninger, der er mest fordelagtige.

FiB nr. 19-2007_10 - DK.pdf — PDF document, 76 kB (77884 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens grise skal spise biogas

Arkiveret under
For at skåne miljøet er forskere ved at udvikle nye former for foder, som vil få grisene med på den grønne bølge. Grisene skal erstatte menuen af soyamel, rapsfrømel og solsikkemel med proteiner fra biogas.

Nyhedsbrev_45-2014_5A.pdf — PDF document, 90 kB (92281 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside