Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Brint skal hæve metanindholdet i biogas

Arkiveret under
Med brint og en ekstern reaktor kan biogasanlæggene øge metanindholdet fra cirka 60 procent til omkring 95 procent. Teknikken, der er blevet afprøvet på Avedøre Renseanlæg, skal nu testet hos Lemvig biogas.

Nyhedsbrev_93-2020_01.pdf — PDF document, 97 kB (99937 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæg: Halm kan sagtens erstatte energiafgrøder

Arkiveret under
I de fleste tilfælde er det både teknisk og økonomisk muligt at erstatte energiafgrøder med halm i biogasanlæg, og der er tilstrækkeligt med halm til at biogasanlæggene helt kan droppe anvendelsen af energiafgrøder.

Nyhedsbrev_92-2020_05.pdf — PDF document, 105 kB (107791 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu kan biogasprocessen overvåges online

Arkiveret under
Efter succesfuld test og drift på biogasanlæg er virksomheden Spectro Inlets klar til at demonstrere og videreudvikle en teknologi til online måling af biogasprocessen. Det reducerer risikoen for alvorlige driftsforstyrrelser og giver mulighed for at belaste anlæggene hårdere.

Nyhedsbrev_90-2020_04.pdf — PDF document, 113 kB (116100 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sådan kommer fremtidens biogasanlæg til at se ud

Arkiveret under
Siden 2012 er biogasproduktionen blevet tredoblet, og potentialet rækker til, at biogas vil kunne dække hele naturgasforbruget i 2040. Det kræver dog, at anlæggene optimerer produktionen med mere fiberholdig biomasse, genudrådning, længere opholdstider og bedre forbehandling.

Nyhedsbrev_88-2019_02.pdf — PDF document, 223 kB (228921 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter

Arkiveret under ,
En oversigt over såkaldte P2X- projekter viser, at biogas spiller en nøglerolle, når det handler om at konvertere el til flydende og gasformige brændsler. 16 ud af 18 projekter bruger således en kombination af brint, vand og CO2 fra biogas som input.

Nyhedsbrev_87-2019_02.pdf — PDF document, 172 kB (176841 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu kan biogasanlæggene få tilskud til at begrænse metantab

Arkiveret under
Biogasanlæg kan nu få bistand til at identificere, måle og nedbringe eventuelle tab af metan. Indsatsen sker i et samarbejde med Biogasbranchen, og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet.

Nyhedsbrev_86-2019_06.pdf — PDF document, 92 kB (94373 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene vil kunne forbedre deres økonomi markant ved at producere grøn metanol i stedet for bionaturgas. Det vurderer Haldor Topsøe, som nu vil teste teknologien i et demonstrationsanlæg ved AU Foulum.

Nyhedsbrev_85-2019_01.pdf — PDF document, 91 kB (93235 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv teknologi konverterer træ til biogas

Arkiveret under ,
Dansk Gasteknisk Center har opnået gode resultater i et laboratorieforsøg, hvor målet var at producere biogas af træ med forgasning som forbehandling. På et relativt lille anlæg har det været muligt at opnå en effektivitet tæt på 100 procent.

Nyhedsbrev_84-2019_01.pdf — PDF document, 62 kB (64268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas kan få energisystemet til at hænge sammen

Arkiveret under
Biogas er den “byggeklods”, der på den billigste og mest enkle måde kan skabe balance i energisystemet og sikre forsyningssikkerheden. Den tunge transport har hårdt brug for kulbrinter, og biogas er den absolut billigste teknologi til fremstilling af kulbrinter.

Nyhedsbrev_81-2019_02.pdf — PDF document, 171 kB (175526 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klimaeffekten ved biogas kan fordobles ved tilførsel af frisk gylle

Arkiveret under
I dag får biogasanlæggene typisk tilført gylle, der er 3-4 uger gammel. Hvis de i stedet kan få gylle, der kun er én uge gammel, vil klimaeffekten ved biogas blive fordoblet.

Nyhedsbrev_81-2019_01.pdf — PDF document, 92 kB (94443 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Det er blevet billigere at opgradere biogas

Arkiveret under
I mange år har det været god latin, at det koster knap en krone per kubikmeter metan at opgradere biogas til naturgas, men i dag kan prisen for de større anlæg komme ned på omkring det halve. Det gælder især for de aminbaserede anlæg, der samtidig udmærker sig ved at have det laveste udslip af metangas.

Nyhedsbrev_79-2019_05.pdf — PDF document, 72 kB (74438 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Teknologier til udnyttelse af dybstrøelse i biogasanlæg

Arkiveret under
Det kan være svært at pege på en bestemt vinderteknologi, når det handler om udstyr til håndtering af dybstrøelse på biogasanlæg. Valget afhænger af, hvad man vil opnå, og hvordan biogasanlægget er udformet. Den største udfordring ved anvendelse af dybstrøelse er fortsat fremmedlegemer.

Nyhedsbrev_79-2019_03.pdf — PDF document, 134 kB (137494 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ammoniak skal booste produktionen af biogas

Arkiveret under
Nyt EUDP-støttet projekt skal gøre det muligt at øge biogasproduktionen ved at forbehandle halm med ammoniak fra gylle. Processen vil samtidig kunne levere ammoniak til kunstgødning og gøre det muligt for biogasanlæggene at behandle ammoniakholdig biomasse som kyllingemøg.

Nyhedsbrev_78-2019_04.pdf — PDF document, 87 kB (89713 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogassamarbejde på tværs af Atlanten

Arkiveret under
Agro Business Park, INBIOM, Energistyrelsen og Eksportrådet er gået sammen om projektet Biogas Go Global, der har til formål at øge eksporten af danske biogasløsninger. Projektet kommer i første omgang til at fokusere på Nordamerika.

FiB_66-2018_09.pdf — PDF document, 104 kB (107261 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm uden voks kan give masser af biogas

Arkiveret under ,
Ny teknologi gør det muligt at producere voks på basis af halm. Biovoks er et efterspurgt produkt, og de resterende 98 procent af halmen kan uden forbehanling bruges til fremstilling af biogas, hvor det typisk vil kunne fordoble gasproduktionen. Første anlæg bliver opført i det nye år.

FiB_66-2018_06.pdf — PDF document, 168 kB (172130 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klimaeffekten fra biogasanlæg kan øges markant

Arkiveret under
Klimaeffekten ved at afgasse svinegylle i biogasanlæg kan øges med en faktor tre ved at anvende den bedst mulige teknologi. Den helt store effekt opnås ved at mindske metantabet i stalden, hvor det typisk er 8-9 procent af gaspotentialet, der går tabt. For biogasanlæggene handler det især om at udnytte gaspotentialet i fortankene.

FiB_66-2018_05.pdf — PDF document, 144 kB (148020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasbusser er bedst

Arkiveret under
Biogas anbefales som det bedste valg og syntetisk diesel (HVO) som det næstbedste valg ved kommende udbud af busdrift i tre sønderjyske kommuner. Miljøeffekten af hybridbusser er for ringe, batteribusser har for kort rækkevidde og brintbusser er for dyre.

Nyhedsbrev_77-2018_04.pdf — PDF document, 120 kB (123090 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Verdens største biogasanlæg skal levere bobler til sodavand

Arkiveret under
Nature Energy og Strandmøllen A/S har indgået et samarbejde, der betyder, at overskydende CO2 fra verdens største biogasanlæg i Esbjerg bliver genbrugt som eksempelvis bobler i sodavand. Anlægget vil kunne producere op til 25 procent af det danske forbrug af CO2 og det giver et stort plus i klimaregnskabet.

Nyhedsbrev_76-2018_03.pdf — PDF document, 110 kB (113282 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny teknologi til opgradering af biogas

Arkiveret under
Forskere på DTU har udviklet en ny metode, der binder CO2 fra biogas sammen med sukker i spildevand. Derved får man opgraderet biogassen til naturgaskvalitet samtidig med, at der produceres ravsyre.

FiB_64-2018_14.pdf — PDF document, 93 kB (95349 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget metan udleder danske biogasanlæg?

Arkiveret under
Nye målinger peger på, at danske biogasanlæg i gennemsnit taber 1,7 procent af gas-produktionen til omgivelserne. Enkelte anlæg har et tab på fem procent eller mere, mens andre har et tab på under én procent, som er Biogasbranchens mål.

FiB_64-2018_09.pdf — PDF document, 148 kB (152110 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside