Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Stabil drift efter ti års indkøring

Arkiveret under
Det tog fire år at få forgasseren til at fungere optimalt, tre år at få anlægget til at producere el, og yderligere tre år inden problemerne med spildevandet var løst. Men nu fungerer det som det skal, og i dag er forgasningsanlægget i Harboøre det anlæg i verden, der har flest driftstimer bag sig.

FiB nr. 20-2007_05 - DK.pdf — PDF document, 92 kB (94982 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The tar-free vaporizer – and the ultimate vaporizer

Arkiveret under
Tar-free gasification is a Danish area of specialisation developed on “Halmfort” (the straw fortress) within the Danish University of Technology, where a variety of successful tests on degasification of straw and animal manure have been carried out. Now, the researchers would like to develop the ultimate vaporizer – a plant possessing the ability to gasify anything for any purpose.

FiB nr. 20-2007_03 - UK.pdf — PDF document, 59 kB (60521 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den tjærefri forgasser – og den ultimative forgasser

Arkiveret under
Tjærefri forgasning er en dansk specialitet udviklet på Halmfortet på Danmarks Tekniske Universitet. Her har man også udført en række vellykkede forsøg med afgasning af halm og husdyrgødning, og nu vil forskerne gerne udvikle den ultimative forgasser – et anlæg, der groft sagt kan forgasse hvad som helst og bruges til hvad som helst.

FiB nr. 20-2007_03 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (60203 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The largest gasification plant in Europe

Arkiveret under
Skive has seen the first trial runs of a large gasification plants, which is meant to provide the inhabitants of Skive with electricity and district heating in the future. The DKK 185 million plant has been given a total plant subsidiary of DKK 35 million from the Danish Energy Agency, the EU and USA.

FiB nr. 20-2007_02 - UK.pdf — PDF document, 56 kB (57644 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas største forgasningsanlæg

Arkiveret under
I Skive er man nu gået i gang med de første testkørsler af et stort forgasningsanlæg, der fremover skal forsyne byens borgere med el og fjernvarme. Anlægget, der har kostet 185 millioner kroner, har fået et samlet anlægstilskud på 35 millioner fra Energistyrelsen, EU og USA.

FiB nr. 20-2007_02 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (59441 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fokus på forgasning af biomasse

Arkiveret under
Forskning i Bioenergi sætter i dette nummer fokus på forgasningsteknologien – et område hvor Danmark har gjort sig internationalt bemærket, men hvor vi fortsat mangler det afgørende gennembrud.

FiB nr. 20-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 110 kB (113411 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

FiB no. 20, June 2007

Arkiveret under

FiB nr. 20-2007 - UK.pdf — PDF document, 516 kB (528574 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

FiB nr. 20, juni 2007

Arkiveret under

FiB nr. 20-2007 - DK.pdf — PDF document, 522 kB (535504 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

1,000 operating hours with newly developed gasification facility

Arkiveret under
On the night up to the 14th of March, a newly developed gasification facility built by BioSynergi Proces reached the first 1,000 operating ours. The actual event took place in silence as the facility was continuing its unmanned operation.

FiB nr. 19-2007_03 - UK.pdf — PDF document, 25 kB (25822 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

1.000 driftstimer med nyudviklet forgasningsanlæg

Arkiveret under
Natten til den 14. marts rundede et nyudviklet forgasningsanlæg, opført af BioSynergi Proces, de første 1.000 driftstimer. Selve begivenheden fandt sted i stilhed, mens anlægget stod og snurrede i ubemandet drift.

FiB nr. 19-2007_03 - DK.pdf — PDF document, 25 kB (26623 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The ultra-flexible power plant of the future

Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power plant of the future. It should be ultraflexible in order to make room for far more renewable energy in the energy system; it should be able to run on many different types of fuels and produce gas and liquid fuels for the transport sector.

FiB nr. 19-2007_01 - UK.pdf — PDF document, 135 kB (138284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens superfleksible kraftværk

Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.

FiB nr. 19-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 134 kB (137964 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tar-free gasification on a large scale

Arkiveret under
For several years, scientists at the Technical University of Denmark have been known for being able to create small-scale gasification facilities that can produce pure and tar-free gas. Now, the concept has been developed further, which means that the technology can be used for very large facilities as well.

FiB nr. 18-2006_05 - UK.pdf — PDF document, 91 kB (93899 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tjærefri forgasning i stor skala

Arkiveret under
Forskere på Danmarks Tekniske Universitet har i flere år været kendt for at kunne lave forgasningsanlæg i mindre skala, der kan producere en ren og tjærefri gas. Nu er konceptet blevet videreudviklet, så teknikken også kan bruges til meget store anlæg.

FiB nr. 18-2006_05 - DK.pdf — PDF document, 95 kB (98017 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside