Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Termisk forgasning: Nyt fra IEA Bioenergy Task 33

Arkiveret under
Den 24. maj afholdt IEA Bioenergy Task 33 sit første arbejdsmøde i det nye treårige forløb 2016- 2018. Mødet handlede især om igangværende projekter samt rapporter fra deltagerlandene.

Nyhedsbrev_59-2016_07.pdf — PDF document, 86 kB (88589 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioforgasning kan øge jordens frugtbarhed

Arkiveret under ,
Termisk forgasning af biomasse kan ikke blot give os grøn energi. Restproduktet fra forgasningen er velegnet til jordforbedring og kan øge udbyttet af biomasse. Det gælder ikke mindst for vinterhvede, viser forsøg på AU Askov Forsøgsstation.

Nyhedsbrev_59-2016_04.pdf — PDF document, 143 kB (146582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg lukker

Arkiveret under ,
Biobrændstofanlægget i Piteå i Nordsverige, hvor man som et af de få steder i verden fremstiller det miljøvenlige dieselbrændstof DME på basis af biomasse, bliver nu lukket. Teknikken fungerer fint, men med de aktuelle rammevilkår er der ikke muligt at få økonomien til at hænge sammen.

Nyhedsbrev_58-2016_02.pdf — PDF document, 98 kB (101319 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svensk DME-anlæg truet af lukning

Arkiveret under ,
I Piteå i Nordsverige har man udviklet en teknik, så man kan producere biobrændstoffet DME ud fra restprodukter fra papirindustrien, men nu er anlægget truet af lukning.

FiB_54-2015_10.pdf — PDF document, 137 kB (140742 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

25 år med forgasning – hvor langt er vi nået?

Arkiveret under
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på sig. På trods af 25 års forskning og udvikling bliver der ikke bygget nye anlæg. Alligevel er der grund til at fortsætte arbejdet. Vi kan nemlig ikke undvære termisk forgasning i fremtidens bæredygtige energisystem.

FiB_54-2015_09.pdf — PDF document, 272 kB (279226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svenske GoBiGas kæmper fortsat med at levere syntetisk naturgas til nettet

Arkiveret under , ,
Trods flere års forsinkelser er det endnu ikke lykkedes at få Gøteborgs prestigefyldte forgasningsanlæg GoBiGas i stabil drift. I første halvdel af 2015 har det kun leveret gas til naturgasnettet i 143 timer.

Nyhedsbrev_51-52_2015_09.pdf — PDF document, 85 kB (87791 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tager til USA for at se på dansk biomasseovn

Arkiveret under ,
Flere danske fjernvarmeværker er i dag langt inde i forhandlingerne om at købe en multibrændselsovn – udviklet med støtte fra EUDP. Herhjemme er der opført to anlæg med offentlig støtte, men potentielle kunder må alligevel en tur til USA for at se ovnen i drift.

FiB_52-2015_07.pdf — PDF document, 209 kB (214699 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas

Arkiveret under ,
Sønderborg Fjernvarme har taget en såkaldt multibrændselsovn i brug, der er en kombination af et forgasningsanlæg og en traditionel ovn. Derved kan man bruge billige brændsler som blandt andet haveaffald samtidig med, at miljøbelastningen reduceres. På sigt vil man måske kunne bruge gassen i en motor, så der kan produceres både el og varme.

FiB_52-2015_06.pdf — PDF document, 277 kB (284105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Polygeneration – hvad er nu det for noget?

Arkiveret under , ,
Fremtidens energianlæg skal ikke kun producere el og varme. De skal også producere brændstof, og så skal de kunne omsætte el til brændstof, når der er billig vindmøllestrøm på markedet. Det kaldes polygeneration.

FiB_52-2015_05.pdf — PDF document, 66 kB (67943 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt

Arkiveret under
Hvis kraftværkerne dropper at bruge træpiller til fordel for termisk forgasning af halm, kan de undgå de kritiske røster om træpillernes CO2-neutralitet. Halmforgasning er nemlig ikke blot CO2-neutralt – det kan under de rette omstændigheder være CO2-negativt!

FiB_51-2015_01.pdf — PDF document, 426 kB (436417 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas

Arkiveret under
Efter måneders forsinkelser er folkene bag BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød så småt begyndt at starte anlægget op.

FiB_51-2015_03.pdf — PDF document, 222 kB (228226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Skive Fjernvarme: Nu begynder det at ligne en succes

Arkiveret under
Skive Fjernvarmes direktør Tage Meltofte er stolt af, at det er lykkedes at opnå en markant forbedret drift og økonomi på det forbrugerejede selskabs forgasningsanlæg, som blev taget i brug i 2009.

FiB_51-2015_02.pdf — PDF document, 173 kB (177280 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GoBiGas er nu koblet på gasnettet

Arkiveret under
Sveriges største forgasningsanlæg, GoBiGas, der producerer biogas på basis af restprodukter fra skoven, er nu i fuld drift og har siden den 15. december leveret gas ud på nettet.

Nyhedsbrev_47-2015_01B.pdf — PDF document, 86 kB (88360 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og brint skal booste produktionen af grønt biobrændstof

Arkiveret under ,
Innovationsfonden støtter to nye projekter inden for termisk forgasning med i alt 34 millioner kroner. Begge projekter skal fremme anvendelsen af grønt brændstof i transportsektoren. I det ene projekt skal produktionen boostes med brint, mens man i det andet projekt vil fokusere på bedre gaskvalitet, og en efterfølgende fermentering af syntesegassen ved hjælp af mikroorganismer.

FiB_50-2014_04.pdf — PDF document, 108 kB (111470 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GoBiGas – et år efter opstart

Arkiveret under
For godt et år siden begyndte Gøteborg Energi så småt at fyre op under Sveriges største forgasningsanlæg GoBiGas, der skal levere gas til naturgasnettet. 1.500 driftstimer er det blevet til på godt et år, og man er endnu ikke blevet koblet på gasnettet.

FiB_50-2014_03.pdf — PDF document, 169 kB (173468 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Partnerskab skal sætte skub i udviklingen af termisk forgasning

Arkiveret under
Der bliver brug for termisk forgasning i et fremtidigt energisystem, men det kniber gevaldigt med at få omsat de mange positive forskningsresultater til fuldskalaanlæg. Et nyt partnerskab skal forsøge at bane vejen for et kommercielt gennembrud.

FiB_50-2014_02.pdf — PDF document, 92 kB (94342 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DONG dropper termisk forgasning

Arkiveret under
DONG pakker sin forgasningsteknologi væk, selvom teknikken fungerer upåklageligt og økonomien er god. Årsag: Ingen vil være med til at bygge fuldskalaanlæg, og det har ikke været muligt at finde en industriel partner, som vil markedsføre teknologien.

FiB_50-2014_01.pdf — PDF document, 254 kB (260185 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra gylle til gas og biokul

Arkiveret under
Nyt konsortie er i fuld gang med at teste et termisk forgasningsanlæg, der på under et minut kan omdanne gyllefibre til gas og biokul. På trods af dårlige rammevilkår mener folkene bag anlægget, at det kan konkurrere med traditionelle biogasanlæg.

FiB_49-2014_09.pdf — PDF document, 205 kB (210899 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Er forgasningsteknologien klar til markedet?

Arkiveret under
Termisk forgasning af biomasse er vigtig for at kunne realisere visionen om et energisystem med meget vindmøllestrøm og ingen fossile brændsler. Danske virksomheder har længe arbejdet på at udvikle teknologien, og efterspørgslen er der, men er teknologien klar til markedet?

FiB_49-2014_08.pdf — PDF document, 263 kB (269817 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Milliardtilskud til svensk biogasprojekt

Arkiveret under ,
Energiselskabet E.ON har fået tilsagn fra EU om et tilskud på ikke mindre end 1,5 milliarder kroner til et stort energianlæg i Sydsverige, der skal omdanne træflis til biogas.

Nyhedsbrev_43-2014_02A.pdf — PDF document, 98 kB (101036 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside