Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Skive Fjernvarme kan lave benzin til hele byen

Arkiveret under
Hvis alt går vel, kan Skive Fjernvarme om få år have Danmarks mest fleksible energianlæg, der kan levere grøn el, varme og benzin til byens borgere.

FiB_48-2014_01.pdf — PDF document, 227 kB (232699 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu tager det kun et minut at få gas ud af husdyrgødning

Arkiveret under
En af Danmarks ældste industrivirksomheder Frichs A/S vil nu demonstrere, hvordan biomasse og affald kan omdannes til gas og biokul på få minutter.

FiB_48-2014_02.pdf — PDF document, 148 kB (151577 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk forgasning af husdyrgødning

Arkiveret under
Der kan være flere fordele ved at udnytte fiberfraktionen fra husdyrgødning i et termisk forgasningsanlæg frem for i et biogasanlæg. Det mener partnerne i et nyt konsortium, der vil demonstrere teknologien hos en østjysk svineproducent.

Nyhedsbrev_42-2014_05.pdf — PDF document, 83 kB (85782 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I Bogense varmer de husene op med haveaffald

Arkiveret under ,
Hos Bogense Forsyningsselskab kan man efter at have investeret i en nyudviklet biomasseovn bruge flis fremstillet af haveaffald, hegn og rødder som brændsel. I dag arter anlægget sig som det skal, men indkøringsperioden har været både lang og opslidende.

FiB_45-2013_06.pdf — PDF document, 282 kB (288920 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny Grøn Gas Erhvervsklynge

Arkiveret under , ,
De tre innovationsnetværk VE- net, INBIOM og TINV har i fællesskab etableret en ny erhvervsklynge inden for grøn gas. Klyngen vil fokusere på at skabe jobs og netværk mellem virksomheder, der enten producerer, forarbejder eller anvender grøn gas.

Nyhedsbrev_36-2013_04.pdf — PDF document, 52 kB (53846 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Topsøe vil give forgasningsteknologien et løft

Arkiveret under
Forgasning af biomasse har aldrig fået et kommercielt gennembrud, primært fordi gassen ofte er af en alt for dårlig kvalitet. Et nyt projekt med deltagelse af blandt andet Haldor Topsøe skal nu demonstrere, hvordan gassen kan renses, så den kan bruges til såvel motorbrændstof som til fremstilling af benzin og kemikalier.

Nyhedsbrev_35-2013_01.pdf — PDF document, 113 kB (115838 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Stirling.dk er gået konkurs

Arkiveret under ,
Endnu et dansk firma inden for udvikling af biomassebaserede kraftvarmeteknologier er gået konkurs. Umiddelbart før jul var det TK Energi, der måtte smide håndklædet i ringen, og i begyndelsen af marts blev Stirling.dk erklæret konkurs.

Nyhedsbrev_33-2013_08.pdf — PDF document, 90 kB (92449 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu er der plus på bundlinien

Arkiveret under
Trods mange dystre forudsigelser går det stille og roligt fremad for Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg. Anlægget har i dag en oppetid på 70 procent, og i 2012 var der for første gang plus på bundlinien. Direktøren håber, at et nyt udviklingsprojekt i samarbejde med Haldor Topsøe kan få ryddet de sidste sten af vejen.

FiB_43-2013_08.pdf — PDF document, 178 kB (182628 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

25 års forskning og udvikling i termisk forgasning

Arkiveret under
I år er det 25 år siden, de første forgasningsprojekter blev sat i værk i Danmark. Det kommercielle gennembrud lader stadig vente på sig, men på det tekniske plan er vi nået langt. Vi har teknologier, der kan håndtere selv de mest besværlige biomasser, og vi ved, hvordan anlæggene skal skrues sammen, så gassen kan bruges til motordrift.

FiB_43-2013_06.pdf — PDF document, 286 kB (293514 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

TK Energi konkurs

Arkiveret under ,
TK Energi, der har specialiseret sig i udvikling af teknologier til biomasseanlæg, er gået konkurs. Flere af aktiviteterne, herunder et EUDP-projekt, forventes videreført i et nyt selskab.

Nyhedsbrev_31-2013_05.pdf — PDF document, 68 kB (70357 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sveriges største forgasningsanlæg indvies i 2013

Arkiveret under ,
I Gøteborg arbejder op mod 300 håndværkere, teknikere og ingeniører på at færdiggøre Sveriges største forgasningsanlæg, der skal tages i brug sidst på året. Kapaciteten bliver på 20 MW, hvilket skulle være nok til at forsyne 15-20.000 biler med brændstof og sende 50 MW varme ud i fjernvarmenettet.

Nyhedsbrev_31-2013_03.pdf — PDF document, 101 kB (104116 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt forgasningsanlæg i Hillerød

Arkiveret under
Kedelfabrikanten Weiss er i fuld gang med indkøringen af et nyt forgasningsanlæg, som skal levere el og varme til beboerne i Hillerød. Anlægget er baseret på to-trinsprocessen, som blev udviklet på DTU op gennem 1990'erne og senere testet på et stort demoanlæg hos Weiss i Hadsund.

FiB_42-2012_11.pdf — PDF document, 143 kB (146949 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Testcenter for grønne gasser indviet

Arkiveret under , ,
Den grønne gas er på hastig fremmarch. Et nyt selskab stiftet af Naturgas Fyn vil årligt investere 250 millioner kroner i den grønne gas, og midt i november åbnede Danmarks første testcenter for grønne gasser.

Nyhedsbrev_30-2012_01.pdf — PDF document, 85 kB (87196 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu fyrer Asnæsværket med halmgas

Arkiveret under
Midt i september blev Pyroneer- forgasseren ved Asnæsværket i Kalundborg officielt indviet. Anlægget har været i drift siden marts 2011, og siden april i år er gassen blevet brugt i Asnæsværkets kulfyrede kedel som et grønt tilskud til elproduktionen.

FiB_41-2012_01.pdf — PDF document, 117 kB (120341 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Besværlig biomasse skal forgasses

Arkiveret under
I takt med at efterspørgslen på biomasse stiger, er der kommet mere fokus på teknologier, der kan håndtere besværlige biobrændsler som halm, gyllefibre og andre restprodukter. En oplagt mulighed er forgasning – enten termisk eller biologisk, for det giver mulighed for at genanvende næringsstofferne, og gas kan anvendes til både el, varme og transportformål.

FiB_40-2012_02.pdf — PDF document, 67 kB (68859 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk forgasningteknologi kan blive et guldæg

Arkiveret under
Teknologi til termisk forgasning af biomasse er et af de vigtige redskaber til at føre visionen om et energisystem uden fossile brændsler ud i livet. Danske virksomheder ligger på verdensplan langt fremme med denne teknologi, og markedet for forgasningsteknologi er stort i både Danmark og i udlandet.

FiB_38-2011_02.pdf — PDF document, 257 kB (263692 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Seminar om forgasningsgas

Arkiveret under ,
DI Bioenergi afholder den 20. december 2011 et seminar om forgasningsgas – fremtidens garant for balance i energisystemet.

Nyhedsbrev_22-2011_05.pdf — PDF document, 52 kB (53738 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mobilt anlæg til gasrensning

Arkiveret under
Haldor Topsøe og Teknologisk Institut kan snart tilbyde forgasningsanlæggene at få renset gassen i et mobilt testanlæg.

FiB_37-2011_11.pdf — PDF document, 36 kB (36913 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Status for forgasning

Arkiveret under
Forgasning af biomasse har været kendt i over hundrede år, men det er først inden for de seneste årtier, at der for alvor er blevet sat fokus på udvikling af teknologien. Flere anlæg til kraftvarme er nu i kommerciel drift, men erfaringerne med at bruge gassen til transportsektoren er fortsat sparsomme. Det viser en ny statusrapport, som Svensk Gasteknisk Center har udgivet.

Nyhedsbrev_20-2011_02.pdf — PDF document, 41 kB (42415 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu gi'r den gas

Arkiveret under
DONG Energys demonstrationsanlæg i Kalundborg, der skal omdanne de mere genstridige biobrændsler som halm og gyllefibre til gas, er kommet godt fra start.

Nyhedsbrev_19-2011_05.pdf — PDF document, 34 kB (35316 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside