Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Prestigefyldt patentpris til Dall Energy

Arkiveret under ,
Den 19. maj blev den europæiske patentpris for første gang uddelt til en dansk iværksætter og opfinder, stifteren af Dall Energy, Jens Dall Bentzen. Han vandt prisen for udvikling af en særlig biomasseovn, der i dag producerer fjernvarme til 6.000 indbyggere i Bogense.

FiB_36-2011_07.pdf — PDF document, 44 kB (45867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny handlingsplan for kraftvarme til biomasse

Arkiveret under , ,
DI Bioenergi og Force Technology har for nylig udarbejdet et oplæg til en handlingsplan for kraftvarme til biomasse. Planen, som skal være en guide til hvilke fremtidige projekter, der kan opnå støtte, sætter fokus på, hvordan Danmark kan bibeholde og udbygge den førerposition, vi i dag har på området.

Nyhedsbrev_17-2011_04.pdf — PDF document, 40 kB (41972 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk opfinder af biomasseovn nomineret til EU-pris

Arkiveret under ,
Det Europæiske Patentkontor har nomineret Jens Dall Bentzen fra Dall Energy som årets opfinder i Europa. Han er indstillet til prisen for udviklingen af en såkaldt multibrændselsovn, hvor princippet er baseret på en kombination af forgasning og forbrænding. Det giver større fleksibilitet, lavere miljøudslip og en høj virkningsgrad.

FiB nr. 35-2010_10 - DK.pdf — PDF document, 44 kB (45765 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmforgasning i stor skala

Arkiveret under
DONG Energy er nu begyndt at fyre op under et stort demonstrationsanlæg i Kalundborg, der skal omdanne de mere genstridige biobrændsler som halm og gyllefibre til gas.

FiB nr. 35-2010_04 - DK.pdf — PDF document, 77 kB (79497 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

En halv milliard i støtte til svensk forgasningsanlæg

Arkiveret under
EU har nu endelig sagt god for et tilskud fra den svenske energistyrelse på 500 millioner kroner til et stort demonstrationsanlæg i Nordsverige. Her skal der fremover produceres biobrændstoffer ud fra sortlud, der er et restprodukt fra de store svenske papirmøller.

Nyhedsbrev_16-2011_01.pdf — PDF document, 43 kB (44974 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Strategi for termisk forgasning

Arkiveret under
Termisk forgasnings skal have sin egen forsknings- og udviklingsstrategi, og som noget nyt skal virksomhederne ikke blot bidrage med ideer og gode råd – der skal også penge i kassen.

FiB nr. 34-2010_11 - DK.pdf — PDF document, 53 kB (54835 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svenskerne satser på flere slags “grøn” gas

Arkiveret under ,
Svenskerne har i en årrække sendt opgraderet biogas ud i naturgasnettet, men nu vil man også bruge gas udvundet af træ. Gøteborg Energi vil således etablere et anlæg, der på årsbasis kan producere “grøn” gas, svarende til energiforbruget i 50.000 personbiler.

Nyhedsbrev_09-2010_03.pdf — PDF document, 55 kB (56750 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dyrt at være pioner

Arkiveret under
Det kan være en dyr fornøjelse at gå foran, når det handler om ny energiteknologi. Det har mindst et par fjernvarmeværker måttet sande efter at de har investeret i termiske forgasningsanlæg.

FiB nr. 32-2010_07 - DK.pdf — PDF document, 47 kB (48867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Status for bioforgasning

Arkiveret under
Termisk forgasning af biomasse skal have sin egen forskningsstrategi. Teknologien byder på et væld af muligheder for effektiv udnyttelse af biomasse, og det kan blive en vigtig brik i bestræbelserne på at få skabt et fleksibelt energisystem, der kan spille sammen med de store vindmølleparker.

FiB nr. 32-2010_06 - DK.pdf — PDF document, 80 kB (82751 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billigere og bedre kedelanlæg

Arkiveret under ,
Ved at kombinere forgasning med forbrænding kan man slå flere fluer med ér smæk: Anlægget bliver billigere, udslippet af skadelige stoffer reduceres og effekten kan reguleres ned til omkring 10 procent, så man sparer udgifterne til en “sommerkedel”.

Nyhedsbrev_07-2010_01.pdf — PDF document, 61 kB (62552 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kraftværk skal udstyres med anlæg til bioforgasning

Arkiveret under
Projekt til 90 millioner kroner på Asnæsværket skal demonstrere, hvordan biomasse kan indpasses på kulfyrede kraftværker.

Nyhedsbrev_06-2009_03.pdf — PDF document, 62 kB (64015 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning er vejen til billig og miljøvenlig ethanol

Arkiveret under ,
Den amerikanske virksomhed Coskata har for nylig indviet et stort demonstrationsanlæg i Pennsylvania, der kan producere bioethanol ud fra træ, affald og restprodukter fra landbruget. Teknologien, der er baseret på forgasning, kræver hverken enzymer eller kemikalier, og processen foregår ved et lavt tryk og lave temperaturer.

Nyhedsbrev_05-2009_02.pdf — PDF document, 65 kB (67522 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas største forgasningsanlæg er nu i drift

Arkiveret under
Forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme producerer nu grøn strøm. Alle tre motorer er i drift, men der er fortsat problemer med tilstopning af anlægget, og det er endnu ikke lykkedes at få anlægget i fuldautomatisk drift.

Nyhedsbrev_01-2009_02.pdf — PDF document, 95 kB (98126 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Eksperter i forbrænding og forgasning

Arkiveret under ,
På forskningscentret CHEC ved DTU Kemiteknik sidder nogle af landets førende forskere inden for forbrænding og forgasning. Centret har ikke mindre end 50 medarbejdere, der arbejder målrettet på at sætte Danmark på verdenskortet, når det handler om biomasse til energiproduktion.

FiB nr. 31-2010_03 - DK.pdf — PDF document, 111 kB (114583 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DONG Energy satser på forgasning

Arkiveret under
Teknologien til forgasning af halm og andre restprodukter er nu så veludviklet, at DONG Energy satser på den model til håndtering af de mere problematiske biobrændsler. Første skridt bliver etablering af et 6 MW demonstrationsanlæg ved Asnæsværket i Kalundborg.

FiB nr. 31-2010_02 - DK.pdf — PDF document, 107 kB (110214 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning af restprodukter kan blive et hit

Arkiveret under
Rentabiliteten i den såkaldte LTCFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, som FORCE Technology har gennemført i samarbejde med Danish Fluid Bed Technology og en række danske virksomheder.

FiB nr. 31-2010_01 - DK.pdf — PDF document, 181 kB (186257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

125 millioner til benzin fra træ

Arkiveret under ,
Danske Haldor Topsøe deltager i stort amerikansk forskningsprojekt, der skal konvertere træ til benzin.

FiB nr. 30-2009_09 - DK.pdf — PDF document, 68 kB (70357 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasningsanlæg skal bruges til fremstilling af benzin

Arkiveret under ,
Haldor Topsøe forhandler med Skive Fjernvarme om at etablere et anlæg til produktion af benzin fra træ.

FiB nr. 29-2009_08 - DK.pdf — PDF document, 53 kB (54857 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald kan give os gratis brændstof

Arkiveret under ,
Spildevandsslam kan omdannes til gas, og gas kan efterfølgende omdannes til biobrændstof. Det kræver hverken enzymer eller andre dyre hjælpesoffer, og da prisen for at modtage slam er på omkring 700 kroner/ton, kan det gå hen og blive en rigtig god forretning.

FiB nr. 28-2009_02 - DK.pdf — PDF document, 109 kB (112607 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Carbon is just as important as energy

Arkiveret under , ,
The Danish eco-company Aarstiderne has recently inaugurated an advanced gasification plant with an appurtenant stirling engine that is not just going to produce electricity and heat. The aim is for half the fuel to be converted into coke, which Aarstiderne will use to improve the fertility of the soil.

FiB nr. 26-2008_04 - UK.pdf — PDF document, 60 kB (61815 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside