Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Energiafgrøder i biogasanlæg øger udvaskningen af kvælstof

Arkiveret under
Anvendelse af energiafgrøder til produktion af biogas er problematisk af flere årsager: Energiafgrøder konkurrerer med produktionen af fødevarer, og udvaskningen af kvælstof fra afgasset biomasse øges, hvis biogasanlægget har fået tilført energiafgrøder.

Nyhedsbrev_53-2015_08.pdf — PDF document, 94 kB (96859 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tank op i grøftekanten

Arkiveret under ,
Nyt ph.d.-projekt fra Aalborg Universitet peger på de mange fordele ved at bruge biomasse fra grøftekanter og enge til energiproduktion.

Nyhedsbrev_53-2015_07.pdf — PDF document, 84 kB (86257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mejeribranchen bremser udbygningen af biogasanlæg

Arkiveret under
Mejeribranchens krav om at alle stoffer, der bringes ud på markerne, skal kunne spores, er unødvendigt. Det er en overflødig regel, som lægger unødige hindringer i vejen for biogasbranchen, hedder det i en analyse, som Energistyrelsens Biogas Task Force har fået udarbejdet.

Nyhedsbrev_53-2015_06.pdf — PDF document, 136 kB (139413 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi har brug for decentrale brændstoffabrikker

Arkiveret under ,
Kombinationen af brint og biogas kan blive fundamentet for hundredevis af decentrale brændstoffabrikker rundt om i landet. Det kan gøre transportsektoren klimavenlig og skabe balance i et energisystem med store mængder el fra sol og vind.

FiB_53-2015_09.pdf — PDF document, 155 kB (159624 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasanlæggene kan vænne sig til halm

Arkiveret under
Det er velkendt, at dybstøelse og halm kan booste gasproduktionen på et biogasanlæg, og meget tyder på, at bakterierne med tiden bliver bedre til at omsætte den tungtomsættelige biomasse. Håndtering giver dog stadig en del udfordringer, men det kan måske løses ved at lade landmanden blande den faste biomasse op med gylle.

FiB_53-2015_06.pdf — PDF document, 135 kB (138260 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metantab fra biogasanlæg

Arkiveret under
En undersøgelse af ti danske biogasanlæg viser, at det ofte er helt banale fejl og mangler, der giver anledning til metanudslip. Et frivilligt måleprogram skal nu sætte fokus på problemet – til gavn for miljøet og økonomien i de enkelte anlæg.

FiB_53-2015_05.pdf — PDF document, 162 kB (166439 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasproduktionen kan tredobles på få år

Arkiveret under
Til næste år vil biogasproduktionen være fordoblet i forhold til 2013, og meget tyder på, at produktionen vil tredobles inden for få år. Hvis CO2-indholdet i biogas omdannes til metangas ved hjælp af brint, vil det danske gasforbrug i 2035 kunne dækkes med grøn gas.

FiB_53-2015_04.pdf — PDF document, 170 kB (175000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her bliver dybstrøelse og madaffald til gas

Arkiveret under
Maabjerg ved Holstebro er fortsat indehaver af Danmarks største biogasanlæg, men hvis man skal se det største anlæg, der leverer gas til naturgasnettet, skal man en tur til Holsted ved Vejen. Her bruger man blandt meget andet dybstrøelse og madaffald til at producere gas.

FiB_53-2015_03.pdf — PDF document, 145 kB (148491 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Svenske GoBiGas kæmper fortsat med at levere syntetisk naturgas til nettet

Arkiveret under , ,
Trods flere års forsinkelser er det endnu ikke lykkedes at få Gøteborgs prestigefyldte forgasningsanlæg GoBiGas i stabil drift. I første halvdel af 2015 har det kun leveret gas til naturgasnettet i 143 timer.

Nyhedsbrev_51-52_2015_09.pdf — PDF document, 85 kB (87791 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Første REnescience-anlæg i fuld skala rykker nærmere

Arkiveret under ,
DONG Energy er nu klar til at etablere det første affaldsraffinaderi i fuld skala. Anlægget skal efter planen opføres i området omkring Manchester i England og håndtere 15 ton husholdningsaffald i timen.

Nyhedsbrev_51-52_2015_01.pdf — PDF document, 84 kB (86217 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas til både el og varme

Arkiveret under
Danmark er godt med, når det handler om at sikre en effektiv udnyttelse af biogasproduktionen, men på europæisk plan kan der opnås betydelige forbedringer ved også at fokusere på varmeproduktionen. Det viser det europæiske projekt BiogasHeat, som Teknologisk Institut har været en del af.

FiB_52-2015_13.pdf — PDF document, 131 kB (134928 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Minister så på biogasanlæg til tang

Arkiveret under
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøgte for nylig byggepladsen, hvor Solrød Biogas skyder i vejret. Anlægget, der indvies til oktober, skal som mange andre biogasanlæg fodres med gylle og bioaffald fra nærliggende industrier, men som noget nyt vil man også tilsætte tang fra strandene i Køge Bugt.

FiB_52-2015_12.pdf — PDF document, 135 kB (139149 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

700 nye arbejdspladser i jyske biogasprojekter

Arkiveret under
700 nye permanente arbejdspladser bliver et af resultaterne, når ti danske og en række norske og svenske partnere går sammen om et kæmpe biogas- boost i Midtjylland, hvor man blandt andet vil lagre biogas og overskudsel i gasnettet.

FiB_52-2015_11.pdf — PDF document, 158 kB (162479 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu bliver det lettere for biogasanlæggene at få fat i det attraktive madaffald

Arkiveret under
Daka ReFood bygger et komplet behandlingsanlæg, der kan frasortere emballage og andre fremmedlegemer fra madaffald, så den organiske fraktion kan bruges i biogasanlæg.

FiB_52-2015_10.pdf — PDF document, 85 kB (87998 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu skal der gøres noget ved de utætte biogasanlæg

Arkiveret under
Biogas er et effektivt redskab, når det handler om at reducere udslippet af klimagasser, men alt for mange anlæg slipper – uden at vide det – metan ud til omgivelserne. Det skal et nyt, frivilligt måleprogram råde bod på.

FiB_52-2015_09.pdf — PDF document, 86 kB (88746 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den energiuafhængige gård

Arkiveret under ,
Ny traktor med biometan i tanken skal være med til at fremme den energiuafhængige gård. Producenten New Holland lover 25-40 procent besparelse i forhold til dieseltraktorer.

Nyhedsbrev_50-2015_03.pdf — PDF document, 72 kB (73833 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas kan godkendes som 2G biobrændstof

Arkiveret under
Ny rapport fra Energistyrelsens Biogas Taskforce giver biogasproducenter og energiselskaber praktiske råd til, hvordan de dokumenterer, at biogassen er bæredygtig. Dermed kan biogas bidrage til at opfylde kravet om iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel.

Nyhedsbrev_49-2015_04.pdf — PDF document, 84 kB (87020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norsk teknologi håndterer slam fra 50 millioner mennesker

Arkiveret under
Norske Cambi har stor succes med deres biogasteknologi, der eksporteres til en lang række lande verden over. Selskabet har for nylig leveret et anlæg til Washington D.C., der skal hente energien ud af spildevandsslam fra 4,5 millioner amerikanere.

Nyhedsbrev_49-2015_02.pdf — PDF document, 123 kB (126823 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Søpunge kan fordoble produktionen af biogas

Arkiveret under
Med en samlet investering på 23 millioner svenske kroner over tre år skal det svenske firma Marin Biogas undersøge, hvordan man i praksis kan sætte skub i biogasproduktionen ved hjælp af det lille sækdyr søpunge. Målet er at fordoble gasproduktionen og samtidigt skabe et renere havmiljø.

FiB_51-2015_06.pdf — PDF document, 155 kB (159646 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sådan fremtidssikrer du dit biogasanlæg

Arkiveret under
Effektiv udrådning, genvinding af spildvarme og optimering af logistikken. Det er nogle af de værktøjer, som biogasanlæggene kan bruge til at forbedre den løbende indtjening med.

FiB_51-2015_05.pdf — PDF document, 172 kB (176183 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside