Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - alfabetisk

Uden biologien går det ikke

Danmark er langt fremme med udvikling af nye teknologier, der kan omdanne biomasse til forskellige former for energi, men uden biologien går det ikke. Vi skal have bedre styr på ressourcerne, og derfor har Det Strategiske Forskningsråd bevilget 22 millioner kroner til et nyt forskningscenter, der skal sætte fokus på en bæredygtig udnyttelse af biomassen.

FiB nr. 27-2009_01 - DK.pdf — PDF document, 140 kB (143618 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg

Arkiveret under ,
I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. Det er også en forudsætning for at kunne etablere et fremtidssikret og bæredygtigt biogasanlæg. Ud fra et økonomisk synspunkt er energimajs og grøneller helsæd mest interessant, men miljømæssig set vil det være bedre at dyrke græs.

FiB nr. 16-2006_03 - DK.pdf — PDF document, 78 kB (79891 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Varmere klima giver mere bioenergi

Arkiveret under
Danske landmænd kan udnytte det milde klima til at fordoble udbyttet af biomasse. Det kan ske ved at vælge andre afgrøder, udnytte hele vækstsæsonen og føre stabilt kulstof tilbage til jorden.

Nyhedsbrev_02-2009_01.pdf — PDF document, 59 kB (60453 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Verdens første lodrette landbrug

Arkiveret under
Italienerne er på vej til at få verdens første lodrette skov, og nu vil svenskerne have verdens første lodrette landbrug. Begge steder er det høje grundpriser og et udbredt ønske om grønne byer, der får kreative bygherrer til at kombinere højhuse med planter og træer.

FiB_39-2012_12.pdf — PDF document, 58 kB (60029 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi kan producere meget mere halm og sukker

Der er betydelige forskelle på halmudbyttet og sukkerindholdet i forskellige kornarter og hvedesorter – også blandt sorter med stort set samme kerneudbytte. Dermed er der også stor forskel på mængden af sukker, der kan bruges til fremstilling af for eksempel bioethanol.

FiB_41-2012_05.pdf — PDF document, 291 kB (298588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Videnskabeligt pillearbejde

Arkiveret under
Kan man forske i noget så tilsyneladende banalt som fremstilling af brændselspiller? Ja, det kan man sagtens, og det er der faktisk god grund til. Ved at få styr på de mere grundlæggende teorier om pillefremstilling bliver det nemlig muligt at udnytte en langt større del af de biomasseressourcer, som findes rundt om i verden.

FiB nr. 21-2007_04 - DK.pdf — PDF document, 104 kB (107153 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vil dække halvdelen af Sveriges ethanolforbrug med biomasse fra havet

Det er langt lettere at producere bioethanol ud fra det lille hvirvelløse dyr søpunge end fra halm og træ, vurderer svenske forskere. Søpunge lever i havet, hvor der kan høstes omkring 200 tons om året per hektar. Det er cirka 20 gange så meget biomasse, som der kan høstes på én hektar landbrugsjord.

FiB_59-2017_06.pdf — PDF document, 186 kB (190858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vælg de rigtige afgrøder til biogasanlægget

Arkiveret under ,
Med den rette kombination af forskellige dyrkningssystemer kan landmændene året rundt levere energiafgrøder med et højt gaspotentiale til biogasanlæggene.

FiB nr. 26-2008_06 - DK.pdf — PDF document, 78 kB (80540 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Wood chip felling must not ruin the forest

Arkiveret under
Utilising CO2-neutral fuel such as wood chips for energy production purposes is not sufficient. In terms of truly renewable energy, nutrient recirculation is required in order to avoid forest ecosystem overload.

FiB nr. 23-2008_08 - UK.pdf — PDF document, 67 kB (69483 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ålegræs kan give et stort plus i klimaregnskabet

Arkiveret under
Det er ikke kun klodens store skove, der er i stand til at optage store mængder kulstof. Undersøiske enge af havgræs kan også være med, og her er den sydfynske bugt Thurøbund ubestridt verdensmester. Ny forskning viser, at her bliver der lejret næsten tre gange så meget kulstof per kvadratmeter som på andre havbunde i verden.

Nyhedsbrev_63-2017_03.pdf — PDF document, 109 kB (112630 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ålegræs kan give et stort plus i klimaregnskabet

Arkiveret under
Det er ikke kun klodens store skove, der er i stand til at optage store mængder kulstof. Undersøiske enge af havgræs kan også være med, og her er den sydfynske bugt Thurøbund ubestridt verdensmester. Ny forskning viser, at her bliver der lejret næsten tre gange så meget kulstof per kvadratmeter som på andre havbunde i verden.

Nyhedsbrev_63-2017_03.pdf — PDF document, 109 kB (112630 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Østersøregionen viser vejen inden for bioenergi

Arkiveret under
Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen vil udforske mulighederne for at fremme udnyttelsen af bioenergi i Østersøregionen.

Nyhedsbrev_22-2011_03.pdf — PDF document, 136 kB (139812 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Grønt kul” til fremtidens kraftværker

Arkiveret under
Det er langt lettere at omstille kraftværker til “grønt kul” end til anden form for biomasse.

FiB_48-2014_05.pdf — PDF document, 139 kB (142961 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Snehvide” og de syv små affaldskamre

Arkiveret under ,
Med et nyt forsøgsanlæg kaldet “Snehvide” hos DONG Energy Innovationscenter har folkene bag REnescience-teknologien fået mulighed for sætte turbo på udviklingen af miljøvenlig affaldsbehandling.

FiB_37-2011_10.pdf — PDF document, 43 kB (44117 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside