Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - alfabetisk

Danmark kan producere langt mere biomasse

Arkiveret under
Der er et stort og uudnyttet potentiale for at producere langt mere biomasse i Danmark, så vi helt kan undgå import af for eksempel træpiller. Og hvis vi vælger de rigtige afgrøder, kan vi få en mere bæredygtig produktion af både fødevarer, energi og materialer.

Nyhedsbrev_39-2014_06.pdf — PDF document, 155 kB (158864 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark kan tredoble produktionen af biomasse

Arkiveret under
Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet har offentliggjort en omfattende rapport, der viser, at vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 procent og samtidig forbedre miljøet.

Nyhedsbrev_27-2012_01.pdf — PDF document, 62 kB (64366 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark tredjebedste EU-land til at håndtere kommunalt affald

Arkiveret under
En ny EU rapport viser, hvordan EU-landene håndterer det kommunale affald, og her indtager Danmark en flot tredjeplads kun overgået af Østrig og Holland. Rapporten viser dog også, at der er meget store forskelle mellem de 27 medlemsstater, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Nyhedsbrev_28-2012_04.pdf — PDF document, 49 kB (51020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danske skove kan levere mere energi

Arkiveret under
Danske skove kan øge produktionen af energitræ med 50 procent og fortsat være bæredygtige. Det viser en ny rapport fra Skov & Landskab, hvor forskerne kommer med deres bud på, hvor meget skovene kan bidrage med frem til 2040.

Nyhedsbrev_12-2010_01.pdf — PDF document, 55 kB (56712 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den klimavenlige skov

Arkiveret under
Anvendelse af træ til energiformål bliver normalt betragtet som CO2-neutralt, men der er stor forskel på, hvordan skovene påvirker klimaet. De italienske skove hører til dem, der binder mest kulstof, mens de danske skove binder noget mindre.

FiB_43-2013_11.pdf — PDF document, 187 kB (191792 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene kan opnå en væsentlig forbedring af økonomien ved at investere i udstyr til håndtering af dybstrøelse. Dertil kommer en række miljømæssige og landbrugsmæssige fordele, idet afgasset dybstrøelse er lettere at håndtere og medfører en bedre udnyttelse af næringsstofferne.

FiB_45-2013_04.pdf — PDF document, 225 kB (230448 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dyrk græs i stedet for korn

Arkiveret under
Vi kan fordoble udbyttet af biomasse ved at skifte korn ud med græs og samtidig reducere udvaskningen af kvælstof. Med grønne afgrøder er det således muligt at gøde og producere mere, samtidig med at miljøet belastes mindre.

FiB_49-2014_04.pdf — PDF document, 139 kB (143111 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elefantgræs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene er på konstant jagt efter nye typer biomasse som supplement til gylle. Elefantgræs er en mulig kandidat, men gasudbyttet er begrænset og bør optimeres. Det kan blandt andet ske ved tidlig høst i efterårsmånederne og ved at forbehandle afgrøden, inden den tilføres biogasanlægget.

FiB_43-2013_05.pdf — PDF document, 178 kB (183098 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elefantgræs kan fordoble dansk biomasseproduktion

Arkiveret under
Forskere ved Aarhus Universitet mener, de er i stand til at producere den dobbelte mængde bioenergi fra de samme arealer ved at inddrage C4-planter som elefantgræs. De har netop sat sig i spidsen for et stort forskningsprojekt om emnet.

FiB_39-2012_13.pdf — PDF document, 48 kB (49364 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energiafgrøder – det rene gas?

Arkiveret under ,
Umiddelbart ser der ikke ud til at være økonomi i at bruge energiafgrøder i biogasanlæg, men billedet kan hurtigt vende, hvis erfaringerne fra Tyskland og de nyeste forskningsresultater på DTU bliver inddraget.

FiB_37-2011_06.pdf — PDF document, 77 kB (79629 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energipil kan bruge masser af gødning

Arkiveret under
Svenske forsøg med dyrkning af energipil viser, at det i mange tilfælde vil være økonomisk fordelagtigt at tilføre betydelige mængder gødning. Resultaterne vil formentlig kunne overføres til Danmark, hvor der ikke findes tilsvarende undersøgelser.

Nyhedsbrev_20-2011_04.pdf — PDF document, 48 kB (50073 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energiudbyttet fra køkkenaffald kan fordobles

Arkiveret under ,
“Solum ser ud til at have knækket koden, hvad angår biogas og køkkenaffald”, skrev tidligere klima- og energiminister Lykke Friis på sin facebook profil efter hun havde besøgt virksomhedens kombinerede biogas- og komposteringsanlæg ved Holbæk. Næste anlæg er under etablering i Indonesien, og det kan åbne op for et nyt eksporteventyr.

FiB_37-2011_05.pdf — PDF document, 67 kB (69219 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasproduktion baseret på enggræs er af flere årsager en rigtigt god idé, og under de rette omstændigheder kan det også være en god forretning. Det viser det netop afsluttede BioM-projekt, som Agrotech har været projektleder for.

FiB_42-2012_06.pdf — PDF document, 131 kB (134840 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan gøre stor gavn i mange biogasanlæg

Arkiveret under ,
Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg. Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.

FiB_59-2017_07.pdf — PDF document, 228 kB (233951 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Er energipil bæredygtig?

Arkiveret under
Energipil kan levere en pæn produktion af biomasse og samtidig tilbageholde kvælstof. Men det kræver omhu i dyrkningen – og så er et relativt højt vandindhold en udfordring, hvis pilen skal hugges til flis og brændes.

FiB_41-2012_09.pdf — PDF document, 312 kB (319804 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EU sætter fokus på “grønt kul”

Arkiveret under
EU har bevilget knap 60 millioner kroner til forskning i “torrefaction” – også kaldet “grønt kul”. Cirka 3,5 millioner går til Teknologisk Institut, der sammen med en række europæiske partnere skal færdigudvikle teknikken og få det “grønne kul” introduceret på markedet.

Nyhedsbrev_24-2012_01.pdf — PDF document, 36 kB (37094 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europa kan fordoble produktionen af træbiomasse i 2030

Arkiveret under
Energiproduktion baseret på biomasse er afgørende for at kunne opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader. Det er en af konklusionerne fra den Europæiske Biomasse Konference, som blev afholdt i Amsterdam fra den 6. til 9. juni.

FiB_56-2016_11.pdf — PDF document, 159 kB (163196 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas skovareal vokser med en fodboldbane i minuttet

Arkiveret under
Energi fra biomasse er helt afgørende for at EU kan leve op til forpligtigelserne i COP 21. Biomasse udgør i dag 61 procent af den samlede produktion fra vedvarende energianlæg i EU, og potentialet vokser år for år.

Nyhedsbrev_62-2016_04.pdf — PDF document, 218 kB (223671 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Firewood is a neglected resource – and a neglected area of research

Arkiveret under
Today, 13 % of the Danes' need for space heating is being met by firewood but from a technological point of view, our wood stoves are at a similar stage to an old-fashioned wooden mill. Nevertheless, it has proven almost impossible to obtain funding for research into wood firing, a well-known researcher from the department of Forestry & Landscape within the Danish Veterinary and Agricultural College claims.

FiB nr. 17-2006_04 - UK.pdf — PDF document, 96 kB (99232 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Flere advarer mod at bruge træ til energiformål

Arkiveret under
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og den grønne tænketank Concito advarer nu om, at energi fra skovens træer kan være lige så belastende for klimaet som fossile brændstoffer. Flere af tænketankens medlemmer er dog stærkt uenige i Concitos konklusioner.

Nyhedsbrev_35-2013_05.pdf — PDF document, 195 kB (200669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside