Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - alfabetisk

Flishugst må ikke ødelægge skoven

Arkiveret under
Det er ikke tilstrækkeligt at anvende CO2-neutrale brændsler som flis til energiproduktion. Hvis der skal være tale om ægte vedvarende energi, er det nødvendigt at recirkulere næringsstofferne, så skovens økosystem ikke lider overlast.

FiB nr. 23-2008_08 - DK.pdf — PDF document, 65 kB (67440 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fluelarver kan levere brændstof og foder

Den virker måske ikke så lækker, men fluelarven er på mange måder en fantastisk organisme. I løbet af få dage kan den forøge sin vægt med op til 300 gange, den kan omsætte ildelugtende husdyrgødning til den fineste pottemuld, og så kan den bruges til fremstilling af biodiesel og foder.

Nyhedsbrev_05-2009_03.pdf — PDF document, 59 kB (60797 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forbehandling af biomasse: Ikke én vinderteknologi

Arkiveret under ,
AgroTechs seminar om forbehandling af biomasse viste, at der er mange gode bud på, hvordan biogasanlæggene kan booste gasproduktionen med forskellige restprodukter. Alene halm kan tredoble gasproduktionen fra biogasanlæg, der hidtil kun har brugt gylle.

FiB_44-2013_04.pdf — PDF document, 192 kB (197543 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

FORCE efterlyser problembrændsler

Arkiveret under
Slagging og fouling eller på godt dansk: dannelse af slagge og belægninger i kedlen er en af udfordringerne ved at fyre med faste biobrændsler. FORCE Technology vil nu have undersøgt sammenhængen mellem laboratorieanalyser og faktiske, konstaterede driftsproblemer.

FiB nr. 35-2010_09 - DK.pdf — PDF document, 80 kB (82405 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forsinket klimaeffekt ved bioenergi

Arkiveret under ,
Bioenergiens evne til at dæmme op for klimaforandringer afhænger i høj grad af teknologien og hvilke former for biomasse, der er tale om. I mange tilfælde vil klimaeffekten være forsinket i adskillige årtier, og CO2-reduktionen kan variere fra 55 til 230 procent.

Nyhedsbrev_17-2011_02.pdf — PDF document, 137 kB (140904 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere og Concito finder fælles fodslag

Arkiveret under
De fem forskere fra Københavns Universitet, som kritiserede biomasserapporten fra den grønne tænketank Concito, har nu holdt møde med forfatterne bag rapporten og er blevet enige om behovet for en bæredygtig tilgang til brug af biomasse.

Nyhedsbrev_23-2012_03.pdf — PDF document, 69 kB (71078 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere ser på alternative biobrændsler

Arkiveret under
Forskere fra Københavns Universitet skal i samarbejde med blandt andet Dall Energy og Sønderborg Fjernvarme se nærmere på mulighederne for at bruge forskellige former for bioaffald som brændsel. Ud over energiproduktion bliver der fokus på recirkulering af næringsstoffer.

FiB_52-2015_08.pdf — PDF document, 166 kB (170879 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere skal udvikle et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

Arkiveret under
Forskere fra Aarhus Universitet er involveret i et projekt med et budget på knapt 100 millioner kroner, der skal gøre landbruget klar til en fremtid, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med intensiv planteproduktion.

Nyhedsbrev_51-52_2015_07.pdf — PDF document, 178 kB (182293 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere sætter fokus på kulstof

Arkiveret under
Er det forsvarligt at bruge store mængder biomasse i energiforsyningen, eller bør vi i højere grad bruge biomassen til at opbygge jordens kulstofpulje og på den måde reducere klimabelastningen?

Nyhedsbrev_26-2012_06.pdf — PDF document, 56 kB (57837 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra affald til benzin, el og varme

Udviklingen af fremtidens superfleksible kraftværk skrider planmæssigt fremad. En af de helt store udfordringer ved at fraseparere det organiske materiale i husholdningsaffald er overvundet. Næste fase bliver omdannelse af biomassen til gas, så anlægget kan producere benzin, el og varme.

FiB nr. 28-2009_03 - DK.pdf — PDF document, 120 kB (123794 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra majs til græs

Arkiveret under ,
På Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum er det lykkedes at skifte de udskældte energimajs ud med græs fra naturarealer. Det har kunnet lade sig gøre uden at belaste økonomien, til gavn for miljøet og økologisk planteavl.

FiB_49-2014_02.pdf — PDF document, 290 kB (297820 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens superfleksible kraftværk

Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.

FiB nr. 19-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 134 kB (137964 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fæld stammerne og fjern rødderne i én arbejdsgang

Arkiveret under
Svenske forskere vil undersøge, om det er muligt at fælde træer og fjerne rødderne i én arbejdsgang. De første forsøg bliver foretaget i løbet af sommeren på et areal nord for Umeå.

FiB_36-2011_17.pdf — PDF document, 48 kB (49225 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Første REnescience-anlæg kan stå klar i 2015

Arkiveret under ,
Efter en demonstrationsfase på to år og 10.000 driftstimer er DONG Energy nu klar til at markedsføre deres affaldsraffinaderi kaldet REnescience. Første fuldskalaanlæg forventes at stå klar i 2015.

Nyhedsbrev_40-2014_03.pdf — PDF document, 150 kB (154013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Gensplejset græs skal bruges til biobrændstoffer

Den danske frøvirksomhed DLF Trifolium skal være med til at fremavle nye græsarter, der kan øge effektiviteten ved fremstilling af biobrændstoffer.

Nyhedsbrev_03-2009_04.pdf — PDF document, 52 kB (53901 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grass is true green energy– and it doubles the biogas production

Arkiveret under ,
Grass stemming from meadow areas has the ability to more than double biogas production and the resulting energy balance is significantly better than when using traditional agriculture crops such as maize and corn. At the same time, nutrients are removed from sensitive areas, which would otherwise probably just end up being turned into forest.

FiB nr. 23-2008_02 - UK.pdf — PDF document, 147 kB (151471 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grisene har det godt – og afgrøderne klarer sig

Arkiveret under
Frilandsgrise i energiafgrøder stortrives, og afgrøderne ser ud til at kunne klare den lidt hårdhændede behandling.

Nyhedsbrev_02-2009_03.pdf — PDF document, 72 kB (73845 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Græs er fremtidens biomasse

Arkiveret under
Med græs kan landbruget fordoble produktionen af biomasse og halvere nitratudvaskningen. Samtidig peger nye forskningsresultater på, at vi inden længe kan erstatte importeret proteinfoder med græs og bruge restproduktet til fremstilling af flydende brændstoffer.

FiB_52-2015_01.pdf — PDF document, 154 kB (158698 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Græs er ægte grøn energi– kan fordoble produktionen af biogas

Arkiveret under ,
Græs fra engarealer kan mere end fordoble produktionen af biogas, og energibalancen er markant bedre end ved traditionelle landbrugsafgrøder som majs og korn. Samtidig får man fjernet næringsstofferne fra de følsomme områder, og man undgår, at arealerne ender med at blive til skov.

FiB nr. 23-2008_02 - DK.pdf — PDF document, 150 kB (154356 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Græs kan blive fremtidens energiafgrøde

Arkiveret under ,
Hvis landmændene i Sydsverige skifter korn ud med græs, vil de kunne mere end fordoble landets produktion af biogas og reducere udslippet af drivhusgasser med 200.000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Nyhedsbrev_60-2016_03.pdf — PDF document, 149 kB (153527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside