Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - alfabetisk

Grøn energi fra græs er godt for miljøet

Arkiveret under
Dyrkning af biomasse vil i mange tilfælde øge udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, men et skifte fra etårige til flerårige afgrøder kan faktisk reducere tabet af kvælstof.

Nyhedsbrev_69-2017_04.pdf — PDF document, 95 kB (98232 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hajkød og makroalger bliver til biogas

Arkiveret under ,
Forskere ved Center for Arktisk Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet undersøger, om den grønlandske haj i kombination med makroalger og spildevand kan gøre nytte som ressource til bioforgasning.

FiB nr. 27-2009_06 - DK.pdf — PDF document, 84 kB (86933 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm er ikke bare halm

Sukkerudbyttet i halm kan variere med op til 26 procent, og visse sorter har behov for at få tilsat større mængder enzymer end andre. Det viser resultaterne fra et nyt Ph.D. projekt, der kan få stor betydning for produktionsomkostningerne til 2. generationsbioethanol.

Nyhedsbrev_10-2010_02.pdf — PDF document, 115 kB (117936 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm med positivt klimaaftryk

Arkiveret under
Udviklingen inden for halm til energiproduktion byder på mange nyskabelser i disse år, og fælles for dem alle er, at de gavner såvel klimaet som beskæftigelsen.

FiB_41-2012_07.pdf — PDF document, 148 kB (152291 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmballer eller briketter?

Arkiveret under
Medregnes sparede omkostninger på værket kan et anlæg til halmbrikettering vise sig at være en god investering – selv hvis halmen primært hentes i nærområdet.

FiB_49-2014_05.pdf — PDF document, 121 kB (124432 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmbiogas kan gøre energisystemet bæredygtigt

Arkiveret under ,
Biomasse er en begrænset ressource, der skal bruges med omtanke, og når det drejer sig om halm, kommer man ikke uden om biogas. Med halm i biogasanlæg bliver det lettere at recirkulere næringsstoffer, lettere at indpasse store mængder vind i energisystemet, lettere at udnytte landbrugets gylle til energiformål og lettere at udnytte spildvarme til fjernvarme.

FiB_55-2016_01.pdf — PDF document, 341 kB (349994 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmgas i praksis

Arkiveret under ,
Der har været talt meget om at bruge halm i biogasanlæg, men reelt er det kun Bånlev Biogas nord for Århus, der i praksis har brugt halm gennem længere tid.

FiB_41-2012_08.pdf — PDF document, 150 kB (153622 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmpiller direkte fra marken

Arkiveret under
Nyudviklet mobil pillepresser fra Krone kan vende op og ned på markedet for halmhåndtering. Lever maskinen op til forventningerne, kan den reducere udgifterne til såvel transport som forbehandling af halm markant. Det kan få stor betydning for både biogasanlæg og bioethanolanlæg.

FiB_53-2015_07.pdf — PDF document, 222 kB (227816 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmudbyttet kan øges med 50 procent

Arkiveret under
Land bruget kan levere betydelig mere halm end i dag ved at satse på de sorter, der giver et stor halmudbytte. Enkelte sorter kan således øge halmudbyttet med omkring 50 procent, uden at det har nogen nævneværdig indflydelse for udbyttet af kerner.

Nyhedsbrev_08-2010_03.pdf — PDF document, 60 kB (62362 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her er maskinen til håndtering af dybstrøelse

Arkiveret under ,
Ombygget neddeler til have/parkaffald kan bruges til forbehandling af dybstrøelse, så det kan udnyttes i biogasanlæg. I første omgang vil Maabjerg Bioenergy aftage 100-150 tons om dagen.

Nyhedsbrev_33-2013_01.pdf — PDF document, 153 kB (157564 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her er maskinen, der kan sortere dit affald

Arkiveret under ,
N. C. Miljø i Ørbæk på Fyn har opskriften på, hvordan husholdningsaffald kan blive til biogas. Ved hjælp af en nyudviklet maskine kan affaldet sorteres i en række fraktioner, hvoraf den organiske del kan bruges til fremstilling af biogas, mens de øvrige fraktioner anvendes til genbrug. Det sker uden brug af enzymer, trykkogning eller anden avanceret forbehandling.

Nyhedsbrev_37-2013_01.pdf — PDF document, 281 kB (288585 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Husdyrgødning bør kildesorteres

Arkiveret under ,
Kildesortering af husdyrgødning kan være med til at sikre en bedre økonomi i biogasfællesanlæg. Metoden giver en højere gasproduktion og er samtidig billigere end både centrifugering og kemisk fældning.

FiB nr. 27-2009_07 - DK.pdf — PDF document, 50 kB (51287 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar

Arkiveret under ,
Landbrugsbaserede biogasanlæg vil kunne få dobbelt så meget gylle gennem anlægget, hvis man supplerer med biovæske fra husholdningsaffald. Det viser erfaringerne fra et forsøgsanlæg hos Biovækst ved Holbæk, hvor man siden 2003 har haft et velfungerende og driftsikkert biogasanlæg til behandling af husholdningsaffald.

FiB_43-2013_04.pdf — PDF document, 193 kB (198151 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget energi er der i pil?

Arkiveret under
Forsøg med energipil viser, at man kan forvente et årligt udbytte på 12 tons tørstof/hektar på god jord og mindst otte ton tørstof på dårligere jord. I praksis er udbyttet typisk 4-6 ton, og det er ikke nogen god forretning.

FiB_49-2014_06.pdf — PDF document, 118 kB (121701 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget halm er der i overskud?

Arkiveret under
Arealet med halmproducerende afgrøder har vist sig at være relativt konstant, men halmproduktionen kan øges betragteligt ved at vælge kornsorter med et højt halmudbytte.

FiB nr. 29-2009_06 - DK.pdf — PDF document, 74 kB (76301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvordan flytter man 400.000 tons halm?

Arkiveret under
Et nyt innovationsprojekt skal skabe overblik over halmresurserne i Region Midtjylland og samtidig knække en hård nød for Maabjerg Energy Concept: Hvordan flytter man på en nem og effektiv måde 400.000 tons halm om året.

Nyhedsbrev_24-2012_06.pdf — PDF document, 52 kB (54017 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvornår er bioenergi bæredygtig?

Arkiveret under
Produktionen af biomasse skal være bæredygtig, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget pulsen på, hvordan forskellige europæiske lande definerer bæredygtighed.

Nyhedsbrev_58-2016_05.pdf — PDF document, 146 kB (150313 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Håndtering af biomasse – fra marken til værket

Arkiveret under
Et nyt værktøj kan nu hjælpe beslutningstagere på vej, når der skal investeres i anlæg til håndtering af biomasse.

FiB_48-2014_03.pdf — PDF document, 260 kB (266801 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hønsemøg er en overset ressource

Arkiveret under ,
En af de store udfordringer for biogasbranchen er at finde tilstrækkelige mængder biomasse med et højt gaspotentiale. Den tyske model med at anvende energiafgrøder duer formentlig ikke i Danmark, men til gengæld ser det ud til, at noget så simpelt som hønsemøg, kan blive attraktivt for biogasanlæggene.

FiB nr. 27-2009_08 - DK.pdf — PDF document, 44 kB (45911 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Intelligent udnyttelse af biomasse

Arkiveret under
Der bliver rift om biomassen i de kommende år. Derfor skal vi have mere fokus på fornuftig arealanvendelse og blive bedre til at opdele biomassen i forskellige fraktioner, så vi får mulighed for at udnytte de enkelte dele optimalt.

FiB_39-2012_10.pdf — PDF document, 61 kB (63200 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside