Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Videnskabeligt pillearbejde

Arkiveret under
Kan man forske i noget så tilsyneladende banalt som fremstilling af brændselspiller? Ja, det kan man sagtens, og det er der faktisk god grund til. Ved at få styr på de mere grundlæggende teorier om pillefremstilling bliver det nemlig muligt at udnytte en langt større del af de biomasseressourcer, som findes rundt om i verden.

FiB nr. 21-2007_04 - DK.pdf — PDF document, 104 kB (107153 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

New types of "feed" for energy purposes

Arkiveret under
The Danish Faculty of Agricultural Sciences is working with Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology on finding out how to ensure supply of biomass for production of biofuels and biogas all year. This spring, 30 small lots will be planted with different crops in order for the researchers to be able to test how to make the best "feed mixture" for energy purposes.

FiB nr. 19-2007_08 - UK.pdf — PDF document, 85 kB (87099 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye typer “kraftfoder” til energiformål

Arkiveret under
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er i samarbejde med CBMI ved at afdække, hvordan man sikrer tilførsel af biomasse til produktion af biobrændstoffer og biogas hele året. Her i foråret bliver 30 små jordlodder plantet til med forskellige afgrøder, så forskerne kan få testet, hvordan man laver den bedste “foderblanding” til energiformål.

FiB nr. 19-2007_08 - DK.pdf — PDF document, 87 kB (89809 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The ultra-flexible power plant of the future

Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power plant of the future. It should be ultraflexible in order to make room for far more renewable energy in the energy system; it should be able to run on many different types of fuels and produce gas and liquid fuels for the transport sector.

FiB nr. 19-2007_01 - UK.pdf — PDF document, 135 kB (138284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens superfleksible kraftværk

Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.

FiB nr. 19-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 134 kB (137964 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Consumption of firewood much higher than presumed

Arkiveret under
Recent research has shown that the Danes' consumption of firewood has been extremely underestimated and might in fact be around 60 % higher than presumed.

FiB nr. 17-2006_05 - UK.pdf — PDF document, 56 kB (57588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brændeforbruget langt større end antaget

Arkiveret under
En ny undersøgelse viser, at brændeforbruget i Danmark har været groft undervurderet, og at forbruget reelt er cirka 60 procent højere end hidtil antaget.

FiB nr. 17-2006_05 - DK.pdf — PDF document, 56 kB (58174 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Firewood is a neglected resource – and a neglected area of research

Arkiveret under
Today, 13 % of the Danes' need for space heating is being met by firewood but from a technological point of view, our wood stoves are at a similar stage to an old-fashioned wooden mill. Nevertheless, it has proven almost impossible to obtain funding for research into wood firing, a well-known researcher from the department of Forestry & Landscape within the Danish Veterinary and Agricultural College claims.

FiB nr. 17-2006_04 - UK.pdf — PDF document, 96 kB (99232 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brænde er en overset ressource – og et overset forskningsområde

Arkiveret under
Brænde dækker i dag 13 procent af danskernes behov for rumopvarmning, men teknologisk set befinder brændeovne sig på samme stade som en gammeldags stub-mølle. Alligevel er det praktisk taget umuligt at skaffe midler til forskning i brændefyring, hævder kendt forsker fra Skov & Landskab.

FiB nr. 17-2006_04 - DK.pdf — PDF document, 100 kB (102867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

No energy crops - no biogas plants

Arkiveret under ,
Today, energy crops are more than environmentally friendly fuels. They are also a prerequisite for establishing a future-orientated and sustainable biogas plant. From an economic point of view, energy maize and green or whole crop are most interesting, but from an environmental point of view it is better to cultivate grass.

FiB nr. 16-2006_03 - UK.pdf — PDF document, 75 kB (77036 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Uden energiafgrøder – ingen biogasanlæg

Arkiveret under ,
I dag kan energiafgrøder ikke blot være med til at sikre miljøet. Det er også en forudsætning for at kunne etablere et fremtidssikret og bæredygtigt biogasanlæg. Ud fra et økonomisk synspunkt er energimajs og grøneller helsæd mest interessant, men miljømæssig set vil det være bedre at dyrke græs.

FiB nr. 16-2006_03 - DK.pdf — PDF document, 78 kB (79891 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside