Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Europa kan fordoble produktionen af træbiomasse i 2030

Arkiveret under
Energiproduktion baseret på biomasse er afgørende for at kunne opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader. Det er en af konklusionerne fra den Europæiske Biomasse Konference, som blev afholdt i Amsterdam fra den 6. til 9. juni.

FiB_56-2016_11.pdf — PDF document, 159 kB (163196 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mobilt REnescience-anlæg til Asien

Arkiveret under ,
DONG Energy indgår aftale med malaysiske Cenviro og sender et mobilt REnescience-anlæg til Malaysia. Senere skal anlægget sendes videre rundt i Asien for at teste, hvor der er et muligheder for eksport.

Nyhedsbrev_58-2016_08.pdf — PDF document, 89 kB (91907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Daka leverer nu madaffald til Horsens Bioenergi

Arkiveret under ,
Daka ReFood indviede den 2. maj et topmoderne anlæg i Horsens, der kan forbehandle madaffald, så det efterfølgende kan omdannes til gas på Horsens Bioenergis biogasanlæg.

Nyhedsbrev_58-2016_06.pdf — PDF document, 110 kB (112907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvornår er bioenergi bæredygtig?

Arkiveret under
Produktionen af biomasse skal være bæredygtig, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget pulsen på, hvordan forskellige europæiske lande definerer bæredygtighed.

Nyhedsbrev_58-2016_05.pdf — PDF document, 146 kB (150313 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Stort potentiale i energipil

Arkiveret under
Frem mod 2025 kan energiproduktionen fra pil dække op til seks procent af vores energiforbrug samtidig med, at vi opnår en række positive effekter på miljø og klima. De vil dog kræve ændrede rammevilkår, så pileavleren i højere grad får del i de samfundsøkonomiske gevinster.

FiB_55-2016_09.pdf — PDF document, 293 kB (300475 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmbiogas kan gøre energisystemet bæredygtigt

Arkiveret under ,
Biomasse er en begrænset ressource, der skal bruges med omtanke, og når det drejer sig om halm, kommer man ikke uden om biogas. Med halm i biogasanlæg bliver det lettere at recirkulere næringsstoffer, lettere at indpasse store mængder vind i energisystemet, lettere at udnytte landbrugets gylle til energiformål og lettere at udnytte spildvarme til fjernvarme.

FiB_55-2016_01.pdf — PDF document, 341 kB (349994 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biopanel: Drop afbrænding af organisk affald

Arkiveret under
Det Nationale Bioøkonomipanel vil have Danmark til at genanvende det organiske affald i stedet for at brænde det af. Panelet kommer med syv anbefalinger til regeringen, der skal sikre en mere bæredygtig udnyttelse af de godt 700.000 ton organisk affald, husholdninger og servicesektoren producerer hvert år.

Nyhedsbrev_55-2016_05.pdf — PDF document, 282 kB (289137 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biomasse til el og varme skal begrænses

Arkiveret under
Energiafgifterne favoriserer anvendelsen af biomasse til el og varme, og det bekymrer Klimarådet. Samfundsøkonomisk set findes der bedre alternativer, og man bør ikke basere el- og varmeforsyningen på et brændsel, som der bliver mangel på.

FiB_54-2015_14.pdf — PDF document, 156 kB (160268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge bygger fabrik til fremstilling af biokul

Arkiveret under
Som det første land i Europa går Norge nu i gang med at bygge en fabrik til fremstilling af biokul. Det vil sige træ, der ved en særlig teknik kaldet torrefaction får egenskaber, så det minder om kul.

Nyhedsbrev_54-2015_07.pdf — PDF document, 126 kB (129395 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny standard for bæredygtig bioenergi

En ny ISO-standard skal være med til at fremme anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer på bekostning af den biomasse, som kan være en belastning for miljøet.

Nyhedsbrev_54-2015_06.pdf — PDF document, 104 kB (107300 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mere kulstof i jorden gavner både klimaet, miljøet og landmandens økonomi

Arkiveret under
Resultaterne fra et stort EU-projekt viser, at der er alt mulig grund til at øge jordens indhold af kulstof. Et øget kulstofindhold giver en mere frugtbar jord – til gavn for både klimaet, miljøet og landmandens pengepung.

Nyhedsbrev_54-2015_05.pdf — PDF document, 147 kB (151220 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tank op i grøftekanten

Arkiveret under ,
Nyt ph.d.-projekt fra Aalborg Universitet peger på de mange fordele ved at bruge biomasse fra grøftekanter og enge til energiproduktion.

Nyhedsbrev_53-2015_07.pdf — PDF document, 84 kB (86257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv halmopriver

Arkiveret under
En ny type halmopriver ”Biomass Shredder” fra Stratek ApS skal gøre det lettere og mere effektivt at håndtere halm til blandt andet halmpilleproduktion, varmeværker, biogas- og bioethanolanlæg.

FiB_53-2015_08.pdf — PDF document, 211 kB (217086 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmpiller direkte fra marken

Arkiveret under
Nyudviklet mobil pillepresser fra Krone kan vende op og ned på markedet for halmhåndtering. Lever maskinen op til forventningerne, kan den reducere udgifterne til såvel transport som forbehandling af halm markant. Det kan få stor betydning for både biogasanlæg og bioethanolanlæg.

FiB_53-2015_07.pdf — PDF document, 222 kB (227816 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere skal udvikle et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

Arkiveret under
Forskere fra Aarhus Universitet er involveret i et projekt med et budget på knapt 100 millioner kroner, der skal gøre landbruget klar til en fremtid, hvor bæredygtighed går hånd i hånd med intensiv planteproduktion.

Nyhedsbrev_51-52_2015_07.pdf — PDF document, 178 kB (182293 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forskere ser på alternative biobrændsler

Arkiveret under
Forskere fra Københavns Universitet skal i samarbejde med blandt andet Dall Energy og Sønderborg Fjernvarme se nærmere på mulighederne for at bruge forskellige former for bioaffald som brændsel. Ud over energiproduktion bliver der fokus på recirkulering af næringsstoffer.

FiB_52-2015_08.pdf — PDF document, 166 kB (170879 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Når høns og grise spiser græs

Arkiveret under ,
Forskere på AU-Foulum kan nu trække protein ud af græs, så det kan bruges som foder til enmavede dyr. Foreløbig er foderet testet på rotter, og de ser ud til at kunne lide det, så hvis høns og grise har det på samme måde, åbner det op for helt nye perspektiver.

FiB_52-2015_03.pdf — PDF document, 135 kB (139207 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Græs er fremtidens biomasse

Arkiveret under
Med græs kan landbruget fordoble produktionen af biomasse og halvere nitratudvaskningen. Samtidig peger nye forskningsresultater på, at vi inden længe kan erstatte importeret proteinfoder med græs og bruge restproduktet til fremstilling af flydende brændstoffer.

FiB_52-2015_01.pdf — PDF document, 154 kB (158698 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Robot hjælper forskerne med at udvikle fremtidens biobrændstoffer

På forskningscenteret Bio4Bio kan man med moderne robotteknologi og nye forbehandlingsmetoder analysere 400-500 biomasseprøver om dagen mod tidligere kun ti prøver. Dermed er det blevet lettere at finde præcis det enzym, den cellevægsstruktur eller den plantesort, som er særlig velegnet til fremstilling af biobrændstoffer.

FiB_50-2014_10.pdf — PDF document, 403 kB (413507 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Algecenter Danmark vil etablere stort tanganlæg ud for Djursland

Arkiveret under
Hvis alt går vel, kan Algecenter Danmark til foråret etablere et 20 hektar stort anlæg til dyrkning af makroalger ud for Djursland. Anlægget skal give forskerne mulighed for at optimere produktionen af makroalger, og derudover vil man undersøge, hvilken indflydelse algerne har på havmiljøet.

Nyhedsbrev_46-2014_01.pdf — PDF document, 80 kB (82105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside