Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Græs er fremtidens biomasse

Arkiveret under
Med græs kan landbruget fordoble produktionen af biomasse og halvere nitratudvaskningen. Samtidig peger nye forskningsresultater på, at vi inden længe kan erstatte importeret proteinfoder med græs og bruge restproduktet til fremstilling af flydende brændstoffer.

FiB_52-2015_01.pdf — PDF document, 154 kB (158698 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Robot hjælper forskerne med at udvikle fremtidens biobrændstoffer

På forskningscenteret Bio4Bio kan man med moderne robotteknologi og nye forbehandlingsmetoder analysere 400-500 biomasseprøver om dagen mod tidligere kun ti prøver. Dermed er det blevet lettere at finde præcis det enzym, den cellevægsstruktur eller den plantesort, som er særlig velegnet til fremstilling af biobrændstoffer.

FiB_50-2014_10.pdf — PDF document, 403 kB (413507 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Algecenter Danmark vil etablere stort tanganlæg ud for Djursland

Arkiveret under
Hvis alt går vel, kan Algecenter Danmark til foråret etablere et 20 hektar stort anlæg til dyrkning af makroalger ud for Djursland. Anlægget skal give forskerne mulighed for at optimere produktionen af makroalger, og derudover vil man undersøge, hvilken indflydelse algerne har på havmiljøet.

Nyhedsbrev_46-2014_01.pdf — PDF document, 80 kB (82105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Robotter skal høste græs fra enge

Arkiveret under
Robotter er fremtidens teknologi, når der skal høstes biomasse. Det gælder ikke mindst på lavbundsarealer, hvor de tunge maskiner kører fast, men det kan også vise sig at være god forretning ved intensive landbrug.

FiB_49-2014_07.pdf — PDF document, 116 kB (119013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget energi er der i pil?

Arkiveret under
Forsøg med energipil viser, at man kan forvente et årligt udbytte på 12 tons tørstof/hektar på god jord og mindst otte ton tørstof på dårligere jord. I praksis er udbyttet typisk 4-6 ton, og det er ikke nogen god forretning.

FiB_49-2014_06.pdf — PDF document, 118 kB (121701 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmballer eller briketter?

Arkiveret under
Medregnes sparede omkostninger på værket kan et anlæg til halmbrikettering vise sig at være en god investering – selv hvis halmen primært hentes i nærområdet.

FiB_49-2014_05.pdf — PDF document, 121 kB (124432 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dyrk græs i stedet for korn

Arkiveret under
Vi kan fordoble udbyttet af biomasse ved at skifte korn ud med græs og samtidig reducere udvaskningen af kvælstof. Med grønne afgrøder er det således muligt at gøde og producere mere, samtidig med at miljøet belastes mindre.

FiB_49-2014_04.pdf — PDF document, 139 kB (143111 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fra majs til græs

Arkiveret under ,
På Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum er det lykkedes at skifte de udskældte energimajs ud med græs fra naturarealer. Det har kunnet lade sig gøre uden at belaste økonomien, til gavn for miljøet og økologisk planteavl.

FiB_49-2014_02.pdf — PDF document, 290 kB (297820 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Træpulver som alternativ til træpiller

Arkiveret under
Europæiske kraftværker skifter i stor stil kul ud med træpiller, men mange anlæg vil med fordel kunne producere deres eget brændsel i form af biopulver.

FiB_48-2014_06.pdf — PDF document, 174 kB (178421 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

“Grønt kul” til fremtidens kraftværker

Arkiveret under
Det er langt lettere at omstille kraftværker til “grønt kul” end til anden form for biomasse.

FiB_48-2014_05.pdf — PDF document, 139 kB (142961 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye dyrkningssystemer skal fordoble udbyttet af biomasse

Arkiveret under
En ny forskningsplatform på Aarhus Universitet skal finde det optimale dyrkningssystem, der kan øge mængden af biomasse markant.

FiB_48-2014_04.pdf — PDF document, 121 kB (124318 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Håndtering af biomasse – fra marken til værket

Arkiveret under
Et nyt værktøj kan nu hjælpe beslutningstagere på vej, når der skal investeres i anlæg til håndtering af biomasse.

FiB_48-2014_03.pdf — PDF document, 260 kB (266801 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kæmpe fabrik til cellulose, bioenergi og bioprodukter

Den finske skovkoncern Metsä Group har planer om at investere godt otte milliarder kroner i en fabrik, der kan producere både cellulose, biobrændsler og forskellige biomaterialer.

Nyhedsbrev_41-2014_02A.pdf — PDF document, 187 kB (192228 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Første REnescience-anlæg kan stå klar i 2015

Arkiveret under ,
Efter en demonstrationsfase på to år og 10.000 driftstimer er DONG Energy nu klar til at markedsføre deres affaldsraffinaderi kaldet REnescience. Første fuldskalaanlæg forventes at stå klar i 2015.

Nyhedsbrev_40-2014_03.pdf — PDF document, 150 kB (154013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark kan producere langt mere biomasse

Arkiveret under
Der er et stort og uudnyttet potentiale for at producere langt mere biomasse i Danmark, så vi helt kan undgå import af for eksempel træpiller. Og hvis vi vælger de rigtige afgrøder, kan vi få en mere bæredygtig produktion af både fødevarer, energi og materialer.

Nyhedsbrev_39-2014_06.pdf — PDF document, 155 kB (158864 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi på vej til Afrika og Mellemøsten

Arkiveret under ,
DONG Energy skal sammen med investeringsselskabet Masdar undersøge mulighederne for at markedsføre REnescience-teknologien i Mellemøsten og Afrika.

Nyhedsbrev_39-2014_02.pdf — PDF document, 160 kB (164143 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her er maskinen, der kan sortere dit affald

Arkiveret under ,
N. C. Miljø i Ørbæk på Fyn har opskriften på, hvordan husholdningsaffald kan blive til biogas. Ved hjælp af en nyudviklet maskine kan affaldet sorteres i en række fraktioner, hvoraf den organiske del kan bruges til fremstilling af biogas, mens de øvrige fraktioner anvendes til genbrug. Det sker uden brug af enzymer, trykkogning eller anden avanceret forbehandling.

Nyhedsbrev_37-2013_01.pdf — PDF document, 281 kB (288585 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt grønt testcenter i Frederiksværk

Med et nyt grønt testcenter får virksomheder og forskere bedre mulighed for at udføre storskalatest og demonstrere ny grøn teknologi. Testcenteret er et samarbejde mellem GTS- instituttet FORCE Technology og Halsnæs Forsyning A/S i Frederiksværk.

FiB_45-2013_09.pdf — PDF document, 187 kB (192087 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi er klar til markedet

Arkiveret under ,
Folkene bag den såkaldte REnescience-teknologi er nu klar til at etablere det første fuldskalaanlæg. Med teknologien kan man få langt mere biogas ud af affaldet end ved kildesortering, næringsstofferne kan føres tilbage til landbrugsjorden, og en betydelig del af den faste fraktion kan genanvendes.

FiB_45-2013_05.pdf — PDF document, 221 kB (226503 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dybstrøelse hører hjemme i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene kan opnå en væsentlig forbedring af økonomien ved at investere i udstyr til håndtering af dybstrøelse. Dertil kommer en række miljømæssige og landbrugsmæssige fordele, idet afgasset dybstrøelse er lettere at håndtere og medfører en bedre udnyttelse af næringsstofferne.

FiB_45-2013_04.pdf — PDF document, 225 kB (230448 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside