Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - kronologisk

Organisk husholdningsaffald bør bioforgasses

Arkiveret under ,
Organisk husholdningsaffald kan sætte skub i produktionen af biogas og behandlingsomkostningerne er på niveau med affaldsforbrænding. Det viser en ny rapport, som Niras har udarbejdet for DAKOFA.

Nyhedsbrev_33-2013_03.pdf — PDF document, 130 kB (133540 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Her er maskinen til håndtering af dybstrøelse

Arkiveret under ,
Ombygget neddeler til have/parkaffald kan bruges til forbehandling af dybstrøelse, så det kan udnyttes i biogasanlæg. I første omgang vil Maabjerg Bioenergy aftage 100-150 tons om dagen.

Nyhedsbrev_33-2013_01.pdf — PDF document, 153 kB (157564 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den klimavenlige skov

Arkiveret under
Anvendelse af træ til energiformål bliver normalt betragtet som CO2-neutralt, men der er stor forskel på, hvordan skovene påvirker klimaet. De italienske skove hører til dem, der binder mest kulstof, mens de danske skove binder noget mindre.

FiB_43-2013_11.pdf — PDF document, 187 kB (191792 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elefantgræs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene er på konstant jagt efter nye typer biomasse som supplement til gylle. Elefantgræs er en mulig kandidat, men gasudbyttet er begrænset og bør optimeres. Det kan blandt andet ske ved tidlig høst i efterårsmånederne og ved at forbehandle afgrøden, inden den tilføres biogasanlægget.

FiB_43-2013_05.pdf — PDF document, 178 kB (183098 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Husholdningsaffald og gylle er et godt makkerpar

Arkiveret under ,
Landbrugsbaserede biogasanlæg vil kunne få dobbelt så meget gylle gennem anlægget, hvis man supplerer med biovæske fra husholdningsaffald. Det viser erfaringerne fra et forsøgsanlæg hos Biovækst ved Holbæk, hvor man siden 2003 har haft et velfungerende og driftsikkert biogasanlæg til behandling af husholdningsaffald.

FiB_43-2013_04.pdf — PDF document, 193 kB (198151 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Robotter skal høste enggræs til biogasanlæg

Arkiveret under ,
I løbet af de næste to år vil en gruppe virksomheder, Agro Business park og to universiteter udvikle små intelligente robotter, der kan høste værdifuld biomasse fra lavbundsarealer.

Nyhedsbrev_32-2013_05.pdf — PDF document, 73 kB (75422 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Naturpleje kan give en halv million tons biomasse

Arkiveret under
En ny rapport konkluderer, at naturpleje både kan bidrage med både vedvarende energi og eksportindtægter i millionklassen, hvis det bliver gjort rigtigt. Naturpleje kan give en halv million tons biomasse til energiproduktion, og hvis man medregner de nærliggende græsarealer, kan der leveres op mod 1.200.000 tons tørstof til energiformål.

Nyhedsbrev_31-2013_06.pdf — PDF document, 110 kB (113386 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Piledyrkning er mere end blot energiproduktion

Arkiveret under
Piledyrkning kan bidrage med vedvarende energi, og under de rette forudsætninger kan piledyrkning være økonomisk interessant for landmanden. Derudover bidrager pil med en positiv miljøeffekt og en betydelig samfundsøkonomisk værdi, viser resultaterne fra det netop afsluttede projekt BioM.

FiB_42-2012_07.pdf — PDF document, 271 kB (277774 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Enggræs kan erstatte majs i biogasanlæg

Arkiveret under ,
Biogasproduktion baseret på enggræs er af flere årsager en rigtigt god idé, og under de rette omstændigheder kan det også være en god forretning. Det viser det netop afsluttede BioM-projekt, som Agrotech har været projektleder for.

FiB_42-2012_06.pdf — PDF document, 131 kB (134840 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brug biomassen intelligent

Arkiveret under
Det myldrer frem med nye teknologier, der kan sikre en optimal anvendelse af biomasse, men i praksis går det knap så godt. Alt for meget biomasse bliver brugt til simpel varmeproduktion, og dermed kan det blive vanskeligt at skabe balance i et energisystem, der er 100 procent baseret på vedvarende energi.

FiB_42-2012_05.pdf — PDF document, 71 kB (73588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sådan fordobler man verdens biomasseresurser

Arkiveret under , ,
Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund. Med brint og CO2 fra biomasse kan der fremstilles metangas, og på den måde kan vi lagre sol- og vindenergi og løse problemet med de begrænsede biomasseresurser.

FiB_42-2012_01.pdf — PDF document, 113 kB (116012 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

+ 10 millioner tons planen i praksis

Arkiveret under
Forskere ved Aarhus Universitet er nu gået i gang med at påvise, at land- og skovbruget kan levere 10 millioner tons ekstra biomasse samtidig med, at miljøet forbedres.

FiB_41-2012_13.pdf — PDF document, 145 kB (149339 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Er energipil bæredygtig?

Arkiveret under
Energipil kan levere en pæn produktion af biomasse og samtidig tilbageholde kvælstof. Men det kræver omhu i dyrkningen – og så er et relativt højt vandindhold en udfordring, hvis pilen skal hugges til flis og brændes.

FiB_41-2012_09.pdf — PDF document, 312 kB (319804 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmgas i praksis

Arkiveret under ,
Der har været talt meget om at bruge halm i biogasanlæg, men reelt er det kun Bånlev Biogas nord for Århus, der i praksis har brugt halm gennem længere tid.

FiB_41-2012_08.pdf — PDF document, 150 kB (153622 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm med positivt klimaaftryk

Arkiveret under
Udviklingen inden for halm til energiproduktion byder på mange nyskabelser i disse år, og fælles for dem alle er, at de gavner såvel klimaet som beskæftigelsen.

FiB_41-2012_07.pdf — PDF document, 148 kB (152291 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu produceres der biogas af halm og græs

Arkiveret under ,
Indkøb af en såkaldt ekstruder til biogasanlægget ved AU Foulum giver forskerne helt nye muligheder for at teste biogaspotentialet i de mere besværlige former for biomasse som halm og græs.

FiB_41-2012_06.pdf — PDF document, 149 kB (153048 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Vi kan producere meget mere halm og sukker

Der er betydelige forskelle på halmudbyttet og sukkerindholdet i forskellige kornarter og hvedesorter – også blandt sorter med stort set samme kerneudbytte. Dermed er der også stor forskel på mængden af sukker, der kan bruges til fremstilling af for eksempel bioethanol.

FiB_41-2012_05.pdf — PDF document, 291 kB (298588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

REnescience-teknologien sætter skub i biogasproduktionen

Arkiveret under ,
Forsøg med biovæske fra de såkaldte REnescience-anlæg viser, at produktet har et højt gasudbytte. Biovæsken, der består af den organiske del af husholdningsaffald, kan indeholde for store mængder plastblødgørere; men noget tyder på, at det problem kan løses ved at anvende en lavere temperatur i processen.

FiB_41-2012_03.pdf — PDF document, 168 kB (172922 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark tredjebedste EU-land til at håndtere kommunalt affald

Arkiveret under
En ny EU rapport viser, hvordan EU-landene håndterer det kommunale affald, og her indtager Danmark en flot tredjeplads kun overgået af Østrig og Holland. Rapporten viser dog også, at der er meget store forskelle mellem de 27 medlemsstater, skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Nyhedsbrev_28-2012_04.pdf — PDF document, 49 kB (51020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mere biomasse – bedre miljø

Arkiveret under
Udnyttelse af biomasse til energiproduktion er kontroversielt, fordi det spiller sammen med miljøet og med produktionen af tømmer, foder og fødevarer. I tidens løb har der været flere eksempler på, at produktionen af bioenergi har haft en negativ indflydelse på miljøet, men hvis vi vælger de rigtige løsninger, kan det have en gavnlig indvirkning på både miljø, natur og landskab.

Nyhedsbrev_27-2012_03.pdf — PDF document, 65 kB (66642 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside