Mine værktøjer

Biobrændstoffer - alfabetisk

12 millioner kroner til et nyt bioraffinaderi

Arkiveret under
Med en bevilling på godt 12 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd får en gruppe forskere og virksomheder nu lejlighed til at se på helt nye muligheder for at etablere et såkaldt bioraffinaderi.

FiB nr. 17-2006_02 - DK.pdf — PDF document, 61 kB (63136 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

50 millioner til biobrændstoffer

Energistyrelsen har for nylig bevilget 50 millioner kroner til to projekter, der skal gøre det muligt at producere ethanol på basis af affald og restprodukter fra landbruget. Midlerne stammer fra Globaliseringspuljen, hvor der i alt er afsat 200 millioner kroner til demonstration af 2. generations biobrændstoffer.

FiB nr. 23-2008_05 - DK.pdf — PDF document, 56 kB (57781 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

125 millioner til benzin fra træ

Arkiveret under ,
Danske Haldor Topsøe deltager i stort amerikansk forskningsprojekt, der skal konvertere træ til benzin.

FiB nr. 30-2009_09 - DK.pdf — PDF document, 68 kB (70357 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

509 kilometer på en liter benzin

Studerende fra DTU leverede et fremragende resultat, da økobilen Dynamo beviste, at den kunne køre 509,4 kilometer på, hvad der svarer til en liter benzin. Med den præstation vandt holdet af ingeniørstuderende ikke mindre end to priser.

FiB_36-2011_01.pdf — PDF document, 54 kB (55865 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet etablerer nyt pilotanlæg til fremstilling af bioolie

Arkiveret under
Forskere ved Aarhus Universitet er ved at opskalere et såkaldt HTL-anlæg, der er i stand til at omdanne biomasse til råolie. Anlægget forventes at stå klar ved udgangen af 2014 på forskningscenter AU Foulum.

Nyhedsbrev_43-2014_05.pdf — PDF document, 88 kB (90719 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet får EU-midler til at videreudvikle HTL-teknologien

Arkiveret under
Aarhus Universitet har fået EU- midler til at videreudvikle HTL- teknologien, hvor vådt affald under høje tryk og temperaturer omdannes til råolie. I processen nedbrydes alle miljøfremmede stoffer, så vigtige næringsstoffer som fosfor kan genbruges.

Nyhedsbrev_85-2019_02.pdf — PDF document, 105 kB (108334 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald kan give os gratis brændstof

Arkiveret under ,
Spildevandsslam kan omdannes til gas, og gas kan efterfølgende omdannes til biobrændstof. Det kræver hverken enzymer eller andre dyre hjælpesoffer, og da prisen for at modtage slam er på omkring 700 kroner/ton, kan det gå hen og blive en rigtig god forretning.

FiB nr. 28-2009_02 - DK.pdf — PDF document, 109 kB (112607 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Afgørelsens time for dansk produktion af halmbaseret bioethanol

Arkiveret under
Inden udgangen af marts vil regeringen beslutte, om den vil indstille til Folketinget, at Danmark skal stille skærpede krav til hvor meget halmbaseret bioethanol, der skal blandes i benzin.

Nyhedsbrev_55-2016_03.pdf — PDF document, 159 kB (163341 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Algae soup might be the fuel of the future

Arkiveret under ,
A research project headed by the Danish Technological Institute sets out to find out whether or not it is practically and economically possible to exploit the enormous biomass potential contained in sea lettuce. Ideally, we would produce biomasses, receive CO2 from the power plants and buy manure from the agricultural industry all at once.

FiB nr. 23-2008_03 - UK.pdf — PDF document, 51 kB (52828 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Algesuppe kan blive fremtidens brændstof

Arkiveret under ,
Et forskningsprojekt under ledelse af Teknologisk Institut skal nu undersøge, om det er praktisk og økonomisk muligt at udnytte det enorme biomassepotentiale i søsalat. Det ideelle vil være, hvis man på én gang kan producere biomasse, aftage CO2 fra kraftværkerne og gylle fra landbruget.

FiB nr. 23-2008_03 - DK.pdf — PDF document, 51 kB (53094 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Amerikanerne vil flyve på kyllingefedt

Arkiveret under
Kan man flyve på kyllingefedt? Ja, det kan man faktisk godt, mener forskere fra den amerikanske rumfartsorganisation NASA. De har for nylig testet det kyllingebaserede brændstof, kaldet “Hydrotreated Renewable Jet Fuel”, i en DC-8.

Nyhedsbrev_17-2011_01.pdf — PDF document, 57 kB (59176 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anden generations bioethanol kan erstatte halvdelen af verdens benzinforbrug

Arkiveret under
Ifølge enzymgiganten Novozymes vil halvdelen af verdens benzinforbrug kunne erstattes af anden generations bioethanol i 2030. Det vil skabe millioner af nye arbejdspladser, reducere udledningen af drivhusgasser og sikre energiforsyningen i 2030.

Nyhedsbrev_24-2012_05.pdf — PDF document, 55 kB (57001 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anden generations bioethanol klar til klimakonference

Arkiveret under
Udenlandske statsoverhoveder, der deltager i Klimatopmødet, skal køre på brændstof, som er udvundet af halm.

Nyhedsbrev_03-2009_02.pdf — PDF document, 59 kB (61239 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til bioethanol på Bornholm

Arkiveret under
BioGasol, der forsker i fremstilling af ethanol på basis af restprodukter, er parat til at bygge det første anlæg på Bornholm. Anlægget vil koste 275 millioner kroner og producere 10 millioner liter bioethanol om året.

FiB nr. 19-2007_07 - DK.pdf — PDF document, 59 kB (60483 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm

Arkiveret under ,
Energiselskabet Stockholm Exergi installerer nu et testanlæg til opsamling af CO2 fra et biomassefyret kraftvarmeværk i det centrale Stockholm. Anlægget er det første skridt i retning af at skabe et såkaldt CO2-dræn i Stockholm.

Nyhedsbrev_82-2019_04.pdf — PDF document, 90 kB (92918 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive

Arkiveret under ,
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering af et pilotanlæg i GreenLab Skive.

FiB_65-2018_07.pdf — PDF document, 188 kB (193516 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til halmethanol er fortsat under indkøring

Arkiveret under
Der er kun etableret ganske få mindre 2G bioethanolanlæg på globalt plan, og i Europa er der kun Crescentino-anlægget i Norditalien. Anlægget har været plaget af en lang række indkøringsproblemer og er langt fra nået op på fuld produktion.

FiB_56-2016_04.pdf — PDF document, 154 kB (158067 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til halmethanol et skridt nærmere målet

Arkiveret under
Folketinget vil stille krav om, at 0,9 procent af energiforbruget til transport skal dækkes med avancerede biobrændstoffer. Det kan være bioethanol fremstillet på basis af halm, og dermed er planerne om at etablere en dansk produktion af halmethanol rykket nærmere. En anden mulighed er at dække behovet for avancerede biobrændstoffer med biogas.

FiB_56-2016_02.pdf — PDF document, 270 kB (276946 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Banebrydende bioethanol

Arkiveret under
Biogasol er i færd med at afslutte projektet BornBioFuel 1, og dermed har virksomheden nået en milepæl i bestræbelserne på at gøre teknologien inden for 2. generations bioethanol kommerciel tilgængelig.

FiB nr. 33-2010_04 - DK.pdf — PDF document, 71 kB (73413 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bedre biodiesel med enzymer

Arkiveret under
Med støtte fra Højteknologifonden er det lykkedes forskere fra DTU og Novozymes at udvikle en serie enzymer, som kan erstatte de giftige kemikalier, der normalt bruges til produktion af biodiesel.

Nyhedsbrev_25-2012_02.pdf — PDF document, 61 kB (63006 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside