Mine værktøjer

Biogas - alfabetisk

700 nye arbejdspladser i jyske biogasprojekter

Arkiveret under
700 nye permanente arbejdspladser bliver et af resultaterne, når ti danske og en række norske og svenske partnere går sammen om et kæmpe biogas- boost i Midtjylland, hvor man blandt andet vil lagre biogas og overskudsel i gasnettet.

FiB_52-2015_11.pdf — PDF document, 158 kB (162479 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet og Apple vil forske i lagring af grøn strøm

Arkiveret under , ,
Forskningssamarbejdet mellem Apple og Aarhus Universitet skal bidrage til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi til Apples nye datacenter. Forskningen vil komme hele biogasområdet til gavn.

Nyhedsbrev_61-2016_09.pdf — PDF document, 115 kB (118051 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald kan øge produktionen af biogas med 75 procent

Arkiveret under ,
Ifølge Grøn Vækst skal halvdelen af landbrugets gylle behandles i biogasanlæg i 2020, men hvis gyllen bliver suppleret med organisk husholdningsaffald, kan gasmængden øges med 75 procent. Teknikken eksisterer, det er billigere end affaldsforbrænding, og det vil kunne sikre recirkulering af vigtige næringsstoffer som fosfor.

FiB nr. 35-2010_01 - DK.pdf — PDF document, 110 kB (112943 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald skal behandles nænsomt

Arkiveret under ,
Flere kommuner har fået øjnene op for, at husholdningsaffald rummer andet end blot energi. I Fredericia og hos det vestjyske affaldsselskab nomi i/s vil man nu se nærmere på DONG's REnescience teknologi, der er i stand til at omdanne husholdningsaffald til biogas og brændsel, og som giver mulighed for at genanvende næringsstoffer samt glas og metal.

FiB_36-2011_12.pdf — PDF document, 332 kB (340603 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi er klar til markedet

Arkiveret under ,
Folkene bag den såkaldte REnescience-teknologi er nu klar til at etablere det første fuldskalaanlæg. Med teknologien kan man få langt mere biogas ud af affaldet end ved kildesortering, næringsstofferne kan føres tilbage til landbrugsjorden, og en betydelig del af den faste fraktion kan genanvendes.

FiB_45-2013_05.pdf — PDF document, 221 kB (226503 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi på vej til Afrika og Mellemøsten

Arkiveret under ,
DONG Energy skal sammen med investeringsselskabet Masdar undersøge mulighederne for at markedsføre REnescience-teknologien i Mellemøsten og Afrika.

Nyhedsbrev_39-2014_02.pdf — PDF document, 160 kB (164143 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ammoniak skal booste produktionen af biogas

Arkiveret under
Nyt EUDP-støttet projekt skal gøre det muligt at øge biogasproduktionen ved at forbehandle halm med ammoniak fra gylle. Processen vil samtidig kunne levere ammoniak til kunstgødning og gøre det muligt for biogasanlæggene at behandle ammoniakholdig biomasse som kyllingemøg.

Nyhedsbrev_78-2019_04.pdf — PDF document, 87 kB (89713 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas

Arkiveret under
En lille encellet mikroorganisme, der lever af kuldioxid og brint, kan blive en billig og effektiv metode til opgradering af biogas. Teknikken, der er støttet af Energinet.dk, bliver nu testet i større skala hos Biofos, der renser spildevand for 15 kommuner i Storkøbenhavn.

FiB_57-2016_05.pdf — PDF document, 288 kB (295299 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme

Arkiveret under ,
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint og kuldioxid. Gaskvaliteten er endnu ikke på højde med naturgas, men inden for de nærmeste måneder forventer folkene bag anlægget, at gassen kan sende ud i naturgasnettet.

FiB_60-2017_04.pdf — PDF document, 161 kB (165061 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bedre fodring giver mindre gas

Arkiveret under
Landmændene bliver stadig bedre til at vælge det foder, som giver den højeste produktion, men jo bedre dyrene er til at udnytte foderet, jo mindre gas kan der hentes ud af gyllen. Gasudbyttet fra kvæggødning kan således variere med op til 40 procent afhængig af det foder, som dyrene har fået.

FiB nr. 32-2010_02 - DK.pdf — PDF document, 23 kB (24468 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bedre metoder til måling af metanudslip efterlyses

Arkiveret under
I praksis er det overordentlig vanskeligt at registrere de forskellige kilder til udledning af drivhusgasser fra landbruget, og det gør det svært at demonstrere effekten ved en ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring.

FiB_57-2016_02.pdf — PDF document, 150 kB (153801 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billig og effektiv opgradering af biogas

Arkiveret under
Et tilskud på en halv million kroner fra ForskEL-programmet blev startskuddet til en succesrig forretning for firmaet Ammongas, der leverer opgraderingsanlæg til biogas. På få år er omsætningen tredoblet, og alt tyder på, at 2016 bliver endnu et rekordår for Ammongas.

FiB_55-2016_02.pdf — PDF document, 247 kB (253544 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas and natural gas for transport

Arkiveret under
Natural gas and biogas are obvious possibilities as fuel for the transport sector. The Swedes have already figured this out, and they expect biogas to cover one and a half percent of the energy needs of the transport sector in 2010.

FiB nr. 18-2006_08 - UK.pdf — PDF document, 51 kB (53186 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas bør have topprioritet

Arkiveret under
Biogas bør få højeste prioritet sammenlignet med andre former for bioenergi, hvis det drejer sig om at fortrænge CO2 og erstatte fossile brændsler. Det konkluderer to forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, som har udarbejdet en livscyklusanalyse for Xergi A/S, der leverer energi- og miljøanlæg.

FiB nr. 21-2007_07 - DK.pdf — PDF document, 50 kB (51629 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er bedre end sit rygte

Arkiveret under
Næsten 70 procent af naboerne til eksisterende biogasanlæg oplever ikke lugtgener, og kun 10 procent oplever gener fra tung trafik til og fra biogasanlæggene. Flertallet af naboer oplever således ikke væsentlige gener ved at være nabo til et biogasanlæg.

Nyhedsbrev_48-2015_05.pdf — PDF document, 80 kB (82104 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er bedst og billigst

Arkiveret under
Biogas slår alle andre løsninger, når det drejer sig om at finde det billigste og mest miljøvenlige brændstof til transportsektoren. Energistyrelsen vurderer dog fortsat, at gassen vil gøre mest gavn som brændstof til kraftvarmeanlæggene.

Nyhedsbrev_11-2010_03.pdf — PDF document, 36 kB (36984 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er billigere og mere klimavenlig end flydende biobrændstoffer

Arkiveret under
Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer et nyt projekt, der også viser, at på sigt vil efterspørgslen efter biomasse overstige de ressourcer, der er bæredygtige.

Nyhedsbrev_64-2017_01.pdf — PDF document, 175 kB (179297 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er fremragende til transport

Arkiveret under
Biogas og el giver markante reduktioner i udledningen af klimagasser fra transportsektoren, og samfundsøkonomisk hører de også til i den bedre ende af skalaen. Brint, methanol og DME giver ligeledes store plusser i klimaregnskaber, men her er økonomien mere tvivlsom.

FiB_39-2012_02.pdf — PDF document, 52 kB (53784 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas er oplagt til den tunge trafik

Arkiveret under
Hvis Danmark skal nå sit mål om at reducere CO2-udledningen med 20 procent i 2020, bliver vi nødt til at gøre brug af forskellige alternativer til fossile brændstoffer. Biogas kan være ét af disse alternativer, og bør især reserveres til den tunge trafik, hvor der ikke er andre CO2-neutrale alternativer.

Nyhedsbrev_29-2012_06.pdf — PDF document, 69 kB (71260 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas experiments on a large scale

Arkiveret under
A new test plant within Research Centre Foulum is expected to make it easier for researchers to optimise gas outputs of livestock manure and energy crops, amongst others. Currently, we are only utilising around half of the gas potential contained in biomasses, which means that there are great perspectives for improvement of new and existing biogas plants.

FiB nr. 22-2007_06 - UK.pdf — PDF document, 85 kB (87541 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside