Mine værktøjer

Biomasse/biobrændsler - alfabetisk

+ 10 millioner tons planen i praksis

Arkiveret under
Forskere ved Aarhus Universitet er nu gået i gang med at påvise, at land- og skovbruget kan levere 10 millioner tons ekstra biomasse samtidig med, at miljøet forbedres.

FiB_41-2012_13.pdf — PDF document, 145 kB (149339 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald kan øge produktionen af biogas med 75 procent

Arkiveret under ,
Ifølge Grøn Vækst skal halvdelen af landbrugets gylle behandles i biogasanlæg i 2020, men hvis gyllen bliver suppleret med organisk husholdningsaffald, kan gasmængden øges med 75 procent. Teknikken eksisterer, det er billigere end affaldsforbrænding, og det vil kunne sikre recirkulering af vigtige næringsstoffer som fosfor.

FiB nr. 35-2010_01 - DK.pdf — PDF document, 110 kB (112943 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald skal behandles nænsomt

Arkiveret under ,
Flere kommuner har fået øjnene op for, at husholdningsaffald rummer andet end blot energi. I Fredericia og hos det vestjyske affaldsselskab nomi i/s vil man nu se nærmere på DONG's REnescience teknologi, der er i stand til at omdanne husholdningsaffald til biogas og brændsel, og som giver mulighed for at genanvende næringsstoffer samt glas og metal.

FiB_36-2011_12.pdf — PDF document, 332 kB (340603 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi er klar til markedet

Arkiveret under ,
Folkene bag den såkaldte REnescience-teknologi er nu klar til at etablere det første fuldskalaanlæg. Med teknologien kan man få langt mere biogas ud af affaldet end ved kildesortering, næringsstofferne kan føres tilbage til landbrugsjorden, og en betydelig del af den faste fraktion kan genanvendes.

FiB_45-2013_05.pdf — PDF document, 221 kB (226503 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affaldsraffinaderi på vej til Afrika og Mellemøsten

Arkiveret under ,
DONG Energy skal sammen med investeringsselskabet Masdar undersøge mulighederne for at markedsføre REnescience-teknologien i Mellemøsten og Afrika.

Nyhedsbrev_39-2014_02.pdf — PDF document, 160 kB (164143 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Agriculture has the ability to increase bioenergy production fivefold

Arkiveret under
Recent research shows that our farmers would be able to increase their bioenergy production fivefold; however, this must be done carefully. Perennial crops for power planted heat production constitute the way forward if we want to protect the environment and maintain sensible energy utilisation procedures.

FiB nr. 23-2008_01 - UK.pdf — PDF document, 68 kB (69873 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Algecenter Danmark vil etablere stort tanganlæg ud for Djursland

Arkiveret under
Hvis alt går vel, kan Algecenter Danmark til foråret etablere et 20 hektar stort anlæg til dyrkning af makroalger ud for Djursland. Anlægget skal give forskerne mulighed for at optimere produktionen af makroalger, og derudover vil man undersøge, hvilken indflydelse algerne har på havmiljøet.

Nyhedsbrev_46-2014_01.pdf — PDF document, 80 kB (82105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt

Arkiveret under
Danmarks grønne tænketank CONCITO mener, vi risikerer at øge udledningen af drivhusgasser ved at basere en væsentlig del af energiforsyningen på bioenergi. Vrøvl, siger blandt andet Skovforeningen og en gruppe forskere fra Københavns Universitet.

FiB_38-2011_04.pdf — PDF document, 224 kB (229450 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergi kan dække hele verdens energiforbrug i 2050

Arkiveret under
I praksis vil det næppe være muligt, men i teorien vil bioenergi sagtens kunne dække hele vores energiforbrug i 2050. Forudsætningen er en langt mere effektiv landbrugssektor, der både kan øge produktionen af fødevarer og samtidig frigøre betydelige arealer til dyrkning af energiafgrøder.

Nyhedsbrev_07-2010_02.pdf — PDF document, 362 kB (370851 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergi – bæredygtig løsning eller molbohistorie?

Arkiveret under
Udnyttelse af biomasse til energiproduktion kan være som et tveægget sværd. Hvis vi griber det fornuftigt an, kan det være til stor gavn for klimaet, miljøet og naturen, men vælger vi de forkerte løsninger, er det som at tisse i bukserne: Det giver varmen her og nu, men på sigt bidrager det til et klamt klima.

FiB_38-2011_03.pdf — PDF document, 345 kB (354292 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biomasse til el og varme skal begrænses

Arkiveret under
Energiafgifterne favoriserer anvendelsen af biomasse til el og varme, og det bekymrer Klimarådet. Samfundsøkonomisk set findes der bedre alternativer, og man bør ikke basere el- og varmeforsyningen på et brændsel, som der bliver mangel på.

FiB_54-2015_14.pdf — PDF document, 156 kB (160268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biopanel: Drop afbrænding af organisk affald

Arkiveret under
Det Nationale Bioøkonomipanel vil have Danmark til at genanvende det organiske affald i stedet for at brænde det af. Panelet kommer med syv anbefalinger til regeringen, der skal sikre en mere bæredygtig udnyttelse af de godt 700.000 ton organisk affald, husholdninger og servicesektoren producerer hvert år.

Nyhedsbrev_55-2016_05.pdf — PDF document, 282 kB (289137 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan reducere behovet for biomasse – men brint gør det ikke alene

Arkiveret under ,
Vi kommer til at bruge masser af brint i fremtidens energisystem, men hovedparten skal kobles sammen med kulstof, så vi kan øge mængden af metangas og flydende brændstof, og på den måde mindske presset på biomasseressourcerne.

FiB_63-2018_05.pdf — PDF document, 205 kB (210030 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund

Arkiveret under ,
CO2 er en resurse – ikke et problem. Derfor bør man droppe alle planer om at lagre CO2 og i stedet bruge det til fremstilling af brændsler og kemikalier. Et energisystem baseret på brint, biomasse og CO2 vil endegyldigt løse alle klimaproblemer, og meromkostningerne vil være på få procent af BNP.

FiB nr. 33-2010_03 - DK.pdf — PDF document, 76 kB (78396 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brug biomassen intelligent

Arkiveret under
Det myldrer frem med nye teknologier, der kan sikre en optimal anvendelse af biomasse, men i praksis går det knap så godt. Alt for meget biomasse bliver brugt til simpel varmeproduktion, og dermed kan det blive vanskeligt at skabe balance i et energisystem, der er 100 procent baseret på vedvarende energi.

FiB_42-2012_05.pdf — PDF document, 71 kB (73588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brænde er en overset ressource – og et overset forskningsområde

Arkiveret under
Brænde dækker i dag 13 procent af danskernes behov for rumopvarmning, men teknologisk set befinder brændeovne sig på samme stade som en gammeldags stub-mølle. Alligevel er det praktisk taget umuligt at skaffe midler til forskning i brændefyring, hævder kendt forsker fra Skov & Landskab.

FiB nr. 17-2006_04 - DK.pdf — PDF document, 100 kB (102867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brændeforbruget langt større end antaget

Arkiveret under
En ny undersøgelse viser, at brændeforbruget i Danmark har været groft undervurderet, og at forbruget reelt er cirka 60 procent højere end hidtil antaget.

FiB nr. 17-2006_05 - DK.pdf — PDF document, 56 kB (58174 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Byaffald kan bruges som gødning

Arkiveret under ,
Affald fra byer indeholder store mængder næringsstoffer, der kan bruges som gødning. Nye forskningsresultater viser, at organisk affald fra byerne kan tilføres jorden uden risiko for, at andelen af multiresistente bakterier øges.

Nyhedsbrev_13-2010_03.pdf — PDF document, 49 kB (50376 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Choose the right crops for the biogas plant

Arkiveret under ,
With the right combination of various growing systems, farmers can supply energy crops with a high gas potential for the biogas plants all year round.

FiB nr. 26-2008_06 - UK.pdf — PDF document, 76 kB (78366 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Consumption of firewood much higher than presumed

Arkiveret under
Recent research has shown that the Danes' consumption of firewood has been extremely underestimated and might in fact be around 60 % higher than presumed.

FiB nr. 17-2006_05 - UK.pdf — PDF document, 56 kB (57588 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside