Mine værktøjer

Diverse - kronologisk

Kunstige energi-øer stiller store krav til det nordiske elsystem

Arkiveret under ,
Kunstige energi-øer i Nordsøen, der kan opsamle og videresende energi fra havvindmølleparker, udfordrer den gængse måde at lave elnet på. Et DTU-ledet projekt udvikler nu nye løsninger til, hvordan energien kan distribueres.

Nyhedsbrev_87-2019_05.pdf — PDF document, 86 kB (88978 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I 2025 kan vi producere grønt flybrændstof

Arkiveret under , ,
Vi har alle de “byggeklodser” der skal til, for at etablere en produktion af bæredygtige flybrændstoffer, baseret på brint og en CO2-kilde. Det viser en rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet i samarbejde med NIRAS og Nordic Initiative for Sustainable Aviation (Nisa).

Nyhedsbrev_87-2019_03.pdf — PDF document, 164 kB (168150 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter

Arkiveret under , ,
En oversigt over såkaldte P2X- projekter viser, at biogas spiller en nøglerolle, når det handler om at konvertere el til flydende og gasformige brændsler. 16 ud af 18 projekter bruger således en kombination af brint, vand og CO2 fra biogas som input.

Nyhedsbrev_87-2019_02.pdf — PDF document, 172 kB (176841 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu leverer power-to-gas-anlæg i København biometan til naturgasnettet

Arkiveret under ,
Efter en årelang testfase har metangassen fra et såkaldt power-to-gas-anlæg (P2G) hos Biofos i København en kvalitet, så den kan distribueres via naturgasnettet. Gassen produceres ved hjælp af grøn brint og CO2-indholdet i biogas.

Nyhedsbrev_86-2019_02.pdf — PDF document, 124 kB (127064 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DTU-studerende blev europamestre i økokørsel

Arkiveret under
Det lykkedes endnu en gang studerende fra DTU at opnå en førsteplads i den europæiske udgave af Shell Eco-marathon. Det skete i kategorien for “bybiler”, hvor DTU-bilen Dynamo præsterede at køre 429 kilometer på literen.

Nyhedsbrev_84-2019_06.pdf — PDF document, 151 kB (155369 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark største græs-bioraffinaderi indviet

Arkiveret under ,
Tirsdag den 25. juni blev Danmarks største anlæg til bioraffinering af græs indviet ved Aarhus Universitet i Foulum. Det nye anlæg kan forarbejde op mod 20 tons frisk biomasse i timen – primært til proteiner, men der er også en restfraktion, som kan bruges til energiformål.

Nyhedsbrev_84-2019_05.pdf — PDF document, 191 kB (196592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm

Arkiveret under ,
Energiselskabet Stockholm Exergi installerer nu et testanlæg til opsamling af CO2 fra et biomassefyret kraftvarmeværk i det centrale Stockholm. Anlægget er det første skridt i retning af at skabe et såkaldt CO2-dræn i Stockholm.

Nyhedsbrev_82-2019_04.pdf — PDF document, 90 kB (92918 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kort nyt

Arkiveret under
Handler denne gang om brintdrevne containerskibe, lastbil med bioethanol i tanken, brintdrevet renovationsbil m.v.

Nyhedsbrev_78-2019_05.pdf — PDF document, 174 kB (178861 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sidste nummer af den trykte udgave af FiB

Arkiveret under
Den trykte udgave af magasinet FiB er blevet produceret og udsendt siden 2004, men nu er det slut. Fremover vil der kun komme elektroniske nyhedsbreve, så husk at tilmelde dig på www.biopress.dk/abonnement, hvis du fortsat vil have nyheder om forskning i bioenergi, brint og brændselsceller.

FiB_66-2018_01.pdf — PDF document, 60 kB (61476 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Konvertering og forædling af grøn strøm kan blive et nyt dansk industrieventyr

Arkiveret under , ,
Analyser peger på, at Nordsøens vindkraftressourcer på sigt kan dække op mod halvdelen af Europas elforbrug. Det stiller store krav til teknologier, der kan konvertere og forædle grøn strøm til forskellige højværdiprodukter, og på det område står Danmark stærkt.

FiB_65-2018_05.pdf — PDF document, 265 kB (271526 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

For 150 kroner om måneden kan vi slippe helt for fossile brændsler

Arkiveret under
150 kroner om måneden per dansker. Mere koster det ikke at slippe helt for fossile brændsler. Teknologierne er her, men grøn omstilling kræver politisk handling, konkluderer to nyuddannede ingeniører i deres speciale.

FiB_65-2018_12.pdf — PDF document, 102 kB (105284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive

Arkiveret under ,
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering af et pilotanlæg i GreenLab Skive.

FiB_65-2018_07.pdf — PDF document, 188 kB (193516 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DTU Roadrunners vandt to priser ved det europæiske race for økobiler i London

Arkiveret under ,
De studerende ved DTU har endnu engang vist, at de er helt i front, når det handler om at få en bil til at køre langt på literen. Gennem årene har holdet sat flere verdensrekorder, og i år kunne de studerende tage hjem med ikke mindre end to priser: den mest brændstoføkonomiske bybil og den bedste førerløse bil.

Nyhedsbrev_75-2018_06.pdf — PDF document, 129 kB (133016 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvad er bedst: Gaslagre eller batterier?

Arkiveret under
I takt med at vi får mere og mere sol- og vindenergi i energisystemet, stiger behovet for energilagre. De mest oplagte teknologier er gaslagre og batterier, men hvornår skal man bruge gaslagre og hvornår er batterier at foretrække?

FiB_64-2018_07.pdf — PDF document, 144 kB (148262 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GUDP støtter to nye græsraffinaderier

Arkiveret under ,
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter to nye bioraffinaderier, der skal konvertere græs til foder, fødevarer og energi.

FiB_62-2017_12.pdf — PDF document, 133 kB (137124 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metanudslip fra skibsmotorer kan ødelægge klimagevinsten ved biogas

Arkiveret under ,
Biogas kan være et af de mest effektive virkemidler til at reducere klimabelastningen fra transportsektoren, men når det drejer sig om den tunge transport, bliver der ofte brugt dual-fuel motorer, og så forsvinder en stor del af klimagevinsten.

FiB_62-2017_07.pdf — PDF document, 127 kB (130570 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Døde træer i skoven udleder både CO2 og metangas

Arkiveret under ,
Russiske forskere peger på, at træ, der rådner op i skoven i stedet for at blive brugt til for eksempel energiproduktion, kan være lidt af en klimabombe. Træet udleder nemlig ikke blot CO2, men også metangas. Konsekvensen er, at træ kan udlede over dobbelt så meget klimagas, som det har optaget under væksten.

FiB_62-2017_02.pdf — PDF document, 322 kB (330000 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP-sekretariatet på plads i Esbjerg

Arkiveret under ,
EUDP-sekretariatet flyttede den 1. maj fra København til Esbjerg. Flytningen har medført udskiftninger i medarbejderstaben, men nu er sekretariatet på plads og godt rustet til at tage hånd om nye projekter og følge op på de eksisterende.

FiB_62-2017_01.pdf — PDF document, 119 kB (122257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Milliardgevinst når forskere og virksomheder arbejder sammen

Arkiveret under
På ganske få år har en række danske virksomheder opnået bemærkelsesværdige resultater ved at producere på nye måder. Det viser et studie af det samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om nye produktionsmetoder, som er foregået i projektet MADE.

Nyhedsbrev_70-2017_03.pdf — PDF document, 80 kB (82647 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kort nyt i oktober 2017

Arkiveret under
Kort nyt handler denne gang om plast til produktion af diesel, Maabjerg Energy Center, gasnet til transport af el, nye brintprojekter, tang i biogasanlæg m.v.

Nyhedsbrev_69-2017_06.pdf — PDF document, 145 kB (149331 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside