Mine værktøjer

Forbrænding - kronologisk

Nyt filter skal reducere forureningen fra brændekedler markant

Arkiveret under
Et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, skal bane vejen for elektrostatiske filtre til brændekedler. Udgangspunktet er et filter, PHX Innovation har udviklet til brændeovne, som kan reducere partikelforureningen markant.

Nyhedsbrev_86-2019_08.pdf — PDF document, 129 kB (132436 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Partikler fra halmfyring koster dyrt

Arkiveret under
Partikler fra danske halmfyr koster samfundet godt 1,7 milliarder kroner om året, viser ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Spørgsmålet er imidlertid, om halmpartikler, der primært består af alkalisalte, er lige så farlige som partikler fra dieselbiler og brænderøg?

Nyhedsbrev_84-2019_03.pdf — PDF document, 110 kB (113172 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm og træ i samme kraftværkskedel

Arkiveret under
Det har i mange år været god latin, at halmfyring på kraftvarmeværker enten krævede specielle kedler eller kulfyrede værker, hvor man kunne tilsætte en mindre del halm. Sådan er det ikke længere. I Aarhus er Ørsted begyndt at tilsætte halm til Studstrupværket, hvor det primære brændsel er træpiller.

Nyhedsbrev_83-2019_03.pdf — PDF document, 108 kB (110761 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mindre fjernvarmeværker kan også have glæde af røggaskondensering

Arkiveret under
Der er gode muligheder for, at mindre biomassefyrede værker kan udstyres med røggaskondensering og dermed blive mere energieffektive og miljøvenlige. Til fliskedler vil det være rimeligt ligetil, mens der til halmfyrede kedler er udfordringer, som dog kan løses.

FiB_66-2018_08.pdf — PDF document, 437 kB (447501 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye EU-krav og ny database til biomassekedler fra 2020

Arkiveret under
Fra januar 2020 indfører EU den såkaldte Ecodesign-forordning, som stiller nye krav til biomassekedler op til 500 kW. Dermed indføres for første gang fælles europæiske krav til fastbrændselskedler. En helt ny database kaldet ERPEL skal derudover sikre gennemsigtighed for kedler og andre energimærkede produkter i EU.

FiB_66-2018_07.pdf — PDF document, 217 kB (222842 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Find viden om biomasseforbrænding gennem IEA

Arkiveret under
Ved årsskiftet overtager Danmark ledelsen af IEA Bioenergi Task 32. Gennem de seneste tre år har gruppen haft stor fokus på brændeovne og små kedler, ligesom man har brugt ressourcer på at få de mange succeshistorier ud til en bredere kreds.

FiB_65-2018_08.pdf — PDF document, 264 kB (270658 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasserovn redder økonomien i nordjysk varmeværk

Arkiveret under ,
Midt i september indvier Sindal et nyt biomassebaseret kraftvarmeanlæg, og dermed kan forbrugerne ånde lettet op. Med det gamle naturgasfyrede værk havde de udsigt til en prisstigning på 3-4.000 kroner om året, men det bliver ikke aktuelt efter, at værket har investeret i et anlæg, der kan bruge både flis og haveaffald, og hvor elproduktionen kan afregnes til samme pris som fra et biogasanlæg.

FiB_65-2018_02.pdf — PDF document, 187 kB (191917 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy foran stort europæisk gennembrud

Arkiveret under ,
Dall Energy har indgået en kontrakt om at levere en forgasserovn til det franske energi- selskab Dalkia. Selskabet står for driften af 440 større og mindre fjernvarmeværker i Frankrig, så det kan meget vel blive et gennembrud for den danske iværksættervirksomhed. Går det efter planen, vil Dall Energy komme til at levere 5-10 anlæg om året alene til Dalkias kunder.

FiB_65-2018_01.pdf — PDF document, 115 kB (118301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu bliver det snart muligt at fjerne partikler fra brændeovne

Arkiveret under
På VVS-messen i Frankfurt i marts 2019 præsenterer den fynske producent af røgsugere, exodraft, en nyhed, der kan vende op og ned på vores opfattelse af brændefyring: Et elektrostatisk filter, der kan fjerne langt hovedparten af partiklerne i brænderøg.

FiB_65-2018_10.pdf — PDF document, 146 kB (150140 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brændefyring har brug for et teknologisk tigerspring

Arkiveret under
Danmarks 935.000 fyringsanlæg til brænde bidrager med omkring 67 procent af det nati-onale udslip af fine partikler. Det er en belastning for borgernes sundhed, og et stort par-tikeludslip kan i værste fald betyde, at klimaregnskabet ved brændefyring går i minus.

FiB_64-2018_10.pdf — PDF document, 137 kB (141068 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forureningen fra nye brændeovne halveret siden 2002

Arkiveret under
Test på Teknologisk Institut viser, at udslippet af partikler fra brændeovne, der sælges i Danmark, er blevet mere end halveret siden 2002. Det er støt og roligt gået den rigtige vej, men man skal være opmærksom på, at ude i villakvartererne er udslippet af partikler højere end typetesten for de pågældende ovne indikerer.

FiB_63-2018_04.pdf — PDF document, 146 kB (150467 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den perfekte brændeovn

Arkiveret under
På laboratoriet hos Teknologisk Institut står der en brændeovn, som både er mere effektiv og med langt færre emissioner af skadelige stoffer end gennemsnittet af nye ovne på markedet. Ovnen skal fungere som inspiration for fabrikanter, der skal i gang med at udforme fremtidens brændeovne.

FiB_63-2018_03.pdf — PDF document, 136 kB (139896 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt elektrofilter fjerner effektivt partikler fra brændeovne

Arkiveret under
Det har været forsøg før, men nu ser det ud til at lykkes: Et filter, som kan fjerne 96 procent af partiklerne i røgen fra en brændeovn, kommer på markedet sidst på året. Prisen er endnu ukendt, men det bliver næppe helt billigt.

FiB_63-2018_02.pdf — PDF document, 36 kB (37635 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Antikke brændeovne er bedre end deres rygte

Arkiveret under
Antikke ovne fra før 1940 udleder flere partikler end moderne brændeovne, men de er markant bedre end deres rygte, viser test ved den norske forskningsinstitution SINTEF.

Nyhedsbrev_71-2018_06.pdf — PDF document, 112 kB (115075 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kold plasma skal rense røgen fra brændeovne

Arkiveret under
Et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, skal undersøge, om man med såkaldt kold plasma kan fjerne gas- og partikelemissioner fra brændeovne på en effektiv og billig måde. Plasmaet kan få partikler til at klumpe sammen, så de falder tilbage i flammerne eller kan fjernes med en cyklon.

Nyhedsbrev_71-2018_02.pdf — PDF document, 99 kB (101709 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Skærpede krav til halmfyr udskudt til 2022

Arkiveret under
Nye EU-krav til udledning af støv fra halmfyr fra årsskiftet ville reelt have betydet et stop for etablering af nye halmfyr. Kravene bliver efter alt at dømme udskudt til 2022, så fabrikanterne får yderligere fire år til at udvikle partikelfiltre til de mindre halmfyr.

FiB_62-2017_04.pdf — PDF document, 177 kB (182087 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nye miljøkrav i EU kan give danske virksomheder milliardgevinst

Arkiveret under
EU vil begrænse luftforureningen fra de største kraftvarmeværker. Det kan blive en god forretning for danske virksomheder, der producerer miljøteknologi. En ny rapport vurderer, at det kan øge deres omsætning med 1,25 milliarder kroner.

Nyhedsbrev_70-2017_06.pdf — PDF document, 115 kB (118762 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy ruster sig til fremtiden

Arkiveret under ,
Med nye investorer og støtte fra Vækstfonden skifter Dall Energy strategi fra kun at være rådgiver til også at være entreprenør. Fremover kan firmaet således tilbyde at levere miljøvenlige forgasserovne direkte til kunderne inklusive de nødvendige garantier.

Nyhedsbrev_67-68_2017_08.pdf — PDF document, 99 kB (101592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø

Arkiveret under ,
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev behandlet i en termisk proces som pyrolyse, forgasning eller forbrænding, kunne vi få grøn energi, miljørigtig gødning og samtidig reducere mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer markant.

FiB_60-2017_07.pdf — PDF document, 189 kB (194013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk

Arkiveret under ,
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er baseret på Dall Energys prisbelønnede biomasseovn, der bliver koblet til et ORC-anlæg, hvor man bruger olie til at drive en elgenerator.

FiB_60-2017_06.pdf — PDF document, 97 kB (99977 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside