Mine værktøjer

Forgasning - alfabetisk

Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar

Arkiveret under ,
I et biogasanlæg udnyttes cirka halvdelen af energiindholdet i biomassen, men hvis man kombinerer biologisk og termisk forgasning, kan man udnytte over 90 procent af energi-indholdet samtidig med, at man får et bedre gødningsprodukt.

FiB_64-2018_01.pdf — PDF document, 68 kB (69830 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Testcenter for grønne gasser indviet

Arkiveret under , ,
Den grønne gas er på hastig fremmarch. Et nyt selskab stiftet af Naturgas Fyn vil årligt investere 250 millioner kroner i den grønne gas, og midt i november åbnede Danmarks første testcenter for grønne gasser.

Nyhedsbrev_30-2012_01.pdf — PDF document, 85 kB (87196 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The largest gasification plant in Europe

Arkiveret under
Skive has seen the first trial runs of a large gasification plants, which is meant to provide the inhabitants of Skive with electricity and district heating in the future. The DKK 185 million plant has been given a total plant subsidiary of DKK 35 million from the Danish Energy Agency, the EU and USA.

FiB nr. 20-2007_02 - UK.pdf — PDF document, 56 kB (57644 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The tar-free vaporizer – and the ultimate vaporizer

Arkiveret under
Tar-free gasification is a Danish area of specialisation developed on “Halmfort” (the straw fortress) within the Danish University of Technology, where a variety of successful tests on degasification of straw and animal manure have been carried out. Now, the researchers would like to develop the ultimate vaporizer – a plant possessing the ability to gasify anything for any purpose.

FiB nr. 20-2007_03 - UK.pdf — PDF document, 59 kB (60521 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

The ultra-flexible power plant of the future

Energinet.dk, the owner of the overall energy infrastructure in Denmark, has allocated almost DKK 29 million for a consortium that is to develop the power plant of the future. It should be ultraflexible in order to make room for far more renewable energy in the energy system; it should be able to run on many different types of fuels and produce gas and liquid fuels for the transport sector.

FiB nr. 19-2007_01 - UK.pdf — PDF document, 135 kB (138284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Third-generation biofuels

Arkiveret under ,
While we continue to spend vast amounts of money on developing second-generation biofuels, proposals heading directly for thirdgeneration technologies are being put forward. This means converting waste into gasses that are subsequently processed into methanol. Such a process leads to a CO2-reduction that is four times that of second-generation bioethanol processes and furthermore, it may be put to use as fuel for modern electric cars equipped with fuel cells.

FiB nr. 21-2007_01 - UK.pdf — PDF document, 123 kB (126234 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tjærefri forgasning i stor skala

Arkiveret under
Forskere på Danmarks Tekniske Universitet har i flere år været kendt for at kunne lave forgasningsanlæg i mindre skala, der kan producere en ren og tjærefri gas. Nu er konceptet blevet videreudviklet, så teknikken også kan bruges til meget store anlæg.

FiB nr. 18-2006_05 - DK.pdf — PDF document, 95 kB (98017 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

TK Energi konkurs

Arkiveret under ,
TK Energi, der har specialiseret sig i udvikling af teknologier til biomasseanlæg, er gået konkurs. Flere af aktiviteterne, herunder et EUDP-projekt, forventes videreført i et nyt selskab.

Nyhedsbrev_31-2013_05.pdf — PDF document, 68 kB (70357 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Topsøe vil give forgasningsteknologien et løft

Arkiveret under
Forgasning af biomasse har aldrig fået et kommercielt gennembrud, primært fordi gassen ofte er af en alt for dårlig kvalitet. Et nyt projekt med deltagelse af blandt andet Haldor Topsøe skal nu demonstrere, hvordan gassen kan renses, så den kan bruges til såvel motorbrændstof som til fremstilling af benzin og kemikalier.

Nyhedsbrev_35-2013_01.pdf — PDF document, 113 kB (115838 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tredje generations biobrændstoffer

Arkiveret under ,
Mens vi fortsat bruger store beløb på udvikling anden generations biobrændstoffer, kommer der nu forslag om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende forarbejdes til metanol. Det giver fire gange større CO2-reduktion end anden generation bioethanol, og så kan det bruges som brændstof i moderne elbiler, der er forsynet med brændselsceller.

FiB nr. 21-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 124 kB (127574 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Tyskland omdanner træ til diesel

Arkiveret under ,
Tyskland har brugt 800.000 mandetimer på at udvikle og etablere verdens første fabrik, der kan producere diesel på basis af træaffald og skovflis. Ved at bruge træ som råvare i stedet for olieholdige planter kan det nødvendige areal til dyrkning af råvarerne reduceres med to tredjedele.

FiB nr. 24-2008_03 - DK.pdf — PDF document, 86 kB (88358 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ud med naturgas – ind med flisgas

Arkiveret under
Inden længe kan det lokale kraftvarmeværk i landsbyen Gjøl vest for Aalborg begynde at producere el og varme på basis af forgasningsgas. Anlægget er det første kommercielle anlæg i Danmark, der kan levere en tjærefri gas, som kan bruges på et eksisterende naturgasfyret værk.

FiB nr. 20-2007_07 - DK.pdf — PDF document, 81 kB (83311 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Weiss bygger videre på DTU's forskning

Arkiveret under
En af Danmarks kendte leverandører af udstyr til fjernvarmesektoren, Weiss A/S i Hadsund, satser på at blive en af de førende leverandører af forgasningsanlæg til biomasse. Inden årsskiftet indvier virksomheden det første anlæg i tilknytning til fabrikken i Hadsund, og målet er, at den nye teknologi på sigt kan blive en værdig afløser for de mange naturgasfyrede kraftvarmeværker i Danmark.

FiB nr. 22-2007_03 - DK.pdf — PDF document, 144 kB (148443 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Weiss puts DTU research to use

Arkiveret under
One of the most well-known producers of equipment for the district heating sector in Denmark, Weiss A/S in Hadsund, wants to become one of the leading producers of biomass gasification plants. Before the end of the year, the company will inaugurate the first plant, established within their factory in Hadsund, and the long-term aim is to make this new technology a worthy replacement of the numerous natural gas CHP plants in Denmark.

FiB nr. 22-2007_03 - UK.pdf — PDF document, 141 kB (144495 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside