Mine værktøjer

Forgasning - alfabetisk

DONG Energy satser på forgasning

Arkiveret under
Teknologien til forgasning af halm og andre restprodukter er nu så veludviklet, at DONG Energy satser på den model til håndtering af de mere problematiske biobrændsler. Første skridt bliver etablering af et 6 MW demonstrationsanlæg ved Asnæsværket i Kalundborg.

FiB nr. 31-2010_02 - DK.pdf — PDF document, 107 kB (110214 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dyrt at være pioner

Arkiveret under
Det kan være en dyr fornøjelse at gå foran, når det handler om ny energiteknologi. Det har mindst et par fjernvarmeværker måttet sande efter at de har investeret i termiske forgasningsanlæg.

FiB nr. 32-2010_07 - DK.pdf — PDF document, 47 kB (48867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Eksperter i forbrænding og forgasning

Arkiveret under ,
På forskningscentret CHEC ved DTU Kemiteknik sidder nogle af landets førende forskere inden for forbrænding og forgasning. Centret har ikke mindre end 50 medarbejdere, der arbejder målrettet på at sætte Danmark på verdenskortet, når det handler om biomasse til energiproduktion.

FiB nr. 31-2010_03 - DK.pdf — PDF document, 111 kB (114583 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

En halv milliard i støtte til svensk forgasningsanlæg

Arkiveret under
EU har nu endelig sagt god for et tilskud fra den svenske energistyrelse på 500 millioner kroner til et stort demonstrationsanlæg i Nordsverige. Her skal der fremover produceres biobrændstoffer ud fra sortlud, der er et restprodukt fra de store svenske papirmøller.

Nyhedsbrev_16-2011_01.pdf — PDF document, 43 kB (44974 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energinet.dk about gasification plants: It is now or never

Arkiveret under
With a total grant of approximately DKK 18 million, Energinet.dk now wants to have tested whether the gasification technology is viable or not. The money will partly go to a two-stage gasifier at the district heating plant Hadsund Fjernvarme, and partly to the development of a fluid bed gasifier, enabling the power plants to use waste instead of coal to a higher degree.

FiB nr. 26-2008_01 - UK.pdf — PDF document, 115 kB (117832 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energinet.dk om forgasningsanlæg: Det er nu eller aldrig

Arkiveret under
Med en samlet bevilling på godt 18 millioner kroner vil Energinet.dk nu have testet, om forgasningsteknologien er bæredygtig eller ej. Pengene går dels til en to-trins forgasser hos Hadsund Fjernvarme, dels til udvikling af en fluidbed forgasser, så kraftværkerne i højere grad kan bruge affald i stedet for kul.

FiB nr. 26-2008_01 - DK.pdf — PDF document, 112 kB (115435 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Er forgasningsteknologien klar til markedet?

Arkiveret under
Termisk forgasning af biomasse er vigtig for at kunne realisere visionen om et energisystem med meget vindmøllestrøm og ingen fossile brændsler. Danske virksomheder har længe arbejdet på at udvikle teknologien, og efterspørgslen er der, men er teknologien klar til markedet?

FiB_49-2014_08.pdf — PDF document, 263 kB (269817 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas største forgasningsanlæg

Arkiveret under
I Skive er man nu gået i gang med de første testkørsler af et stort forgasningsanlæg, der fremover skal forsyne byens borgere med el og fjernvarme. Anlægget, der har kostet 185 millioner kroner, har fået et samlet anlægstilskud på 35 millioner fra Energistyrelsen, EU og USA.

FiB nr. 20-2007_02 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (59441 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europas største forgasningsanlæg er nu i drift

Arkiveret under
Forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme producerer nu grøn strøm. Alle tre motorer er i drift, men der er fortsat problemer med tilstopning af anlægget, og det er endnu ikke lykkedes at få anlægget i fuldautomatisk drift.

Nyhedsbrev_01-2009_02.pdf — PDF document, 95 kB (98126 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

FiB no. 20, June 2007

Arkiveret under

FiB nr. 20-2007 - UK.pdf — PDF document, 516 kB (528574 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

FiB nr. 20, juni 2007

Arkiveret under

FiB nr. 20-2007 - DK.pdf — PDF document, 522 kB (535504 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fjernvarmekedler kan blive fremtidens forgasningsanlæg

Arkiveret under
Svenske forskere ser store perspektiver i at konvertere eksisterende biokedler til forgas-ningsanlæg, så man både kan producere el, varme og transportbrændstof. Tidligere pro-blemer med tjæreholdig gas er ikke længere en stopklods for udbredelse af teknologien.

FiB_64-2018_06.pdf — PDF document, 191 kB (195697 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fokus på forgasning af biomasse

Arkiveret under
Forskning i Bioenergi sætter i dette nummer fokus på forgasningsteknologien – et område hvor Danmark har gjort sig internationalt bemærket, men hvor vi fortsat mangler det afgørende gennembrud.

FiB nr. 20-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 110 kB (113411 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning af besværlige biobrændsler

Arkiveret under
I dag er det ikke blot muligt at omdanne skovflis og tørt træ til gas. Selv de mere genstridige former for biomasse som halm og husdyrgødning kan forgasses. Det viser erfaringerne fra en række forsøg udført på Danmarks Tekniske Universitet. Teknologien rummer store perspektiver, men de danske afgiftsregler og krav om at affaldsanlæg skal hvile i sig selv gør det overordentlig vanskeligt at få etableret de første fuldskalaanlæg.

FiB nr. 20-2007_06 - DK.pdf — PDF document, 128 kB (131960 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning af restprodukter kan blive et hit

Arkiveret under
Rentabiliteten i den såkaldte LTCFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, som FORCE Technology har gennemført i samarbejde med Danish Fluid Bed Technology og en række danske virksomheder.

FiB nr. 31-2010_01 - DK.pdf — PDF document, 181 kB (186257 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning er vejen til billig og miljøvenlig ethanol

Arkiveret under ,
Den amerikanske virksomhed Coskata har for nylig indviet et stort demonstrationsanlæg i Pennsylvania, der kan producere bioethanol ud fra træ, affald og restprodukter fra landbruget. Teknologien, der er baseret på forgasning, kræver hverken enzymer eller kemikalier, og processen foregår ved et lavt tryk og lave temperaturer.

Nyhedsbrev_05-2009_02.pdf — PDF document, 65 kB (67522 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og brint skal booste produktionen af grønt biobrændstof

Arkiveret under ,
Innovationsfonden støtter to nye projekter inden for termisk forgasning med i alt 34 millioner kroner. Begge projekter skal fremme anvendelsen af grønt brændstof i transportsektoren. I det ene projekt skal produktionen boostes med brint, mens man i det andet projekt vil fokusere på bedre gaskvalitet, og en efterfølgende fermentering af syntesegassen ved hjælp af mikroorganismer.

FiB_50-2014_04.pdf — PDF document, 108 kB (111470 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø

Arkiveret under ,
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev behandlet i en termisk proces som pyrolyse, forgasning eller forbrænding, kunne vi få grøn energi, miljørigtig gødning og samtidig reducere mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer markant.

FiB_60-2017_07.pdf — PDF document, 189 kB (194013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasningsanlæg skal bruges til fremstilling af benzin

Arkiveret under ,
Haldor Topsøe forhandler med Skive Fjernvarme om at etablere et anlæg til produktion af benzin fra træ.

FiB nr. 29-2009_08 - DK.pdf — PDF document, 53 kB (54857 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasserovn redder økonomien i nordjysk varmeværk

Arkiveret under ,
Midt i september indvier Sindal et nyt biomassebaseret kraftvarmeanlæg, og dermed kan forbrugerne ånde lettet op. Med det gamle naturgasfyrede værk havde de udsigt til en prisstigning på 3-4.000 kroner om året, men det bliver ikke aktuelt efter, at værket har investeret i et anlæg, der kan bruge både flis og haveaffald, og hvor elproduktionen kan afregnes til samme pris som fra et biogasanlæg.

FiB_65-2018_02.pdf — PDF document, 187 kB (191917 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside