Mine værktøjer

Forgasning - alfabetisk

Fra gylle til gas og biokul

Arkiveret under
Nyt konsortie er i fuld gang med at teste et termisk forgasningsanlæg, der på under et minut kan omdanne gyllefibre til gas og biokul. På trods af dårlige rammevilkår mener folkene bag anlægget, at det kan konkurrere med traditionelle biogasanlæg.

FiB_49-2014_09.pdf — PDF document, 205 kB (210899 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens forgasningsanlæg skal levere metangas

Arkiveret under
Dansk Gasteknisk Center tester for tiden et forgasningsanlæg, der på sigt skal kunne levere gas til naturgasnettet. Målet er, at man på den måde kan konvertere langt større mængder biomasse til grøn gas, end biogasanlæggene kan håndtere.

FiB_65-2018_03.pdf — PDF document, 164 kB (168143 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens forgasningsanlæg skal være ti gange større end i dag

Arkiveret under
Teknikken fungerer, men forgasninsganlæg til produktion af transportbrændstof skal væ-re ti gange større end i dag, hvis produktionen skal være rentabel. Det konkluderer Cha-lmers Tekniske Universitet i den afsluttende rapport om det milliarddyre GoBiGas-anlæg i Gøteborg.

FiB_64-2018_04.pdf — PDF document, 112 kB (115153 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens superfleksible kraftværk

Energinet.dk har bevilget knap 29 millioner kroner til et konsortium, der skal udvikle fremtidens kraftværk. Det skal være superfleksibelt, så der bliver plads til langt mere vedvarende energi i energisystemet; det skal kunne bruge mange forskellige typer brændsler, og så skal det kunne producere gas og flydende brændstoffer til transportsektoren.

FiB nr. 19-2007_01 - DK.pdf — PDF document, 134 kB (137964 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Gasification of problematic biofuels

Arkiveret under
Today, we are not only able to convert wood ships and dry wood to gas, but also more problematic types of biomasses such as straw and animal manure are used in gasification processes. Experience gained from various tests carried out at the Danish University of Technology supports this claim. The technology applied has a large potential, however, Danish tax burdens and legal requirements with regards to self-contained waste disposal plants make it extremely difficult to establish the first full-scale plants.

FiB nr. 20-2007_06 - UK.pdf — PDF document, 122 kB (125458 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Germany is converting wood into diesel

Arkiveret under ,
Germany has spent 800,000 man hours on developing and establishing the world's first factory that can produce diesel on the basis of wood waste and wood chips. By using wood as the raw material instead of oil-containing plants, the necessary area forcultivation can be reduced by two thirds.

FiB nr. 24-2008_03 - UK.pdf — PDF document, 88 kB (90121 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GoBiGas er nu koblet på gasnettet

Arkiveret under
Sveriges største forgasningsanlæg, GoBiGas, der producerer biogas på basis af restprodukter fra skoven, er nu i fuld drift og har siden den 15. december leveret gas ud på nettet.

Nyhedsbrev_47-2015_01B.pdf — PDF document, 86 kB (88360 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

GoBiGas – et år efter opstart

Arkiveret under
For godt et år siden begyndte Gøteborg Energi så småt at fyre op under Sveriges største forgasningsanlæg GoBiGas, der skal levere gas til naturgasnettet. 1.500 driftstimer er det blevet til på godt et år, og man er endnu ikke blevet koblet på gasnettet.

FiB_50-2014_03.pdf — PDF document, 169 kB (173468 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Gøteborg Energi lukker og slukker for deres milliarddyre forgasningsanlæg

Arkiveret under
GoBiGas i Sverige, der har kostet knap 1,9 milliarder svenske kroner, bliver nu lukket. Anlægget, der skulle omdanne træflis til biogas, kom aldrig i stabil drift. Sidste år var driftsunderskuddet på godt 100 millioner svenske kroner, og det har fået ejeren af anlægget, Gøteborg Energi, til at lukke anlægget.

Nyhedsbrev_73-2018_01.pdf — PDF document, 130 kB (133744 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halmforgasning i stor skala

Arkiveret under
DONG Energy er nu begyndt at fyre op under et stort demonstrationsanlæg i Kalundborg, der skal omdanne de mere genstridige biobrændsler som halm og gyllefibre til gas.

FiB nr. 35-2010_04 - DK.pdf — PDF document, 77 kB (79497 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hillerød Bioforgasning: Nu giver den gas

Arkiveret under
Efter måneders forsinkelser er folkene bag BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød så småt begyndt at starte anlægget op.

FiB_51-2015_03.pdf — PDF document, 222 kB (228226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

How does research become business?

Arkiveret under ,
Today, researchers not only have to publish thick reports and participate in international conferences. Now, research has to be turned into business, but how is that put into practice? With the Gjøl project as the point of departure, we have asked a number of technology companies what it takes for research to become good business.

FiB nr. 24-2008_07 - UK.pdf — PDF document, 83 kB (85284 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvordan bliver forskning til forretning?

Arkiveret under ,
I dag skal forskerne ikke blot publicere tykke rapporter og deltage i internationale konferencer. Nu skal forskning omsættes til forretning, men hvordan gør man i praksis? Med udgangspunkt i Gjøl-projektet har vi spurgt en række teknologivirksomheder, hvad der skal til, for at forskning bliver til en god forretning.

FiB nr. 24-2008_07 - DK.pdf — PDF document, 80 kB (82671 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I Bogense varmer de husene op med haveaffald

Arkiveret under ,
Hos Bogense Forsyningsselskab kan man efter at have investeret i en nyudviklet biomasseovn bruge flis fremstillet af haveaffald, hegn og rødder som brændsel. I dag arter anlægget sig som det skal, men indkøringsperioden har været både lang og opslidende.

FiB_45-2013_06.pdf — PDF document, 282 kB (288920 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas

Arkiveret under ,
Sønderborg Fjernvarme har taget en såkaldt multibrændselsovn i brug, der er en kombination af et forgasningsanlæg og en traditionel ovn. Derved kan man bruge billige brændsler som blandt andet haveaffald samtidig med, at miljøbelastningen reduceres. På sigt vil man måske kunne bruge gassen i en motor, så der kan produceres både el og varme.

FiB_52-2015_06.pdf — PDF document, 277 kB (284105 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kan forgasningsanlæg blive konkurrencedygtige?

Arkiveret under
Termisk forgasning bliver af mange betragtet som en oplagt teknologi til fremstilling af grønt transportbrændstof. Med konstant faldende priser på grøn strøm og stigende ef-terspørgsel på biomasse kan forgasning imidlertid få svært ved at konkurrere med de såkaldte electrofuels, der kan produceres på basis af brint og CO2.

FiB_64-2018_03.pdf — PDF document, 197 kB (202173 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kraftværk skal udstyres med anlæg til bioforgasning

Arkiveret under
Projekt til 90 millioner kroner på Asnæsværket skal demonstrere, hvordan biomasse kan indpasses på kulfyrede kraftværker.

Nyhedsbrev_06-2009_03.pdf — PDF document, 62 kB (64015 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kulstof er lige så vigtig som energi

Arkiveret under , ,
Økofirmaet Aarstiderne har for nylig indviet et avanceret forgasningsanlæg med tilhørende stirling motor, der ikke blot skal producere el og varme. Halvdelen af brændslet skal nemlig omdannes til koks, som Aarstiderne vil bruge til at forbedre jordens frugtbarhed.

FiB nr. 26-2008_04 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (60067 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med forgasning kan bioenergi bliver CO2-negativt

Arkiveret under
Hvis kraftværkerne dropper at bruge træpiller til fordel for termisk forgasning af halm, kan de undgå de kritiske røster om træpillernes CO2-neutralitet. Halmforgasning er nemlig ikke blot CO2-neutralt – det kan under de rette omstændigheder være CO2-negativt!

FiB_51-2015_01.pdf — PDF document, 426 kB (436417 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Milliardtilskud til svensk biogasprojekt

Arkiveret under ,
Energiselskabet E.ON har fået tilsagn fra EU om et tilskud på ikke mindre end 1,5 milliarder kroner til et stort energianlæg i Sydsverige, der skal omdanne træflis til biogas.

Nyhedsbrev_43-2014_02A.pdf — PDF document, 98 kB (101036 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside