Mine værktøjer

Forgasning - alfabetisk

Mobilt anlæg til gasrensning

Arkiveret under
Haldor Topsøe og Teknologisk Institut kan snart tilbyde forgasningsanlæggene at få renset gassen i et mobilt testanlæg.

FiB_37-2011_11.pdf — PDF document, 36 kB (36913 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Natural gas is out – wood gas is in

Arkiveret under
Soon, the local power station in the village of Gjøl west of Aalborg will be able to produce electricity and heating using gasification gas. This will be the first plant of its kind in Denmark producing a tar-free gas that may be utilised in existing natural gas plants.

FiB nr. 20-2007_07 - UK.pdf — PDF document, 82 kB (84147 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

New grant scheme can give the gasification technology a lift

Arkiveret under ,
Over the next four years, DKK 100 million will be allocated for demonstration of minor renewable energy technologies. As something new, the scheme can be used for operating grants, which will make it easier to get the running-in of new demonstration plants financed.

FiB nr. 24-2008_06 - UK.pdf — PDF document, 35 kB (36328 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Newly developed gasification plant prepared for scrapping

Arkiveret under
The first commercial plant for production of tar-free gas as a replacement for natural gas is prepared for scrapping before it has even been put to use. The reason is that the running-in of the plant will cost DKK 19 million, and that money is simply not available.

FiB nr. 24-2008_05 - UK.pdf — PDF document, 65 kB (67568 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu er der over 1.000 forgasningsanlæg i Europa

Arkiveret under
Der er for alvor kommet gang i udbygningen med helt små forgasningsanlæg i Europa. Til gengæld går det mere trægt med at få udviklet de lidt større anlæg til fremstilling af flydende og gasformige transportbrændstoffer på trods af, at der er et stort behov for den type anlæg.

FiB_64-2018_05.pdf — PDF document, 142 kB (145882 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu er der plus på bundlinien

Arkiveret under
Trods mange dystre forudsigelser går det stille og roligt fremad for Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg. Anlægget har i dag en oppetid på 70 procent, og i 2012 var der for første gang plus på bundlinien. Direktøren håber, at et nyt udviklingsprojekt i samarbejde med Haldor Topsøe kan få ryddet de sidste sten af vejen.

FiB_43-2013_08.pdf — PDF document, 178 kB (182628 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu fyrer Asnæsværket med halmgas

Arkiveret under
Midt i september blev Pyroneer- forgasseren ved Asnæsværket i Kalundborg officielt indviet. Anlægget har været i drift siden marts 2011, og siden april i år er gassen blevet brugt i Asnæsværkets kulfyrede kedel som et grønt tilskud til elproduktionen.

FiB_41-2012_01.pdf — PDF document, 117 kB (120341 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu gi'r den gas

Arkiveret under
DONG Energys demonstrationsanlæg i Kalundborg, der skal omdanne de mere genstridige biobrændsler som halm og gyllefibre til gas, er kommet godt fra start.

Nyhedsbrev_19-2011_05.pdf — PDF document, 34 kB (35316 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu tager det kun et minut at få gas ud af husdyrgødning

Arkiveret under
En af Danmarks ældste industrivirksomheder Frichs A/S vil nu demonstrere, hvordan biomasse og affald kan omdannes til gas og biokul på få minutter.

FiB_48-2014_02.pdf — PDF document, 148 kB (151577 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv teknologi konverterer træ til biogas

Arkiveret under ,
Dansk Gasteknisk Center har opnået gode resultater i et laboratorieforsøg, hvor målet var at producere biogas af træ med forgasning som forbehandling. På et relativt lille anlæg har det været muligt at opnå en effektivitet tæt på 100 procent.

Nyhedsbrev_84-2019_01.pdf — PDF document, 62 kB (64268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny Grøn Gas Erhvervsklynge

Arkiveret under , ,
De tre innovationsnetværk VE- net, INBIOM og TINV har i fællesskab etableret en ny erhvervsklynge inden for grøn gas. Klyngen vil fokusere på at skabe jobs og netværk mellem virksomheder, der enten producerer, forarbejder eller anvender grøn gas.

Nyhedsbrev_36-2013_04.pdf — PDF document, 52 kB (53846 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny handlingsplan for kraftvarme til biomasse

Arkiveret under , ,
DI Bioenergi og Force Technology har for nylig udarbejdet et oplæg til en handlingsplan for kraftvarme til biomasse. Planen, som skal være en guide til hvilke fremtidige projekter, der kan opnå støtte, sætter fokus på, hvordan Danmark kan bibeholde og udbygge den førerposition, vi i dag har på området.

Nyhedsbrev_17-2011_04.pdf — PDF document, 40 kB (41972 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny strategi for termisk forgasning af biomasse

Arkiveret under
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på sig. Nu forsø-ger Partnerskabet for Termisk Forgasning at sætte skub i udviklingen med en ny strate-gi, hvor man efterlyser flere penge til forskning og bedre rammevilkår, som kan tiltrække nye investorer.

FiB_64-2018_02.pdf — PDF document, 181 kB (186230 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny tilskudsordning kan give forgasningteknologien et løft

Arkiveret under ,
Over de næste fire år bliver der afsat 100 millioner kroner til demonstration af mindre VE-teknologier. Som noget nyt kan ordningen bruges til driftstilskud, og dermed bliver det lettere at få finansieret indkøringen af nye demonstrationsanlæg.

FiB nr. 24-2008_06 - DK.pdf — PDF document, 35 kB (36831 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt forgasningsanlæg i Hillerød

Arkiveret under
Kedelfabrikanten Weiss er i fuld gang med indkøringen af et nyt forgasningsanlæg, som skal levere el og varme til beboerne i Hillerød. Anlægget er baseret på to-trinsprocessen, som blev udviklet på DTU op gennem 1990'erne og senere testet på et stort demoanlæg hos Weiss i Hadsund.

FiB_42-2012_11.pdf — PDF document, 143 kB (146949 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyudviklet forgasningsanlæg indstillet til skrotning

Arkiveret under
Det første kommercielle anlæg til produktion af tjærefri gas som erstatning for naturgas er indstillet til skrotning, før det overhovedet er kommet i gang. Indkøringen af anlægget vil nemlig koste mindst 19 millioner kroner, og de penge findes ganske enkelt ikke.

FiB nr. 24-2008_05 - DK.pdf — PDF document, 65 kB (67101 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Partnerskab skal sætte skub i udviklingen af termisk forgasning

Arkiveret under
Der bliver brug for termisk forgasning i et fremtidigt energisystem, men det kniber gevaldigt med at få omsat de mange positive forskningsresultater til fuldskalaanlæg. Et nyt partnerskab skal forsøge at bane vejen for et kommercielt gennembrud.

FiB_50-2014_02.pdf — PDF document, 92 kB (94342 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Polygeneration – hvad er nu det for noget?

Arkiveret under , ,
Fremtidens energianlæg skal ikke kun producere el og varme. De skal også producere brændstof, og så skal de kunne omsætte el til brændstof, når der er billig vindmøllestrøm på markedet. Det kaldes polygeneration.

FiB_52-2015_05.pdf — PDF document, 66 kB (67943 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Prestigefyldt patentpris til Dall Energy

Arkiveret under ,
Den 19. maj blev den europæiske patentpris for første gang uddelt til en dansk iværksætter og opfinder, stifteren af Dall Energy, Jens Dall Bentzen. Han vandt prisen for udvikling af en særlig biomasseovn, der i dag producerer fjernvarme til 6.000 indbyggere i Bogense.

FiB_36-2011_07.pdf — PDF document, 44 kB (45867 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Seminar om forgasningsgas

Arkiveret under ,
DI Bioenergi afholder den 20. december 2011 et seminar om forgasningsgas – fremtidens garant for balance i energisystemet.

Nyhedsbrev_22-2011_05.pdf — PDF document, 52 kB (53738 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside