Mine værktøjer

Bevillinger/tilskud - alfabetisk

18 millioner til bioenergi fra Fornyelsesfonden

Arkiveret under
Fornyelsesfonden har for nylig uddelt 69 millioner kroner til en række nye projekter, heraf 18 millioner kroner til fire projekter om bioenergi. Projektstøtten er en del af de i alt 760 millioner, som Fornyelsesfonden uddeler i perioden 2010 – 2012.

Nyhedsbrev_22-2011_04.pdf — PDF document, 196 kB (201147 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

37 millioner fra PSO til bioenergi

Arkiveret under
Elbiler og brændselsceller blev de store topscorer ved uddeling af PSO-midlerne for 2009, men bioenergi er også godt repræsenteret med et samlet støttebeløb på 37 millioner kroner.

FiB nr. 26-2008_02 - DK.pdf — PDF document, 45 kB (46780 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

50 millioner kroner til nye EUDP projekter

Arkiveret under
EUDP har i årets første ansøgningsrunde bevilget knap 50 millioner kroner til projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Pengene er nogenlunde ligeligt fordelt mellem bioenergi og brint/brændselsceller.

Nyhedsbrev_44-2014_04.pdf — PDF document, 81 kB (83790 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

50 millioner til biobrændstoffer

Energistyrelsen har for nylig bevilget 50 millioner kroner til to projekter, der skal gøre det muligt at producere ethanol på basis af affald og restprodukter fra landbruget. Midlerne stammer fra Globaliseringspuljen, hvor der i alt er afsat 200 millioner kroner til demonstration af 2. generations biobrændstoffer.

FiB nr. 23-2008_05 - DK.pdf — PDF document, 56 kB (57781 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

72 millioner kroner til bioenergi og brændselsceller

Arkiveret under
Energinet.dk har nu besluttet, hvilke projekter, der til næste år kan få støtte fra forskningsprogrammerne ForskEL, ForskVE og ForskNG. Knap halvdelen af den samlede bevilling på 158 millioner kroner går til bioenergi og brændselsceller.

Nyhedsbrev_14-2010_04.pdf — PDF document, 37 kB (38349 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

180 millioner til biomasse og brændselsceller

Arkiveret under
Over 60 procent af bevillingerne fra EUDPs seneste udbudsrunde gik til biomasse og brændselsceller. De to områder har hver især fået knap 90 millioner kroner ud af en samlet pulje på 286 millioner.

Nyhedsbrev_11-2010_01.pdf — PDF document, 67 kB (68814 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

260 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd har tilsammen bevilget 260 millioner kroner til nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Brint og brændselsceller er den absolutte topscorer med et samlet støttebeløb på 190 millioner kroner.

FiB_42-2012_13.pdf — PDF document, 90 kB (92351 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

269 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd har i 2013 bevilget knap 269 millioner kroner til nye projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller. Det er nogenlunde det samme som i 2012, men fordelingen mellem de enkelte områder er ændret markant i forhold til 2012.

Nyhedsbrev_39-2014_03.pdf — PDF document, 59 kB (60836 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

300 virksomheder får tilskud til innovation

Arkiveret under ,
Den nye regering ønsker flere succesfulde vækstvirksomheder inden for miljø- og velfærdsområdet. Derfor lancerer Erhvervs- og Vækstministeriet nu et nyt tilbud til 300 virksomheder rettet mod fornyelse og innovation.

Nyhedsbrev_22-2011_06A.pdf — PDF document, 85 kB (87730 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

341 millioner til bioenergi, brint og brændselsceller

Arkiveret under
Umiddelbart før årsskiftet blev der bevilget 258 millioner kroner til nye bioenergiprojekter, herunder en enkelt bevilling til KU-Life på ikke mindre end 56 millioner kroner. Brint og brændselsceller måtte i denne omgang “nøjes” med 83 millioner til nye forskningsprojekter.

Nyhedsbrev_23-2012_01.pdf — PDF document, 64 kB (66434 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

400 millioner kroner til EUDP-projekter i 2011

Arkiveret under
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP,kan i 2011 støtte projekter for mere end 400 millioner kroner. Ansøgningsfristerne er den 4. marts og den 7. september.

Nyhedsbrev_15-2011_03.pdf — PDF document, 47 kB (49041 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

400 millioner til EUDP i 2018

Arkiveret under
EUDP får 200 millioner kroner fra forskningsreserven og kommer dermed op på 400 millioner kroner i 2018. Det er en stigning på knap 25 procent i forhold til 2017.

Nyhedsbrev_70-2017_01.pdf — PDF document, 116 kB (118839 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

1200 nye elbiler på danske veje

Biler, der kører på el og brint, får nu ekstra medvind. I december uddelte Energistyrelsen cirka 31 millioner kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af elbiler og støtter et landsdækkende netværk af brinttankstationer – som det første land i verden.

Nyhedsbrev_47-2015_05.pdf — PDF document, 108 kB (111070 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Begrænsede midler til energiforskning i 2017

Arkiveret under
Med lukningen af ForskEL-programmet og en samlet bevilling til EUDP på 173 millioner kroner, er det småt med midler til nye energiforskningsprojekter i 2017. EUDP får kun en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 29. marts klokken 12.

Nyhedsbrev_63-2017_02.pdf — PDF document, 83 kB (85112 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bevillingerne til energiforskning langt fra målet

Arkiveret under
Med afskaffelse af PSO-afgiften er det fortsat usikkert, hvad der kommer til at ske med ForskEL- programmet i det nye år. Samtidig peger alt på, at EUDP-programmet kun får 193 millioner kroner til rådighed i 2017, hvilket er langt fra de 580 millioner kroner om året, som regeringen har forpligtiget sig til fra 2020.

Nyhedsbrev_62-2016_05.pdf — PDF document, 106 kB (108669 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergien blev topscorer hos Energinet.dk

Arkiveret under
Bioenergien blev den absolutte topscorer ved fordelingen af PSO-midlerne til forskning og udvikling i 2007. Knap halvdelen af den samlede ramme på 130 millioner kroner går til projekter inden for bioenergi og affald.

FiB nr. 17-2006_03 - DK.pdf — PDF document, 54 kB (56205 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergy came in first place at Energinet.dk

Arkiveret under
Bioenergy was the true winner at the distribution of PSO-funds for research and development for 2007. Almost half of a total budget of DKK 130 million was given to projects on bioenergy and waste.

FiB nr. 17-2006_03 - UK.pdf — PDF document, 54 kB (56121 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark er blandt de lande, der investerer mest i forskning og udvikling

Arkiveret under
Danmark er blandt de OECD-lande, der investerer mest i forskning og udvikling, og dansk forskning klarer sig rigtigt godt internationalt. Danske forskere er blandt de mest produktive, og deres publikationer er blandt de mest citerede.

Nyhedsbrev_46-2014_05.pdf — PDF document, 45 kB (46221 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark får færre forskningsmidler fra EU

Arkiveret under
Dansk forskning skal blive bedre til at få del i EU’s mange penge til forskning og teknologisk udvikling. Det viser en ny rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som belyser Danmarks deltagelse i EU’s 6. rammeprogram.

FiB nr. 25-2008_04 - DK.pdf — PDF document, 54 kB (55858 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark når EU-mål om penge til forskning

Arkiveret under
I 2009 investerede Danmark 3,09 procent af bruttonationalproduktet i forskning og udvikling, og dermed blev vi det tredje EU-land, som lever op til Barcelona-målsætningen. De to andre lande er Sverige og Finland, der fra starten har opfyldt Barcelona-målsætningen fra 2002.

Nyhedsbrev_18-2011_05.pdf — PDF document, 27 kB (27655 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside