Mine værktøjer

Biobrændstoffer - kronologisk

Ny effektiv metode kan omdanne CO2 til grønne transportbrændstoffer

Arkiveret under
Et forskerteam fra DTU og Stanford University har demonstreret en ny praktisk metode til, hvordan man på en effektiv måde kan omdanne kuldioxid til “byggesten” for bæredygtige, flydende brændstoffer til transport.

Nyhedsbrev_86-2019_03.pdf — PDF document, 94 kB (96601 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu leverer power-to-gas-anlæg i København biometan til naturgasnettet

Arkiveret under ,
Efter en årelang testfase har metangassen fra et såkaldt power-to-gas-anlæg (P2G) hos Biofos i København en kvalitet, så den kan distribueres via naturgasnettet. Gassen produceres ved hjælp af grøn brint og CO2-indholdet i biogas.

Nyhedsbrev_86-2019_02.pdf — PDF document, 124 kB (127064 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kan Mærsk blive CO2-neutral med DME?

Arkiveret under
Den maritime branche arbejder på højtryk for at finde grønne alternativer til den fossile olie – ikke mindst til de store containerskibe, som kræver enorme mængder brændstof, og hvor batterier og brændselsceller ikke er noget reelt alternativ. Kan det diesellignende brændstof DME være en del af løsningen?

Nyhedsbrev_85-2019_05.pdf — PDF document, 142 kB (145489 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet får EU-midler til at videreudvikle HTL-teknologien

Arkiveret under
Aarhus Universitet har fået EU- midler til at videreudvikle HTL- teknologien, hvor vådt affald under høje tryk og temperaturer omdannes til råolie. I processen nedbrydes alle miljøfremmede stoffer, så vigtige næringsstoffer som fosfor kan genbruges.

Nyhedsbrev_85-2019_02.pdf — PDF document, 105 kB (108334 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark største græs-bioraffinaderi indviet

Arkiveret under ,
Tirsdag den 25. juni blev Danmarks største anlæg til bioraffinering af græs indviet ved Aarhus Universitet i Foulum. Det nye anlæg kan forarbejde op mod 20 tons frisk biomasse i timen – primært til proteiner, men der er også en restfraktion, som kan bruges til energiformål.

Nyhedsbrev_84-2019_05.pdf — PDF document, 191 kB (196592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioolieprojekt søger nye investorer

Arkiveret under
Organic Fuel Technology søger nye investorer, der kan færdigudvikle eller være med til at udvikle et større anlæg baseret på firmaets "mikrobølgeteknologi". Den oprindelige ide med at udvinde bioolie af halm, gyllepiller eller træpiller har vist sig at være mindre rentabelt end dækrester, andre gummirester fra industrien eller gummiholdigt affald.

Nyhedsbrev_83-2019_04.pdf — PDF document, 127 kB (130146 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metanol kan blive en genvej til en grøn transportsektor

Arkiveret under
Metanol produceret ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2 kan blive en genvej til en grøn transportsektor. Metanol kan bruges i eksisterende dieselmotorer og på sigt kan vi skifte forbrændingsmotorerne ud med metanoldrevne brændselsceller.

Nyhedsbrev_82-2019_03.pdf — PDF document, 103 kB (106427 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm

Arkiveret under ,
Energiselskabet Stockholm Exergi installerer nu et testanlæg til opsamling af CO2 fra et biomassefyret kraftvarmeværk i det centrale Stockholm. Anlægget er det første skridt i retning af at skabe et såkaldt CO2-dræn i Stockholm.

Nyhedsbrev_82-2019_04.pdf — PDF document, 90 kB (92918 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Omvendt fotosyntese gør det lettere at producere biobrændstof

Arkiveret under
Opdagelsen af omvendt fotosyntese kan gøre det markant lettere at nedbryde cellulose. Det kan få stor betydning ved fremstilling af biobrændstoffer, og forskere på Københavns Universitet arbejder nu på at udnytte opdagelsen i praksis.

Nyhedsbrev_81-2019_04.pdf — PDF document, 149 kB (152618 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Norge har verdens største produktion af bioethanol baseret på træ

Arkiveret under
Norske Borregaard tredobler nu produktionen af bioethanol baseret på træ. Med et nyt anlæg kommer produktionen op på 20 millioner liter om året, og derved kan Borregaard levere lidt over en fjerdedel af det samlede forbrug af bioethanol i Norge.

Nyhedsbrev_80-2019_06.pdf — PDF document, 198 kB (203619 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I 2020 skal indenrigsluftfarten være CO2-neutral

Arkiveret under
Brancheforeningen Dansk Luftfart lancerer et nyt fælles klimaudspil, der skal sikre, at dansk luftfart bliver CO2-neutral i 2050. Allerede fra 2020 skal al indenrigstrafik være CO2-neutral, og inden 2030 skal klimabelastningen fra luftfarten være reduceret med 30 procent.

Nyhedsbrev_80-2019_01.pdf — PDF document, 94 kB (97201 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Plastaffald skal blive til grøn olie i Skive

Arkiveret under
Mandag den 21. januar blev der afholdt rejsegilde i Skive for Europas første fabrik, der kan konvertere plastaffald til grøn olie og syntetiske produkter. Anlægget vil kunne modtage 60 tons plastaffald om dagen, men allerede nu er der planer om at tredoble kapaciteten.

Nyhedsbrev_79-2019_04.pdf — PDF document, 167 kB (171597 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol vinder frem

Arkiveret under
Der er et kæmpe marked for grøn metanol, og det kan blive en af de mest effektive metoder til at reducere klimabelastningen fra den tunge transport. I Nederlandene bliver omkring halvdelen af biogasproduktionen i dag konverteret til metanol, og man planlægger at bygge en fabrik, der kan konvertere 350.000 tons affald om året til metanol.

Nyhedsbrev_79-2019_02.pdf — PDF document, 245 kB (251385 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nordjysk anlæg skal konvertere brint og CO2 til metanol

Arkiveret under ,
Til sommer drypper de første dråber grøn metanol ud af et anlæg, som etableres i Nordjylland. Brændstoffet, der produceres på basis af brint og CO2, kan blive Danmarks næste erhvervseventyr, fordi det kan levere masser af grønt brændstof til den tunge transport.

Nyhedsbrev_79-2019_01.pdf — PDF document, 86 kB (88927 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels

Arkiveret under ,
Tre nye projekter inden for elektrofuels har hver fået omkring 16 millioner kroner i støtte fra EUDP til at bringe teknologien et skridt nærmere kommercialisering. Projekterne skal demonstrere, hvordan man konverterer grøn strøm til henholdsvis metangas, ammoniak og metanol.

Nyhedsbrev_78-2019_02.pdf — PDF document, 141 kB (144490 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med CO2-fangst kan vi få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og fly

Arkiveret under ,
Vindmøllestrøm og CO2 kan konverteres til flydende og gasformige brændstoffer med en virkningsgrad på 55-70 procent, og med de rette rammevilkår kan vi få udviklet en teknologi, der slår to fluer med ét smæk: Lagring af overskydende elproduktion fra sol og vind og fremstilling af grønne brændstoffer, der kan erstatte benzin, diesel og flybrændstof.

Nyhedsbrev_78-2019_01.pdf — PDF document, 106 kB (109012 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elektrofuels: Start med CO2 fra biogas

Arkiveret under ,
Med elektrofuels kan vi bogstaveligt talt få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og de mange fly, som belaster klimaregnskabet. Produktion af metangas ud fra brint og CO2-indholdet i biogas ligger lige for, mens fremstilling af flybrændstof ligger lidt længere ude i fremtiden.

FiB_66-2018_04.pdf — PDF document, 131 kB (134905 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elektrofuels: Teknologien virker – men det er dyrt

Arkiveret under ,
Det er en kæmpe udfordring at få gjort transportsektoren klimavenlig, men det kan lade sig gøre. Hvis vi suger CO2 ud af atmosfæren, kan vi med grøn brint producere elektrofuels, som kan bruges i den tunge del af transportsektoren. Teknologien virker, men det er en dyr løsning.

FiB_66-2018_03.pdf — PDF document, 125 kB (128532 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer

Arkiveret under ,
Brint er ikke kun et miljøvenligt brændstof til brændselsceller. Brint kan også bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer og på den måde være med til at flytte overskydende elproduktion fra sol og vind til andre sektorer. Det er på mange måder smartere end at lagre strømmen i batterier.

FiB_66-2018_02.pdf — PDF document, 109 kB (112617 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan flytte vindenergien over i andre sektorer

Arkiveret under ,
Brint er ikke kun et miljøvenligt brændstof til brændselsceller. Brint kan også bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer og på den måde være med til at flytte overskydende elproduktion fra sol og vind til andre sektorer. Det er på mange måder smartere end at lagre strømmen i batterier.

FiB_66-2018_02.pdf — PDF document, 109 kB (112617 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside