Mine værktøjer

Biogas - kronologisk

Nu kan biogasanlæggene få tilskud til at begrænse metantab

Arkiveret under
Biogasanlæg kan nu få bistand til at identificere, måle og nedbringe eventuelle tab af metan. Indsatsen sker i et samarbejde med Biogasbranchen, og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet.

Nyhedsbrev_86-2019_06.pdf — PDF document, 92 kB (94373 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi

Arkiveret under
Biogasanlæggene vil kunne forbedre deres økonomi markant ved at producere grøn metanol i stedet for bionaturgas. Det vurderer Haldor Topsøe, som nu vil teste teknologien i et demonstrationsanlæg ved AU Foulum.

Nyhedsbrev_85-2019_01.pdf — PDF document, 91 kB (93235 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv teknologi konverterer træ til biogas

Arkiveret under ,
Dansk Gasteknisk Center har opnået gode resultater i et laboratorieforsøg, hvor målet var at producere biogas af træ med forgasning som forbehandling. På et relativt lille anlæg har det været muligt at opnå en effektivitet tæt på 100 procent.

Nyhedsbrev_84-2019_01.pdf — PDF document, 62 kB (64268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas kan få energisystemet til at hænge sammen

Arkiveret under
Biogas er den “byggeklods”, der på den billigste og mest enkle måde kan skabe balance i energisystemet og sikre forsyningssikkerheden. Den tunge transport har hårdt brug for kulbrinter, og biogas er den absolut billigste teknologi til fremstilling af kulbrinter.

Nyhedsbrev_81-2019_02.pdf — PDF document, 171 kB (175526 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klimaeffekten ved biogas kan fordobles ved tilførsel af frisk gylle

Arkiveret under
I dag får biogasanlæggene typisk tilført gylle, der er 3-4 uger gammel. Hvis de i stedet kan få gylle, der kun er én uge gammel, vil klimaeffekten ved biogas blive fordoblet.

Nyhedsbrev_81-2019_01.pdf — PDF document, 92 kB (94443 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Det er blevet billigere at opgradere biogas

Arkiveret under
I mange år har det været god latin, at det koster knap en krone per kubikmeter metan at opgradere biogas til naturgas, men i dag kan prisen for de større anlæg komme ned på omkring det halve. Det gælder især for de aminbaserede anlæg, der samtidig udmærker sig ved at have det laveste udslip af metangas.

Nyhedsbrev_79-2019_05.pdf — PDF document, 72 kB (74438 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Teknologier til udnyttelse af dybstrøelse i biogasanlæg

Arkiveret under
Det kan være svært at pege på en bestemt vinderteknologi, når det handler om udstyr til håndtering af dybstrøelse på biogasanlæg. Valget afhænger af, hvad man vil opnå, og hvordan biogasanlægget er udformet. Den største udfordring ved anvendelse af dybstrøelse er fortsat fremmedlegemer.

Nyhedsbrev_79-2019_03.pdf — PDF document, 134 kB (137494 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ammoniak skal booste produktionen af biogas

Arkiveret under
Nyt EUDP-støttet projekt skal gøre det muligt at øge biogasproduktionen ved at forbehandle halm med ammoniak fra gylle. Processen vil samtidig kunne levere ammoniak til kunstgødning og gøre det muligt for biogasanlæggene at behandle ammoniakholdig biomasse som kyllingemøg.

Nyhedsbrev_78-2019_04.pdf — PDF document, 87 kB (89713 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogassamarbejde på tværs af Atlanten

Arkiveret under
Agro Business Park, INBIOM, Energistyrelsen og Eksportrådet er gået sammen om projektet Biogas Go Global, der har til formål at øge eksporten af danske biogasløsninger. Projektet kommer i første omgang til at fokusere på Nordamerika.

FiB_66-2018_09.pdf — PDF document, 104 kB (107261 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Halm uden voks kan give masser af biogas

Arkiveret under ,
Ny teknologi gør det muligt at producere voks på basis af halm. Biovoks er et efterspurgt produkt, og de resterende 98 procent af halmen kan uden forbehanling bruges til fremstilling af biogas, hvor det typisk vil kunne fordoble gasproduktionen. Første anlæg bliver opført i det nye år.

FiB_66-2018_06.pdf — PDF document, 168 kB (172130 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klimaeffekten fra biogasanlæg kan øges markant

Arkiveret under
Klimaeffekten ved at afgasse svinegylle i biogasanlæg kan øges med en faktor tre ved at anvende den bedst mulige teknologi. Den helt store effekt opnås ved at mindske metantabet i stalden, hvor det typisk er 8-9 procent af gaspotentialet, der går tabt. For biogasanlæggene handler det især om at udnytte gaspotentialet i fortankene.

FiB_66-2018_05.pdf — PDF document, 144 kB (148020 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogasbusser er bedst

Arkiveret under
Biogas anbefales som det bedste valg og syntetisk diesel (HVO) som det næstbedste valg ved kommende udbud af busdrift i tre sønderjyske kommuner. Miljøeffekten af hybridbusser er for ringe, batteribusser har for kort rækkevidde og brintbusser er for dyre.

Nyhedsbrev_77-2018_04.pdf — PDF document, 120 kB (123090 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Verdens største biogasanlæg skal levere bobler til sodavand

Arkiveret under
Nature Energy og Strandmøllen A/S har indgået et samarbejde, der betyder, at overskydende CO2 fra verdens største biogasanlæg i Esbjerg bliver genbrugt som eksempelvis bobler i sodavand. Anlægget vil kunne producere op til 25 procent af det danske forbrug af CO2 og det giver et stort plus i klimaregnskabet.

Nyhedsbrev_76-2018_03.pdf — PDF document, 110 kB (113282 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny teknologi til opgradering af biogas

Arkiveret under
Forskere på DTU har udviklet en ny metode, der binder CO2 fra biogas sammen med sukker i spildevand. Derved får man opgraderet biogassen til naturgaskvalitet samtidig med, at der produceres ravsyre.

FiB_64-2018_14.pdf — PDF document, 93 kB (95349 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Hvor meget metan udleder danske biogasanlæg?

Arkiveret under
Nye målinger peger på, at danske biogasanlæg i gennemsnit taber 1,7 procent af gas-produktionen til omgivelserne. Enkelte anlæg har et tab på fem procent eller mere, mens andre har et tab på under én procent, som er Biogasbranchens mål.

FiB_64-2018_09.pdf — PDF document, 148 kB (152110 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar

Arkiveret under ,
I et biogasanlæg udnyttes cirka halvdelen af energiindholdet i biomassen, men hvis man kombinerer biologisk og termisk forgasning, kan man udnytte over 90 procent af energi-indholdet samtidig med, at man får et bedre gødningsprodukt.

FiB_64-2018_01.pdf — PDF document, 68 kB (69830 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Sjællands første biogaspark indviet

Arkiveret under
BIOFOS og HMN Naturgas har indviet Sjællands første biogaspark, hvor biogas fra Avedøre Renseanlæg bliver opgraderet til naturgas. Ved den proces fjernes biogassens indhold af CO2, der kan bruges i det nærliggende BIOCAT-anlæg, som producerer naturgas på basis af CO2 og brint.

Nyhedsbrev_71-2018_03.pdf — PDF document, 90 kB (92407 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Metanudslip fra skibsmotorer kan ødelægge klimagevinsten ved biogas

Arkiveret under ,
Biogas kan være et af de mest effektive virkemidler til at reducere klimabelastningen fra transportsektoren, men når det drejer sig om den tunge transport, bliver der ofte brugt dual-fuel motorer, og så forsvinder en stor del af klimagevinsten.

FiB_62-2017_07.pdf — PDF document, 127 kB (130570 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas og brint kan gøre gasnettet grønt i 2035

Arkiveret under ,
Energiforliget i 2012 fik for alvor sat skub i udbygningen af biogasanlæg, og på bare fire år blev biogasproduktionen mere end fordoblet. Hvis den tendens fortsætter i de kommende år, vil den grønne gas kunne erstatte hele naturgasforbruget i 2035.

FiB_62-2017_06.pdf — PDF document, 134 kB (137936 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Synergieffekten ved halm og husdyrgødning er undervurderet

Arkiveret under ,
Halm giver i sig selv rigtig meget biogas per ton sammenlignet med husdyrgødning, men ikke nok med det. Halm kan også booste gasproduktionen fra gylle – en effekt som har været undervurderet, viser de seneste resultater fra Aarhus Universitet.

FiB_62-2017_05.pdf — PDF document, 141 kB (144752 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside