Mine værktøjer

Diverse - alfabetisk

9.000 kilometer på én liter benzin

Arkiveret under
Så er nedtællingen til dette års verdensmesterskab i “kør-langt- på-literen” gået i gang. Efter to års intensivt udviklingsarbejde stiller Aarhus Universitet nu op med en super effektiv økobil til Shell Eco-Marathon, som løber af stablen i London i juni måned. Målet er at køre næsten 9.000 kilometer på det, der svarer til én liter benzin.

FiB_55-2016_07.pdf — PDF document, 111 kB (114032 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

300 virksomheder får tilskud til innovation

Arkiveret under ,
Den nye regering ønsker flere succesfulde vækstvirksomheder inden for miljø- og velfærdsområdet. Derfor lancerer Erhvervs- og Vækstministeriet nu et nyt tilbud til 300 virksomheder rettet mod fornyelse og innovation.

Nyhedsbrev_22-2011_06A.pdf — PDF document, 85 kB (87730 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Aarhus Universitet og Apple vil forske i lagring af grøn strøm

Arkiveret under , ,
Forskningssamarbejdet mellem Apple og Aarhus Universitet skal bidrage til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi til Apples nye datacenter. Forskningen vil komme hele biogasområdet til gavn.

Nyhedsbrev_61-2016_09.pdf — PDF document, 115 kB (118051 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Airbus og Siemens vil udvikle el-drevne fly

Arkiveret under
Eldrevne fly er langt fra nogen utopi. Sidste år sendte Airbus et lille batteridrevet fly i luften og selskabet går nu i gang med at udvikle et hybrid-drevet fly til 100 passager.

Nyhedsbrev_57-2016_03.pdf — PDF document, 84 kB (86401 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Andenplads til DTU Roadrunners

Arkiveret under
Med et resultat på “kun” 449 kilometer/liter brændstof var DTU Roadrunners et pænt stykke fra deres tidligere verdensrekord og måtte i år “nøjes” med en anden plads. Førstepladsen gik til et fransk hold, der formåede at slå DTU's verdensrekord fra 2015.

FiB_60-2017_11.pdf — PDF document, 92 kB (95037 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til CO2-fangst testes i Stockholm

Arkiveret under ,
Energiselskabet Stockholm Exergi installerer nu et testanlæg til opsamling af CO2 fra et biomassefyret kraftvarmeværk i det centrale Stockholm. Anlægget er det første skridt i retning af at skabe et såkaldt CO2-dræn i Stockholm.

Nyhedsbrev_82-2019_04.pdf — PDF document, 90 kB (92918 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive

Arkiveret under ,
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering af et pilotanlæg i GreenLab Skive.

FiB_65-2018_07.pdf — PDF document, 188 kB (193516 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Audi skaber balance i energisystemet ved at sende overskudsel ind på gasnettet

Arkiveret under ,
Den tyske bilproducent Audi arbejder på en bred front for at gøre transportsektoren mere miljøvenlig. Senest har selskabet fået godkendt, at deres anlæg til fremstilling af CO2-neutral naturgas nu også kan bruges til at balancere elnettet ved at konvertere overskudsel til gas.

Nyhedsbrev_51-52_2015_04.pdf — PDF document, 150 kB (153677 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergien vokser mere end andre former for VE

Arkiveret under
Den seneste statistik fra World Bioenergy Association viser, at bioenergi er den form for vedvarende energi, der vokser mest, og at landbruget i de senere år er blevet langt mere produktivt.

Nyhedsbrev_51-52_2015_08.pdf — PDF document, 150 kB (154219 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergiforskning i Kina

Arkiveret under
Kina har et gigantisk potentiale for bioenergi. Landet, der producerer cirka halvdelen af verdens svin, har enorme mængder halm og husdyrgødning i overskud. Alligevel kan det blive svært for danske virksomheder at komme ind på markedet.

FiB nr. 31-2010_04 - DK.pdf — PDF document, 130 kB (133843 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioenergiklyngen omsætter for 25 milliarder og skaber 11.500 jobs

Arkiveret under
Bioenergi er ikke blot den største bidragsyder til vedvarende energi i Danmark. Det er også en branche, der giver anledning til en betydelig omsætning hos landets virksomheder, skaber mange nye jobs og en eksport på otte milliarder kroner om året.

FiB_59-2017_08.pdf — PDF document, 149 kB (153011 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioforgasning kan øge jordens frugtbarhed

Arkiveret under ,
Termisk forgasning af biomasse kan ikke blot give os grøn energi. Restproduktet fra forgasningen er velegnet til jordforbedring og kan øge udbyttet af biomasse. Det gælder ikke mindst for vinterhvede, viser forsøg på AU Askov Forsøgsstation.

Nyhedsbrev_59-2016_04.pdf — PDF document, 143 kB (146582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter

Arkiveret under , ,
En oversigt over såkaldte P2X- projekter viser, at biogas spiller en nøglerolle, når det handler om at konvertere el til flydende og gasformige brændsler. 16 ud af 18 projekter bruger således en kombination af brint, vand og CO2 fra biogas som input.

Nyhedsbrev_87-2019_02.pdf — PDF document, 172 kB (176841 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

BioSynergi fik årets ForskEL-pris

Arkiveret under
BioSynergi Proces ApS har modtaget årets ForskEL-pris for udvikling af deres forgasningsteknologi og ikke mindst for deres arbejde med en særlig finansieringsmodel. Med den er det blevet lettere at passere barrieren mellem et udviklingsprojekt og et fuldskala demonstrationsanlæg.

FiB_37-2011_12.pdf — PDF document, 40 kB (41855 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biprodukter fra bioenergi kan bruges som foder

Arkiveret under ,
Malkekøer kan udnytte biprodukter fra den stigende produktion af bioenergi. Det viser en rapport fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug, der har indsamlet viden og erfaring om biprodukternes anvendelse i foderrationen til malkekøer.

Nyhedsbrev_41-2014_04.pdf — PDF document, 139 kB (143186 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Byaffald kan bruges som gødning

Arkiveret under ,
Affald fra byer indeholder store mængder næringsstoffer, der kan bruges som gødning. Nye forskningsresultater viser, at organisk affald fra byerne kan tilføres jorden uden risiko for, at andelen af multiresistente bakterier øges.

Nyhedsbrev_13-2010_03.pdf — PDF document, 49 kB (50376 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Carbon is just as important as energy

Arkiveret under , ,
The Danish eco-company Aarstiderne has recently inaugurated an advanced gasification plant with an appurtenant stirling engine that is not just going to produce electricity and heat. The aim is for half the fuel to be converted into coke, which Aarstiderne will use to improve the fertility of the soil.

FiB nr. 26-2008_04 - UK.pdf — PDF document, 60 kB (61815 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Cleantech-virksomheder klarer sig bedre

Arkiveret under
Danske cleantech-virksomheder klarer sig generelt bedre end den danske industri som helhed, men på sigt er det ikke nok at have et genialt produkt. Skal virksomhederne klare sig i den hårde konkurrence, skal der mere fokus på markedsføring og strategisk ledelse.

FiB_37-2011_14.pdf — PDF document, 28 kB (28815 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmark er europamester i eksport af energiteknologi

Arkiveret under
Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for knap 84 milliarder kroner i 2016, og dermed fastholder Danmark sin position som europamester i eksport af energiteknologi.

Nyhedsbrev_66-2017_04.pdf — PDF document, 108 kB (111587 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside